راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

صادقانه باید به خود پاسخ داد
مطالبه واقعی
در انتخابات اخیر چه بود؟
 

 

توضیحات آقای سیامک طاهری که دراین شماره راه توده می خوانید، پیش از انتشار دراختیار نویسنده مقاله "نگاهی به نظرات تقی رحمانی" که درعین حال ویراستار نوشته "بهرام نگاه" نیز بوده قرار گرفت و ایشان پاسخی ارسال داشت که آن را نیز در ادامه توضیحات آقای طاهری می خوانید:
با سلام
1- مقاله "بهرام نگاه" چنان که از محتوای آن مشخص است مربوط به نیروهای خارج از کشور است. بنابراین آنچه در مورد انگیزه حمایت از مطالبه محوری در آنجا بیان شده ربطی به تدوین کنندگان یا امضاکنندگان بیانیه مطالبه محور در داخل ایران ندارد که ما خود بخوبی می دانیم که آنان از طیف های مختلف فکری بوده اند و در انتخابات نیز بسیاری از آنان از میرحسین موسوی یا مهدی کروبی پشتیبانی کردند. به نمونه ای از دیدگاه های اینگونه مدافعان مطالبه محوری در خارج از کشور هم در شماره اخیر راه توده اشاره کرده ایم.
2- ما نگفته ایم که اقای تقی رحمانی از تدوین کنندگان بیانیه مطالبه محور بوده است. ما در این مورد اطلاعی نداریم. آنچه ما گفته ایم و در آینده نیز آن را بیشتر باز خواهیم کرد آن است که دیدگاه ها و نظرات ایشان پایه های فکری و تئوریک اندیشه مطالبه محوری را تشکیل می دهد. حالا کسان دیگری فکر می کنند خودشان به این نتیجه رسیده اند یا از طرق دیگری به همین نتیجه رسیده باشند و بیانیه مطالبه محور توسط آنان تدوین شده باشد تاثیری در این سخن ما ندارد. طرح اندیشه مطالبه محور حاصل یک فضای فکری و تحلیلی از شرایط است که اقای رحمانی از نظر ما در آن نقش عمده را داشته است. این یک نظر است که می توان مخالف آن بود و در مورد آن بحث کرد ولی نمی توان آن را موضوع تکذیب یا تایید قرار داد.
3- اینکه نوشته اید :
"اصولا هدف از تهیه چنین بیانیه ای استفاده از فضای انتخابات برای مطرح کردن خواسته هایی بوده است که گمان می بردیم بدون انجام آن ها امکان برون رفت جامعه ایران از بحران فراگیری که در آن غوطه می خورد وجود نداشته وندارد"
کاملا درست است و ما نیز تردید نداریم که چنین انگیزه ای محرک تدوین کنندگان بیانیه های مطالبه محور درون ایران بوده است. بحث ما هم این نیست که تدوین و طرح مطالبات اصولا کار نادرستی است و باید از آن پرهیز کرد. سخن بر سر شرایط خاص و ویژه انتخابات دهم ریاست جمهوری است که در حول "مطالبه" تغییر و کنار زدن احمدی نژاد قرار داشت و بیانیه های مطالبه محور بکلی از این خواست و از این شرایط عقب افتادند. اینها نکاتی است که شاید در آینده بیشتر به آن باید پرداخت.
 راه توده 237 05.10.2009

 

بازگشت