راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

نامه دریافتی، خطاب به راه توده
دو خط مشی
سرانجام به یک مشی
تبدیل خواهد شد
 


"ايران سي سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن" در روزنامه نامه مردم شماره 809 و " سخني با همه توده اي ها" در راه توده شماره 209 را خوانديم. دو مطلب فوق داراي دو خط مشي مي باشد كه در داخل حزب قبل از انقلاب- در دهه 20 و قبل از كودتاي 28 مرداد و نيز بعد از آن- وجود داشته است. شايد آنها را بتوان دو خط كيانوري و خط اسكندري ناميد. در جريان انقلاب بهر حال بعلت زور زياد انقلاب خط مشي كيانوري در حزب دست بالا را پيدا كرد ولي با يورش به حزب و زنداني شدن و...عمده افراد خط مشي كيانوري، بويژه در خارج کشور خط مشي اسكندري دست بالا را بدست آورد.
چنانچه پيداست دو مطلب بالا عمدتا ناشي از دو خط مشي فوق الذكر مي باشد. به نظر مي رسد چنين اختلافاتي تنها مربوط به ايران نمي شود، وجود چند حزب كمونيست در روسيه، تركيه، هندوستان و.... خود نشان از چنين اختلاف هابي دارد. اصولا يكي از مشكلات ماركسيست لننيست ها چگونگي همکاری با نيروهاي ديگر اجتماعي و شرایط عبور از مراحل است، از جمله جنگ و جنبش هاي آزادي بخش و انقلاب هاي ملي – دموكراتيك در كشورهاي مختلف.
همانطور كه مي دانيم بودن در بطن مبارزه- مستقيم و غير مستقيم- مي تواند كمك زيادي به اصلاح خط مشي يك حزب بنمايد، البته در داخل كشور بودن و نبودن تنها نمي تواند ملاك باشد، عده زيادي از توده ايها و چپ ها در داخل كشور هستند ولي بعلت جدا بودن از توده ها- مستقيم و غير مستقيم- و نيز بعلل … نمي توانند شرايط مشخص مبارزه را تشخيص بدهند و خط مشي درست را از نا درست تشخيص بدهند.

پيشنهادات
به نظر ما مي رسد جر و بحث راه توده و نامه مردم به اين صورت به جايي نمي رسد، اره دادن و تيشه گرفتن، ره به تركستان است. پيشنهاد مي شود حداقل براي خارج شدن از اين وضع - حتي بطور موقت- بهتر است از جزء به كل برويم، از پائين به بالا برويم. نگاه کنیم به خواست های مردم و توان آنها برای رسیدن به این خواست ها و بر مبنای همین توان، راه حل هائی را برای رسیدن به آن خواست ها گام به گام پیشنهاد کنید.
تاريخ 150 تا 200 ساله ايران و جهان نيز نشان داده است، آمدن توده هاي مردم- كارگران، كشاورزان، بقيه زحمتكشان- به گود سياست و مبارزه مي تواند راه ها را بهتر و دقيق تر كند و نشان بدهد كدام خط مشي درست است. شايد آينده معلوم کند در هر كدام از خط مشي ها، قسمتي از حقيقت نهفته بوده است.
 

راه توده 215 02.03.2009


                                                                                                                                             بازگشت