راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اگر غفلت کنیم
امریکا
بدست حاکمیت
انتقام انقلاب 57 را
از مردم خواهد گرفت

 

 

 

 

 

نامه وارده زیر را می خواستیم در نوبت انتشار "پیام ها و پاسخ ها" منتشر کنیم، اما از آنجا که هیچکس نمی تواند سرعت حوادث ایران را مهار کند و مضمون این نامه می توانست کهنه شود، آن را در همین شماره راه توده منتشر کردیم:

 

از سرمقاله راه توده 252 بسیار لذت بردیم. کاملا مورد تائید ما د رایران است. در این سالها  به این موجزی، فشرده و جامع به نحوی که به هدف همه حوادث اشاره رفته باشد مطلب نخوانده بودیم. شدیداً همانند شما به توطئه های طراحی شده باور دارم. حتی
مدتهاست منتظر مماشات آمریکا و زمان دادن به حاکمیت برای سرعت دادن به حرکت خود، تا آنجا که دیگر بقدر کافی و بازگشت ناپذیر به جلو رفته باشند هستیم. ما این روزها، وضع را اینگونه می بینیم.

آنقدر به اینها میدان می دهند که به چیز دندان گیری دست یابند(اشاره به بمب اتمی) و تست هم بکنند، تا آنها بهانه کافی برای آمدن داشته باشند.

آمریکا همه مهره های لازم برای دور بعدی را دور خودش جمع کرده است. ابتدا منتظر است تا بدست این آقایان موجود سر سید و شیخ را هم بخورد تا وقتی می آید هیچ مزاحمی نداشته باشد. امریکا و انگلیس می خواهند تاوان بهمن 57 را از مردم ایران بگیرند. آنها در
دفتر کل خودشان 32 سال از ما طلبکارند، البته با بهره.

این روزها، صحنه های انقلاب مشروطه جلوی چشم ما رژه می رود. وقتی ستارخان با همه خونهائی که داد و حتی روس ها را عقب زد و راهی تهران شد، انگلیسها که فتح تهران را قریب الوقوع می دیدند دست به کار شدند. در تهران طرف هایشان را به بست نشستن
در سفارت اشارت دادند و هم زمان یپرم خان را از ترکیه عازم گیلان کردند تا از ملاکین رشت سوار جمع کند و راهی تهران شود و طرف داخلی دیگرشان "اسعد بختیاری"  و سوارانش را از جنوب راهی پایتخت کردند و دم دروازه تهران (همین فیشر آباد کنونی) به ستارخان که تازه قلعه قزل قلعه را گرفته بود رسیدند و گفتند "انا حاج الشریک!" و بر سر ملت آن رفت که ما 70 سال بعدش خواندیم. خواندیم که یپرم جاسوس شد رئیس امنیت و فرمان ترور باقر خان را داد و در باغ اتابک اعظم به حبسش کرد. همین بانک مرکزی فعلی درخیابان فردوسی که قره العین هم به زمان ناصرالدین شاه همانجا محبوس بود تا خفه اش کردند.

اگر بتوانند بدست همین حاکمیت جنبش سبز را غرقه به خون کنند و همه نیروهای اصیل باقی مانده از انقلاب 57 و معروف به خط امام را از تیغ بگذرانند، به پیروزی بزرگی دست یافته اند و پس از آن است که مرحله بعدی اجرا خواهد شد. درآمدن رضاخان را در پایان کار ستارخان و باقرخان فراموش نکنیم.

 


 

 

            راه توده  253    5 بهمن ماه 1388

 

بازگشت