راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

نامه وارده
خدمت ما به مردم خیانت
و خیانت آقایان به انقلاب خدمت بود؟
سهراب بشیری

 

" ارزش و اعتبار خنثی سازی دو کودتای بزرگ و خونین طبس و نوژه، که درحقیقت تمام اردوگاه وقت انقلاب جهانی به شمول اتحاد شوروی نیز ما را در این نبرد یاری کردند، اعتباری است تاریخی. ما را متهم می کنند و کردند به جاسوسی برای اتحاد شوروی. شما حتی از لابلای تحلیل هفتگی ها و پرسش و پاسخ ها هم میتوانید اسنادی را استخراج کنید که نشان میدهد تمام احزاب برادر در خدمت حزب توده ایران برای دفاع از انقلاب بودند و نه برعکس. ما که چیزی نداشتیم به حزب کمونیست فرانسه و یا عراق و یا سوریه و یا حتی اتحاد شوروی بدهیم. این آنها بودند که اطلاعات به ما می دادند و ما را برای دفاع از انقلاب در برابر امپریالیسم جهانی یاری می کردند. نکته اساسی اینجاست."
صحبت های فوق مرا یاد بحث های گذشته و حال با عده ای از روشنفكران چپ و راست و عده ای از مردم در رابطه با مفهوم جاسوسی، همبستگی، دخالت و..... می اندازد.
قبل از هر چیز باید معلوم شود چه چیزی در داخل و چه چیز های در جهان درست و چه چیزی غلط است.
الف: به عنوان مثال جنگ یك پدیده ضد بشری است. وظیفه همه نیرو های صلح دوست و ضد جنگ در ایران و جهان این است كه بهر شكل ممكن بهم دیگر كمك كنند كه تا از صلح دفاع کرده و علیه جنگ مبارزه کنند و جنگ طلبان در تنگنا قرار بگیرند و قدرت ایجاد جنگ های منطقه و جهانی را از دست بدهند.
این همكاری های بین افراد كشور های مختلف می تواند مفهوم همبستگی و همكاری برای یك كار و اقدام بشر دوستانه داشته باشد و یا یك مفهوم جاسوسی؟
آیا همكاری كشور های طرفدار صلح و دولت مردان آنها می تواند مفهوم جاسوسی داشته باشد؟
آیا همكاری احزاب و سازمان های صلح دوست و یا ان. جی. او های طرفدار صلح می تواند مفهوم جاسوسی و یا همكاری بشر دوستانه داشته باشد؟
آیا همكاری بین یك حزب صلح دوست یك كشور با دولت صلح دوست و مسئولین آن دولت می تواند مفهوم جاسوسی داشته باشد؟
آیا همكاری بین یك فرد صلح دوست در یك كشور با حكومت یك دولت صلح دوست و یا احزاب صلح دوست می تواند مفهوم جاسوسی و خیانت به یك كشور داشته باشد؟
نتیجه: مسلما جواب تمام سئوالات منفی می باشد. آیا روشنفكران و قشریون و طبقات بالای جنگ طلب این حرف ها را می پذیرند؟
ب: چطور همكاری مثلا فلسطینیان حماس با دولت جمهوری اسلامی ایران جاسوسی نیست ولی همكاری حزب توده ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جاسوسی بود؟
چطور همكاری شیعیان پاكستان، افغانستان، تاجیكستان و مسلمان بوسنی هرزگوین با شیعان و مسلمانان ایران و دولت جمهوری اسلامی جاسوسی نیست؟ ولی همكاری انقلابیون و صلح دوستان كشور های فوق با دولت اتحاد شوروی وقت جاسوسی و خیانت بود؟
پ: همكاری سازمان های اطلاعاتی آلمان و جمهوری اسلامی ایران درست است و جاسوسی بر علیه یك دولت انقلابی نیست ولی همكاری سازمانهای اطلاعاتی اتحاد شوروی و آلمان دموكراتیك غیر قابل بخشش بود؟

ت:ایدئولوژی حاكم و تحمیل هر چیز باب میلش
عده زیادی از روشنفكران و نیز عده زیادی از مردم ایران و جهان ایدئولوژی طبقات حاكمه كه به اشكال مختلف در طول زندگی شان به آنها تحمیل و آموزش داده شده است را وحی می دانند. خودشان در خیانت و جاسوسی غرق اند و مملكتشان را به جنایتكاران فروخته اند اما به كسان دیگری اتهام خیانت و جاسوسی می زنند. تاثر آور است که عده ای از روشنفكران مدعی مبارز حرف های ایدئولوگ های دشمنان طبقاتی خودشان را تكرار می كنند.

2- حالا نکته مهم دیگری از همان مصاحبه سردبیر راه توده را بخوانید. یعنی این که "حزب توده ایران طرفدار محاکمه و افشای حقایق پشت پرده مانده این کودتا بود نه اعدام فوری افراد و پنهان ماندن حقایق و بی اطلاعی مردم. یعنی همان خواستی که درباره ژنرال های دستگیر شده شاه و بویژه امثال ارتشبد نصیری که از عوامل مستقیم کودتای 28 مرداد بود داشت. درباره کودتای نوژه هم حزب همین خواست را داشت، اما حکومت محاکمه و آگاه شدن مردم را به صلاح خود نمی دانست زیرا در این محاکمات معلوم می شد در هر دو کودتا کشتار رهبران حزب توده ایران هدف اولیه کودتاگران بوده است. همچنین برای مردم معلوم می شد که حزب توده ایران کودتاهائی را خنثی کرده که می توانست به کشتار صدها هزار و بلکه بیش از یک میلیون مردم بیانجامد. در اینصورت، آنوقت چگونه می توانستند یکسال و نیم دیگر به حزب توده ایران یورش بیآورند و با رهبران حزب همان کاری را بکنند که طراحان و مجریان آن دو کودتا می خواستند بکنند؟ مسئله درست همینجاست."

می خواهم بگویم علاوه بر نكات بالا كه بسیار درست و دقیق است، باید این نكته را اضافه كرد، که محاكمات انقلابی كودتا چیان، روابط مشكوك عده زیادی از حكومتگران- حكومت گرانی كه نمی خواستند انقلاب از این بیشتر پیش برود( موتلفه ای ها و جناح راست حزب جمهوری اسلامی و روحانیت قشری و طالبانی مانند مكارم شیرازی ها، گلپایگانی ها، مرعشی ها، حجتیه ها و...) و آنهایی كه معتقد بودند ما باد می خواستیم طوفان آمد و سه سه بار 9 بار غلط كردیم كه انقلاب كردیم و.....- و نفوذی های موجود و ساواكی و موسادی ها پاك سازی نشده را نیز عیان می كرد، نفوذی هایی كه در مجموع باعث انحراف انقلاب و ادامه جنگ شدند.


راه توده 209 19.01.2009

 


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت