راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

موسوی:
نگاه امنیتی به اقوام
باید حذف شود
 

میرحسین موسوی در همایش گفتگوی اقوام ایرانی که در آن نمایندگانی از قومیت‌های مختلف ایران حضور یافته بودند گفت: هدف من از تاسیس بنیاد "حفظ و گسترش زبان اقوام" برخورد نهادینه با مسایل مربوط به زبان‌هاست.
اصل 15 قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد و از وظایف این بنیاد پیگیری همین اصل است. نگاه مناسب به اقوام و مطالبات آنها اگر به سیاستی در سطح ملی تبدیل شود و در کنار آن نهادهایی ایجاد شود که این نگاه را دغدغه اصلی خود قرار دهد، هم می‌تواند نگاه امنیتی نسبت به اقوام را از بین برد و هم مطالبات آنها را پی‌گیری کند و من این کار را خواهم کرد.
قومیت‌های ما با افتخار لباس‌های محلی خود را می‌پوشند و به زبان محلی خود صحبت می‌کنند و ما باید این فضا را در سطح ملی گسترش دهیم و سوء ظن‌ها را از بین ببریم. دولت چه در مورد اقوام و چه در رابطه با کل کشور باید قویا از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی دفاع کند و همه باید در جهت کم کردن اثرات سوء رقابت‌های درون اقوام کمک کنند. باید نگاه امنیتی نسبت به اقوام را حذف کنیم.
 راه توده 224 25.05.2009
 

بازگشت