راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

توضیحی پیرامون بیانیه
"گفتمان مطالبه محور"
سیامک طاهری
 

 

در نوشته ای زیر نام "یادمان نرود پیش از انتخابات چه مواضعی داشتیم" بقلم آقای بهرام نگاه در جدل با کسانی که برای این نگارنده نا آشنا هستند، ناگهان وبی دلیل گریزی به بیانیه "انتخابات و گفتمان مطالبه محور" زده و از جمله چنین می نگارد:
",,...البته، از آنجا که این طرح خیالی بود، بعد از مدتی رها شد و بحث "مطالبات محوری" که آنهم در واقع با هدف تضعیف اصلاح طلبان اتخاذ شده بود، پیش کشیده شد. سعی شد مطالباتی مطرح شود که هیچ کاندیدایی اساسا امکان پذیرش آنرا نداشته باشد. هدف به هر شکل ممکن همان تحریم و نشان دادن روی گردانی مردم از اصلاح طلبان بود."
من قصد ورود به بحث مربوطه را ندارد؛ اما از آنجایی که من یکی از تهیه کنندگان بیانیه مزبور بوده ام و پاره ای از دوستان دیگر تنظیم کننده هم اکنون در بند به سر می برند و دستشان از پاسخ گویی کوتاه است لازم می دانم مطالب زیر را بمنظور جلوگیری از برداشت نادرستی که ممکن است در نتیجه بیانی غلط در ذهن خوانندگان نشریه شما ایجاد شود ارائه دهم.
بیانیه انتخابات وگفتمان مطالبه محور با حضور نمایندگانی از طیف های گوناگون فکری و صنفی از جمله کارگران و زنان و معلمان و طی نشست های طولانی و پس از بحث و جدل های بسیار تنظیم شد و در هیچ یک از مراحل تنظیم آن هیچ گاه در مخیله هیچ کدام از تنظیم کنندگان آن نیز این مساله که سعی شود به گونه ای تنظیم شود و مطالباتی مطرح شود که کاندیدا و یا کانداهایی توان انجام آن را داشته و یا نداشته باشند خطور نکرد وهیچ بحثی در این زمینه نیزانجام نگردید. اصولا هدف از تهیه چنین بیانیه ای استفاده از فضای انتخابات برای مطرح کردن خواسته هایی بود که گمان می بردیم بدون انجام آن ها امکان برون رفت جامعه ایران از بحران فراگیری که در آن غوطه می خورد وجود نداشته و ندارد . فراموش نکنیم که در میان امضاء کنندگان بیانیه مزبور طرفداران و حامیان هردو کاندیدای اصلاح طلب نیز در کنار کسانی که از رای دادن خودداری کردند قرار داشتند. انعکاس گسترده این بیانیه نیز نشان از درستی این راه دارد. اگر نویسنده محترم نوشته مزبور با دقت بیشتری بیانیه مورد نظر را می خواند مطمئنا دچار چنین اشتباهی نمی شد.

راه توده:

آقای سیامک طاهری در پیام دیگری که نقد نظرات آقای تقی رحمانی بود نیز یاد آور شده است:
مایلم در رابطه با نوشته "نگاهی به نظرات تقی رحمانی" به اطلاعتان برسانم که آقای تقی رحمانی درجریان تدوین بیانیه "انتخابات وگفتمان مطالبه محور"حضور نداشتند. بنابراین ارتباطی بین نظرات ایشان و تدوین کنندگان این بیانیه به کلی ذهنی وغیر واقعی می باشد.


راه توده 237 05.10.2009

 

بازگشت