راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

رهبران کنونی اوکرائین
مردم را به کام سرما رانده اند

ی.کاپیشف، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه
رییس کمیته بین المللی اتحادیه افسران اتحاد شوروی
منبع- سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه راه توده
 

رشته های مختلف صنعت نفت و گاز در کشور پهناور با ملیت های گوناگون اتحاد شوروی بر اساس رشد و ترقی اقتصادی و رفاه مردم این سر زمین بنا نهاده شده بود. شبکه های وسیع لوله های نفت و گاز برای یاری رساندن و آسان کردن زندگی شهروندان و همچنین پایداری دوستی ملت ها نقش مهمی داشت. از طرف دیگر مدیران این صنعت تقویت بنیه مالی، گاز و نفت رسانی به کشور های دیگر را نیز طراحی کرده و به مرحله اجرا در آورده بودند. صادرات نفت و گاز به دیگر کشور ها خصوصا اروپا این امکان را فراهم می کرد تا از این طریق مقادیر قابل توجه ارز خارجی و طلا بدست آید که پشتوانه ارزشمندی برای به اجرا در آوردن و گسترش طرح های علمی و رشد و تکامل ابزار تولیدی و بازدهی آنها شود.
تبهکاران، اتحاد شوروی را تخریب کردند و به جای آن کشور های همسو را تشکیل دادند.
اینها در بدو امر یگانگی و اتحاد خلق های مختلف و مجموعه بهم پیوسته اقتصادی آنها را تحت عنوان استقلال و عدم وابستگی نشانه گرفتند. غافل از اینکه بدون توجه به بهم آمیختگی صنایع و اقتصاد این جمهوری ها، بهره برداری از منابع طبیعی و رشد و شکوفایی اقتصادی آن امری غیر ممکن است. شایان ذکر است که قیمت واحد نفت و گاز این امکان را بوجود می آورد تا به لحاظ اقتصادی هم در جمهوری های شوروی و هم در سطح جهانی توازن نرخی ایجاد شود.
تخریب کنند گان اتحاد شوروی برای سهولت کار خود دولت های متعددی به وجود آوردند و تحت عنوان خصوصی سازی بنیاد های اقتصاد ملی و منابع طبیعی، از جمله صنایع نفت و گاز را از آن خود کردند. همچنین در اقدامات دیگری ماموران گاز پروم همراه دولتمردان روسیه در عین تجارت گاز و به جیب زدن سرمایه های مردم، از آن بعنوان وسیله ای برای شانتاژ دولت ها و کشورهای مختلف از جمله دولت های بلا روس و مولداوی که اعتقاد به برادری خلق ها داشتند و راه گذشته سوسیالیستی را انتخاب کرده بودند اقدام کردند.
امروز "یوشنکو" رئیس جمهور اوکراین در تلاش است که بخشی از گاز روسیه را از دست "میدویدیف" بیرون آورد و در عین حال کشور های اروپایی را شانتاژ می کند. در راستای این هدف، بستن شیر لوله های گاز ترانزیت روسیه به اروپا را بست تا قدرت و اهمیت اوکراین را به آنان نشان دهد و پذیرفتن این کشور به سازمان نظامی ناتو را سرعت بخشد. قابل توجه است که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نیز در همین سال در پیش رو می باشد. هدف دیگر یوشنکو فشار بر مردم جنوب این کشور است که یادشان باشد چشم امیدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده به اتحاد با روسیه و نمایندگانی که خواهان این اتحاد با برادران روس خود هستند نداشته باشند.
و دیگر این که تلاش یوشنکو در بوجود آوردن این بحران، ایجاد تفرقه بین خلق های برادر روس و کلیه خلق های اسلاو و همچنین ممانعت از تشکیل حکومتی واحد در سر زمین آن ها است.
بر کسی پوشیده نیست که رئیس جمهور اوکراین با همکاری آمریکا و اسرائیل در جریان حمله جنایت کارا نه ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان به اوستیای جنوبی، کارشناس نظامی و تجهیزات جنگی در اختیار او گذاشت. همکاری و اشتراک مساعی یوشنکو در عرصه های مختلف منطقه ای و جهانی با عوامل آمریکایی و اسرائیلی بر کسی پوشیده نیست. ضمن این که با نقش مخربی که در همین رابطه ایفا کرده است مانع از به رسمیت شناختن اوستیای جنوبی توسط کشور های اروپایی شده است.
یکی دیگر از اهداف یوشنکو بوجود آوردن بحران سوخت در اروپا در این هوای سرد و طاقت فرسای زمستانی، همکاری با صهیونیسم بین الملل و حاکمان اسرائیل برای انحراف افکار عمومی اروپا و سرپوش گذاشتن روی جنایات جنگی و ریختن خون مردم فلسطین در غزه است. به دولت های اروپایی باید یاد آور شد که چرا در این زمستان سرد و یخبندان گرما را به روی مردم شما بسته اند؟ پاسخ این سوال را دولت اوکراین و شخص یوشنکو باید بدهند.
برای ما کمونیست ها و افسران اتحاد شوروی امری است مسلم که منابع طبیعی ما در دست خصوصی سازان تاراج گر می باشد . در شرایط فعلی دولت مردان روسیه در خدمت صاحبان کمپانی های نفت و گاز هستند و برنامه ای برای پایان دادن این جنگ و جدال ها ندارند. این اتفاقی نیست که رهبری حزب ما، همیشه روی اصل برادری خلق ها و همچنین به تحت کنترل در آوردن منابع طبیعی ـ از جمله منابع نفت و گازـ و باز سازی اتحاد شوروی بر مبنای خواست آنان ها تاکید می ورزد.

راه توده 208 12.01.2009


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت