راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

این سریال را
در سیما
ندیده اید؟
سیامک زند
 

سریال "رانت خوار کوچک" چند سال پیش در ماه رمضان از تلویزیون پخش شد. دراین سریال را حسین سهیلی زاده کارگردانی کرده و در آن به وضوح از ساخت بمب اتم به عنوان یک ارزش نام برده می شود و قهرمان داستان غبطه می خورد چرا غربی ها بمب اتم دارند و ما نداریم! بعد از پخش تلویزیونی، فروشگاه صدا و سیما آن را سی دی کرده و می فروشد. معمولا سریال ها را وقتی سی دی می کنند قسمت هائی از آن را که با سیاست روز نمی خواند حذف می کنند، اما به این یکی دست نزده اند. یعنی از سه سال پیش تا حالا سیاست همین است!
دراین سریان "اشترخانی" پدر عروس معتقد است باید دخترش در رشته فیزیک کوانتوم- که به گمان او می توان از این طریق بمب اتم ساخت- درس بخواند و "علم شیر" پدر داماد معتقد است عروس خانم در رشته فیزیک سبک تری درس بخواند تا زودتر عروس و داماد بتوانند سر خانه و زندگی خودشان بروند. مکالمه اشترخانی و علم شیر را بخوانید:

علم شیر: اشترخانی! تو کوتاه بیا! اگه قبول نشد تو رشته فیزیکِ ... چی چی بود اسمش؟
اشترخانی: کوانتوم!

علم شیر: ها، همون. یه رشته فیزیک آسونتر قبول بشه، سبک تر که اگه یه وقت از ما پرسیدن عروس خانم شما چه رشته ای می خونه، ما بتونیم جواب بدیم. باید بلد باشیم! این دو تا کفتر هم زودتر برن سر خونه و زندگیشون.
اشترخانی: به به، به به! آقا علم شیر! شما دیگه چرا؟ بابا بحث من و دخترم و شما و پسرتون نیست، این وسط بحث جامعه است! جامعه ما نیاز مبرم به این رشته داره! بابا دِ همینه دیگه که اونا بمب اتم دارن، من و تو نداریم!

علم شیر: باز بحث سیاسی راه ننداز دم سحری!
اشترخانی: دِ کجاش بحث سیاسیه؟ عزیز من اونا دارن پا می ذارن تو هزاره سوم!

علم شیر: ما که نذاشتیم.
اشترخانی: خوب بذارید! به جای این بحث ها شما هم پا بذارید تو هزاره سوم! اجازه بدید ما هم به سحری مون برسیم.

راه توده 208 12.01.2009

 


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت