راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

بیداری سوسیالیستی در اروپا

در حاشیه برگزاری هیجدهمین کنگره حزب کمونیست یونان

ترجمه عسگر داوودی

مصاحبه روزنامه چپگرای «یونگه ولت» چاپ آلمان با دبیر اول حزب کمونیست لوکزامبورگ.«علی روکرت» دبیر اول حزب کمونیست کشور لوکزامبورگ از جمله 90 مهمان شرکت کننده در هیجدمین کنگره حزب کمونیست یونان بود. این کنگره از 18 تا 22 ماه فوریه امسال در آتن پایتخت یونان برگزارشد.

یونگه ولت: نظر شما دررابطه با برگزاری هیجدهمین کنگره حزب کمونیست یونان چیست؟
دبیر اول حزب کمونیست لوکزامبورگ: با وجود به اینکه کنفرانس آخر هفته کنگره طولانی بود اما خسته کننده نبود. سوالات متعدد و جالبی مطرح می شد که نشان دهنده وضعیت عینی مبارزه طبقاتی موجود و همچنین وضعیت نفوذ حزب کمونیست در میان اقشار مختلف مردم یونان بود.

س: برای اولین بار نیست که هیئت نمایندگی حزب کمونیست لوکزامبورگ در کنگره حزب کمونیست یونان شرکت می کند، چه تغییراتی قابل مشاهده است؟
ج: من به این نتیجه رسیدم که حزب کمونیست یونان نسبت به گذشته قوی تر و با نفوذ تر شده است. این حزب به مسائل یونان تسلطی نسبتا قوی دارد. علاوه براین در رابطه با مبحث سوسیالیسم بحث های متعدد شد.

س: لزوم بحث در رابطه با مبحث سوسیالیسم چه بود؟
ج:این مبحث نه فقط ضروری است بلکه لازم است که در درون تمامی احزاب کمونیست به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. واقعیت این است که عملا موتور سمتگیری برای سوسیالیسم در اروپا روشن شده است. دلیل آن نیزاز جمله ضعف رو به رشد درتولید و تمایل به درمان بحران ها با روش های سوسیالیستی است. در این کنگره و در حال حاضر در صحنه سیاسی چپ یونان، قبل از هر موضوعی در رابطه با اشتباهات اقتصادی شوروی سابق بحث می شود.

س:با توجه به اینکه حزب کمونیست یونان از جمله احزاب کمونیست فعال در صحنه بین المللی است، آیا در این کنگره نیز در این رابطه مسائلی مطرح شد؟
ج: حزب کمونیست یونان در سال های گذشته همیشه کوشش داشته است که تا همکاری های متقابلی را در درون جنبش بین المللی کمونیستی سامان دهد، مثلا ابتکار برگزاری کنفرانس بین المللی احزاب کمونیست جهان. ما کمونیست ها با وجود اینکه شعار«کارگران همه کشور های جهان متحد شوید» را شعاراولیه خود می دانیم اما در مقطع فعلی دارای یک سازمان بین المللی نیستیم. جریانات سیاسی مقابل از جمله سوسیال دموکرات ها، لیبرال ها و دیگر جریانات محافظه کار دارای هماهنگی های بین المللی هستند. ما کمونیست ها نیز باید به طور مرتب تبادل نظر کرده و دلایل بروز بحران ها از جمله بحران گسترده موجود در دنیای سرمایه داری رابه بحث های متقابل خود تبدیل کنیم.

س: فکر می کنید که لازم است تا یک«بین الملل» جدید ایجاد شود؟
ج: مهم نیست که چه نامی داشته باشد. مثلا این همکاری کمونیستی را در سطح بین المللی می توان«قطب کمونیستی» نام گذاری کرد، اصل قضیه محتوی عمل است، موضوع های بین المللی در رابطه با اقتصاد یا مثلا ایدئو لوژی، ما کمونیست ها در سطح بین الملل باید آلترناتیوهای جدید را مطرح کرده وپرورش دهیم.

س: حزب کمونیست لوکزامبورگ در حال سازماندهی امر انتخابات پیش رو است در این رابطه چه نظری دارید؟
ج: ما در هفتم ماه جون امسال در لوکزامبورگ برنامه انتخاباتی ملی و نیز برنامه انتخاباتی پارلمان اروپا را پیش رو داریم. برای ما نظریات و دیدگاه های رفقای کارگر در سندیکا های یونان جالب بود، کوشش کردیم تا نظریات آنها را دررابطه با مسائل اتحادیه اروپا بشنویم، همچنین در رابطه با اشکال مبارزه تبلیغاتی با نظریات آن ها آشنا شدیم. طبیعی است که می توان از احزاب کمونیست دیگر نیز تجارب آن ها را شنید و به کار بست. ما کمونیست ها خیلی چیزها می توانیم از همدیگر بیاموزیم. نباید در دایره تسلسل گرفتار شد.

جهت مشاهده آلبوم تصاویرفعالیت های این حزب می توانید اینجا کلیک کنید.


راه توده 215 02.03.2009


                                                                                                                                             بازگشت