راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

در سال 2011
همایش توده ای
زنان جهان در ونزوئلا

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 

وضعیت زندگی زنان ونزوئلا درطول ده سال اخیر که جامعه با تحولات انقلابی مواجه بوده، با تغییرات مثبتی توام بوده است.
روزنامه چپگرای «یونگه ولت» چاپ آلمان با درج مطلبی به مناسبت روز جهانی زن در رابطه با وضعیت زنان همراه با انقلاب بولیواری در ونزوئلا از جمله نوشت:
«پروژه سوسیالیستی مبارزه با بی سوادی که«میسون روبینسون» نامگذاری شده است، بویژه زنان مبارز در عرصه اجتماعی وسیاسی را به اقصی نقاط روستاهای ونزوئلا جهت خدمت اعزام می کند. زنان با سنین متفاوت از جوانان تا مادربزرگ ها تحت آموزش گروه های مبارزه با بیسوادی قرار گرفته اند، به موازات این برنامه هیئت های زنان فعال در سازمان «خانه تغذیه» در تقسیم بندی های ماموریتی خود فقرا بویژه زنان و کودکان بی سرپرست را با غذای رایگان تغذیه می کنند.»
تحقیقی که در زمینه مشكلات بهداشتی جامعه ونزوئلا در سال 2005 انتشار یافت نشان می داد درسال 1995 ( سه سال قبل از انتخاب چاوز) حدود 40 درصد از افراد زیر 17سال از جمعیت 25 میلیونی ونزوئلا دچار سوء تغذیه بوده اند.این آمار حاكی از آن است كه 4 میلیون كودك ونوجوان، منجمله 1.2 میلیون نفر بین سنین 7تا 14 سال با كمبود غذای بحرانی مواجه بوده اند.
بر اساس داده های اداره آمار واطلاعات ونزوئلا، درسال 1994 حدود 27 درصد ونزوئلایی ها فاقد ملزومات اولیه زندگی و 21 درصد در منتها درجه‌ فقر (ناتوان از تامین غذا یا پوشاك خود) به سر می برده اند. نیمی از این گروه آواره و بی‌خانمان بوده اند.
یونگه ولت می نویسد:«در شرایط فعلی «بانک ویژه زنان» زن ها را در زمینه های مختلف از جمله در امر کار و کسب همیاری می کند، این بانک با خواست و مبارزه زنان و توسط دولت هوگو چاوز بنیان گذاری شده است.»
بنا به گزارش كمیسیون اقتصادی امریكای لاتین وكارائیب در کل منطقه فقر بر زنان بیش از مردان تاثیرگذار است و اكثریت بی خانمان‌ها و آوارگان زنانی هستند كه تنها سرپرست خانواده اند. مطابق آمار سال ها 1994 گروه دیگری از مردم كه در خطر فقر طاقت فرسا قرار داشته اند، زنان جوان، مجرد و حامله می باشند. در ونزوئلا سالانه 60000 زایمان بین زنان زیر 15 سال صورت می گیرد. عواقب زایمان در این گروه سنی در صورتی كه این زنان جوان از خانواده های فقیر باشند تشدید می‌شود، این افراد اغلب دچار سوء تغذیه بوده و بسیاری از آنان به روسپیگری روی می آورده اند که تنها وسیله دسترسی به كسب در آمد است.
یونگه ولت همچنین می نویسد:« در شرایط فعلی زنان در سازمان های اجتماعی مختلف از جمله درشهرداری های منطقه ای شهرها پس از آموزش های لازم جهت دریافت انجام مسئولیت های اجتماعی آماده می شوند. مبارزه بر علیه «تبعیضات درون خانوادگی» با هدایت مسئولین مربوطه از طریق آموزش عمومی زنان سازمان داده می شود.»
بنا به گزارش سازمان بهداشت پان امریكن سالانه ،40000 زایمان دیگر نیز بین زنان نوجوان بالای 15 سال صورت می گیرد. دردوران پیش از چاوز، حتی یك ‌دهم از این زنان به مراقبت‌های پیش از زایمان دسترسی نداشته اند. حدود 71 درصد از این مادران جوان فقیر بودند و یك پنجم آن ها قبل از 15 سالگی مدرسه را ترك كرده بودند.
«یونگه ولت» در رابطه با تاریخ جنبش فمینیستی آمریکای لاتین نوشت:«الگوی زنان ونزوئلا«مانوئلا سائنس» می باشد. او که در ونزوئلا با نام«لامانوئلیتا» معروف است، همرزم «سیمون بولیوار» رهبر جنبش استقلال طلبی آمریکای جنوبی بوده است، در تاریخ مبارزات استقلال طلبی آمریکای لاتین و بویژه در ونزوئلا زنان در صفوف مبارزان جایگاه ویژه خود را داشته اند.»
خانم «ماریا لئون» رئیس سازمان حقوق زنان (موسسه ملی زنان) ونزوئلا در گفتگویی با «گرین لفت هفتگی» در رابطه با حق سقط جنین برای زنان گفت :« ما تمام عمر خود در ونزوئلا برای حقوق زنان مبارزه كرده ایم . یكی از آن حقوق، حق بنیادی داشتن تعداد فرزندانی است كه مایلیم داشته باشیم، وقتی مایلیم فرزندی داشته باشیم كه بتوانیم به شایستگی از آن ها مراقبت كنیم. این حق در سال 1999 درقانون اساسی ونزوئلا به تصویب رسیده است «قانون اساسی می گوید كه هر زوجی حق دارند برای تعداد فرزندانی كه می توانند به خوبی مراقبت نمایند تصمیم بگیرند.دولت تامین هر آنچه را كه برای انجام موثر این امر لازم است تضمین خواهد كرد. وزیر بهداشت ونزوئلا قانون ویژه ای را برای سلامت جنسی از تصویب مجلس ونزوئلا گذرانده است. در دوران گذشته هزاران زن در نتیجه سقط جنین نادرست می‌میرند.»
خانم «لئون»توضیح داد كه با كمك هزاران پزشك كوبایی و با برنامه بهداشت عمومی «میزیون باریو ادنترو» كه مراقبت دارویی رایگان در جوامع فقیر سراسر ونزوئلا را تدارك می بیند «ما در حال بازسازی سیستم بهداشت ونزوئلا هستیم.» سقط جنین در ونزوئلا قانونی شده است.
یونگه ولت می نویسد: «هوگو چاوز» رئیس‌‏جمهوری ونزوئلا در نطق های انتخاباتی اخیر خود بویژه بر نقش زنان در دولت ونزوئلا تاكید كرد و گفت: «زنان نقش اساسی را در روند سیاسی این كشور ایفا می‌‏كنند» او در سخنرانی خود در ایالت «كارابوبو» در مقابل مردم ونزوئلا سوگند یاد کرد تا مبارزه‌‏ای را كه آغاز كرده است، ادامه دهد. وی همچنین با تاكید بر اهمیت نقش زنان در دولت خود، گفت: «زنان ونزوئلا هم‌‏ پیمانان بزرگ من هستند.» وی افزود:«انقلاب زن است»
«هوگوچاوز» رئیس جمهور ونزوئلا سندی را امضا كرده است كه بر اساس آن بودجه ملی یك دورنمای جنسیتی را در بر می گیرد. دولت موظف است ازسال 2007 به بعد وجوهی را برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته نوجوانان و ایدز، برای مشكلات جنسی دیگر، برای سقط جنین و غیره اختصاص دهد. «قانون اساسی در عمل حق سقط جنین را به رسمیت می شناسد، متهم كردن هركسی به اجرای سقط جنین عملی خلاف قانون اساسی است چون طبق اصل 76 هر فردی باید تعدادی فرزندان پسر و دختر داشته باشد كه می تواند از آن‌ها به خوبی نگهداری نماید، و دولت موظف است شرایط لازم را جهتدر این زمینه برای زوج ها و خانواده ها فراهم کند. قانون می‌گوید كه «زوج»، بنا براین وقتی زوجی وجود دارد تصمیم با هر دو آن‌هاست، اما وقتی كه زنی مجرد است،او خود به تنهائی تصمیم می گیرد. اجرای قانون آزادی سقط جنین مسلما در جهت كاهش مشكلات زایمان نوجوانان است.
یونگه ولت در پایان مطلب خود می نویسد:«زنان در ونزوئلا تحت حمایت جنبش انقلابی بولیواری مطابق پلاتفرمی مشخص با حضوردر کلیه مسائل مربوط به انقلاب بولیواری به این جنبش چهره ای زیبا وزنده می بخشند.آن ها برای تغییر وبنای یک نظم اجتماعی جدید ومردمی مبارزه می کنند. یاد آوری می شود که به همت زنان مبارز ونزوئلا و با حمایت بی دریغ دولت چاوز"کنفرانس توده ای زنان جهان» در سال2011 در ونزوئلا برگزار خواهد شد.»


راه توده 216 09.03.2009
 

بازگشت