راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

روح الله حسینیان:
مهاجرین سیاسی
مبهوت فتوحات
احمدی نژاد اند!
 

روح الله حسینیان معروف به "خسرو" قائم مقام سابق وزارت اطلاعات و رئیس کنونی مرکز اسناد انقلاب اسلامی اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه جوان وابسته به بخشی از سپاه رهنمود داد که احمدی نژاد باید در همان دور اول پیروز شود. روح الله حسیینان همچنین ادعا کرد "بر مبناى نظرسنجى هاى مختلف كه سازمان هاى مختلف انجام داده اند و من همه آنها را دیده ام. همه این نظرسنجى ها نشان مى دهند كه راى آقاى احمدى نژاد بسیار بالاتر از رقباى اوست."
حسینیان ضمن انتقاد شدید از میرحسین موسوی گفت : وقتى آقاى موسوى سخنرانى آقاى احمدى نژاد را در كنفرانس دوربان افتضاح مى خواند، این نشانه تغییر تفكر اوست. كنفرانسى كه حتى دشمنان آقاى احمدى نژاد هم آن را فتح دیپلماتیك نامیده اند و عنوان پیروزى به آن داده اند و به هنگامى كه پیام رئیس جمهور اسلامى ایران به عنوان پیام عدالت جهانى و ضد صهیونیسم و ضد نژادپرستى مطرح و تیتر روزنامه هاى جهان مى شود و همه اذعان دارند كه منطق انقلاب اسلامى بار دیگر در جهان طنین انداز شده است، اگر كسى بیاید و این را افتضاح بداند، یا باید بگوئیم از سر دشمنى است یا از سر نابخردى. كسى كه یك عمل انقلابى جهانى را كه این چنین در سراسر جهان تاثیر مى گذارد، افتضاح مى نامد، نشان تناقضاتى است كه در ادعاهاى او وجود دارد.
حسینیان با توجه به سکوت اغلب سایت های سیاسی خارج از کشور در مورد احمدی نژاد و حمله یکپارچه آنان به اصطلاح طلبان و میرحسین موسوی گفت : "به نظر من بسیارى از دیگراندیشان یا كسانى كه با حكومت رابطه اى نداشتند و یا حتى ذهنیت منفى نسبت به انقلاب داشتند، از جمله بخش زیادى از ایرانیان خارج از كشور كه به دلیل ناكار آمدى بعضى از بخش هاى حكومت مهاجرت كردند، جذب نقش آفرینى مثبت این دولت شده اند. مى بینیم استقبال هایى كه در خارج از كشور از آقاى احمدى نژاد مى شود سابقه نداشته و انسان تعجب مى كند كه آقاى احمدى نژاد به عنوان یك اصولگراى به قول خارجى ها افراطى و بنیادگرا، چطور این جور مورد استقبال ایرانیان خارج از كشور قرار مى گیرد."


راه توده 222 11.05.2009
 

بازگشت