راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

پیروزی بزرگ
چپ
در شرق آلمان
نشریه چپ گرای "یونگه ولت"
ترجمه رضا نافعی(وبلاگ آینده ما)
 

 

انتخابات سراسری آلمان که روزیکشنبه گذشته برگزار شد با سه رکورد منفی همراه بود: نخست آنکه حزب سوسیال دموکرات و حزب سوسیال مسیحی، یعنی دو حزب بزرگ این کشور بازندگان انتخابات شدند. رکورد منفی دوم : کاهش شمار آلمانی هائی بود که به پای صندوق رای رفتند. کاهشی که تاکنون سابقه نداشت. رکود منفی سوم آن بود که حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز بخشی از آراء خود را از دست داد.
احزابی که تاکنون در اقلیت بودند برندگان واقعی این انتخابات شدند . یعنی حزب لیبرالِ دموکرات آزاد ( با4،8 در صد افزایش رای) حزب سبزها با 2،6 در صد افزایش و حزب چپ با 3،1 در صد افزایش رای.
حزب چپ اعلام کرده بود که می خواهد در مجمو ع به بیش از ده درصد آرا دست یابد که نه تنها به این حد رسید، بلکه از آنهم گذشت و به مرز 12 در صد آراء نزدیک شد. گرچه تقریبا تمام روزنامه های آلمان یا این نتیجه را نادیده گرفتند یا تلاش کردند آنرا کم اهمیت جلوه دهند. در حالیکه حزب چپ در ایالت "براندنبورگ – زاکسن انهالت" با کسب 32،4 در صد آراء نیرومند ترین قدرت سیاسی این بخش از آلمان شد که تا پیش از فروپاشی دولت دمکراتیک آلمان در بخش شرقی آلمان قرار داشت. این حزب در تورینگن به 28،3 و درساکسن به 24،5 در صد آراء دست یافت. در این دو ایالت حزب چپ پس از حزب دموکرات مسیحی دومین قدرت سیاسی شد.
(این پیروزی ها همزمان شد با سالگرد فروپاشی آلمان دمکراتیک و تخریب دیوار میان دو برلین که دولت آلمان واحد آن را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرده است. معنای این پیروزی ها آنست که 20 سال پس از سقوط دولت دمکراتیک آلمان، چپ آلمان در بخش شرقی این کشور، یعنی بخشی که قبلا دولت دمکراتیک در آن بر سر قدرت بود، عملا به قدرت بازگشته است.)
اسکار لافونتن رهبر حزب چپ آلمان، یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات در برلن گفت: "حزب چپ نظام حزبی آلمان را تغییر داده است." هم اکنون نمایندگان حزب چپ در 12 مجلس از مجالس 16 گانه ایالتی آلمان صاحب کرسی هستند. لافونتن در عین حال خواستار آن شد که سازمان امنیت آلمان به روش غیر دموکراتیک خود مبنی بر زیر نظر گرفتن این حزب پایان بخشد. وی گفت این شیوه نه تنها در تضاد با خواست میلیون ها نفر از مردم آلمان است که به این حزب رای داده اند، بلکه شیوه ایست که در ”جمهورهای تولید موز” ( اصطلاحی تحقیر آمیز در مورد کشورهای کوچک مناطق حاره که حیاتشان وابسته به تولید موز و سرمایه آمریکائی است.) متداول است.
"گرگور گیزی" یکی دیگر از رهبران برجسته حزب چپ آلمان نیز با تکیه بر اهمیت این پیروزی گفت: تا کنون در تاریخ جمهوری فدرال آلمان سابقه نداشت که حزبی چپ تر از حزب سوسیال دموکرات به بیش از ده درصد آراء دست یابد.


راه توده 237 05.10.2009

 

بازگشت