راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تجدید پیمان با استالین در روسیه
ترجمه راه توده

سایت خبری حزب کمونیست روسیه- پنجم ماه مارس 2009 هزاران نفر در میدان سرخ مسکو به مناسبت سالگرد مرگ استالین اجتماع کردند تا یاد او را زنده نگه دارند . آنها کسانی بودند که می خواستند با پیشوایان سوسیالیسمِ و قهرمانان اتحاد شوروی تجدید پیمان کنند و پرچم آنها را بر افراشته نگاه دارند. به همین منظور تاج گل ها یی بر سر مزار آنها خصوصا استالین در دیوار کرملین گذاشتند.
در این گرد همایی تعدادی از اعضای حزب کمونیست روسیه و رهبری آن نیز شرکت داشتند.
در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی که در محل برپا شده بود، گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست به خبرنگاران گفت:
قضاوت در مورد عمل افراد امری است تاریخی که در شعور مردم جای دارد و تفاوت ها را خود به محک تجربه در می یابند. اگر مردم گذشته را فراموش کنند، فکر و اندیشه آن ها را میتوان به هر جهتی سوق داد. این یک مسئله اتفاقی نیست که در این بیست ساله گذشته خیلی ها از اتحاد شوروی، سوسیالیسمِ و کشور خودشان تنفر دارند خصوصا از دوران استالین. باید بررسی کنیم که با چه زمینه چینی به این شکل، افکار عده ای را پرورش دادند. آنها نه تنها حقایق آن زمان را می دانند، بلکه آن را به آنها واژگونه و تحریف شده تبلیغ کرده اند. ما باید به گذشته بر گردیم و مکرردرمکرر واقعیات گذشته را جلو چشم همه قرار دهیم.
به یاد بیاوریم سال های قبل از جنگ جهانی دوم، زمانی که آمریکا غرق در بحران های مالی و اقتصادی بود اتحاد شوروی رشد همه جانبه 10 تا 20 در صد ی اقتصادی را داشت. بی سوادی بکلی ریشه کن شده بود و در آموزشگاه ها و موسسات آموزش عالی وسیع ترین کادر های تخصصی را تربیت می کردند.
در همان موقع روزولت رئیس جمهور آمریکا از تجربه گرانبهای اتحاد شوروی در زمینه رشد و ترقی یاد کرد و گفت: راهی را که به لحاظ اقتصادی استالین ترسیم نموده راهی کاملا درست است. با اتکای به چنین تجربه ای بود که وی با سازمان دهی کار در سطح ایالات متحده و استفاده از اهرم دولت مبارزه با بحران های اقتصادی را آغاز کرد. در غیر این صورت امریکا نمی توانست بر بحران های اجتماعی و اقتصادی خود چیره شود.
در ادامه این کنفرانس خبری رهبر حزب کمونیست روسیه اضافه کرد:
10ساله قبل از جنگ جهانی دوم، در کشور ما بیش از شش هزار موسسه تولیدی صنعتی که در نوع خود مدرن ترین تکنیک ها را داشتند ساخته شد. با تکیه بر چنین پشتوانه صنعتی و تکنیکی بود که دانشمندان و متخصصین ما توانستند صنایع جنگی را که در نوع خود بی نظیر بودند، از جمله تانک های تی 34 و یا راکت های کاتیوشا ی 2 و بی ام 13 را به میدان بیآورند که باعث شوک و حیرت هیتلر گردیدند.
نباید فراموش کرد که کشور اتحاد شوروی 27 میلیون نفر از فرزندان خود را که جوان ترین و کار آمد ترین نیرو های اجتماعی ما بودند،برای آزادی وطن شان و آزادی کل بشریت از بر بریت فاشیسم بود از دست داد.این ها را با هیچ نیرویی نمی شود از خاطرات تاریخی مردم پاک کرد. ما توانستیم قبل از تمامی کشورهای اروپایی ویرانه ها و خرابی های جنگی را مجددا باز سازی کرده و زندگی مردم را به حالت عادی برگّردانیم. ما در یک برنامه تقریبا پنج ساله توانستیم به سلاح اتمی که تا آن زمان در انحصار دولت آمریکا بود، دست یابیم و بعد از چند سال توانستیم اولین انسان را به فضا بفرستیم. این همه را ما از درایت و کار دانی های لنین و استالین داریم که باید قدر آن ها را دانست و مانع از آن شد که دشمنان طبقاتی زحمتکشان کشور ما چهره آنها را مخدوش کنند.
در ادامه کنفرانس خبری، گنادی زوگانف خاطر نشان کرد، مردم روس در 18 سال گذشته آسیب های اجتماعی تکان دهنده ای را متحمّل شدند.در سال 1991 وطن فروشان سند تجزیه کشور ما را امضا کردند که بزرگترین و فاجعه بار ترین نتیجه آن، به یغما رفتن دولت کبیر اتحاد شوروی است که دسترنج هزار ساله مردم روس بود.
فاجعه و تراژدی دیگر،تقسیم شدن مردم روس،به کشور های مختلف، اعم از اوکراینی ها، بلا روسها و دیگران هستند که دارای زبان و فرهنگ و گذشته واحد می باشند.
جا به جایی بیش از بیست میلیون نفر جمعیت در سر زمین پهناور ما، که همه هستی خود و نسل های گذشته شان را دراین مهاجرت ها از دست دادند.
جنگ های نفرت انگیزی که در جنوب به راه انداخته شد.
بیکاری و بی خانمانی میلیون ها انسان زحمتکش که در کشور ما بی سابقه بود.
آقای یلتسین بعد از به توپ بستن پارلمان شورای عالی نمایندگان اتحاد شوروی، با همدستی مدیر اقتصادی خود آقای چوبا یس، موسسات صنعتی تولیدی کشور را با قیمت سه در صد ارزش این موسسات به اطرافیان خود وا گذار کرد.ایشان با صلاح دید مشاوران خود پای کشور را به اقتصاد بازار آزاد کشاند که جز ویرانی حاصلی در بر نداشت.
در دوره هشت ساله آقای پوتین، که دوران طلایی فروش نفت و گاز و انرژی بود، میلیارد ها دلار به دست آمده نه تنها برای پیشرفت صنعت، خدمات اجتماعی و پرورش کادر متخصص صرف نشد بلکه آنرا را به غرب که در تخریب کشور شوراها نقش آفرینی کردند فرستاده شد. این در شرایطی است که طشت اقتصاد لیبرالی سرمایه داری که هوا داران وطنی ما از آن دفاع میکردند،از بام به زیر افکنده شد که سهم روسیه از این بابت 270 میلیارد دلار ضرر بوده است.
دو سیاست پیش روی ما می باشد سیاستی که استالین با توجه به شرایط بسیار دشوار و پیچیده ای که در آن زمان وجود داشت توانست کشور را صنعتی کرده، از جنگ کبیر میهنی سر فرازانه بیرون بیاورد، دست یابی به سلاح هسته ای، فتح فضا و بوجود آوردن زندگی شرافتمندانه برای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان اتحاد شوروی را فراهم آورد و دیگری سیاست 18 سال گذشته که در معرض دید همه گان است. بدین ترتیب، قضاوت را باید به خود مردم وا گذار کرد تا فریب کاران نتوانند از آستین های خود دروغ های شاخ دار به توده های مردم تحویل دهند.

راه توده 216 09.03.2009

 

بازگشت