راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حرکت اعتراضی دهقانان یونان درجاده ها

 

 

 

 

 

روابط بین الملل حزب کمونیست یونان با انتشار بیانیه ای اطلاع داد که  روز17  ژانویه، دهقانان یونان به عنوان اعتراض به معیشت و شرایط دشوار زندگی خود، با تراکتورمانع حرکت اتومبیل ها در جاده های اساسی این کشور شدند.

دهقانان فقیر و متوسط این کشور، متاثراز بحران اقتصادی، در اعتراض به فروش اجباری محصولات شان  به شرکت های بزرگی که متعلق به  سرمایه داران اتحادیه اروپاست، به خیابان آمدند. دهقانان معترض، خواستار آن هستند تا محصولات شان با نرخ واقعی زندگی در کشور یونان خریداری شود.

معترضین در عین حال انزجار خود را از حمایت از احزاب  سوسیال دموکرات و لیبرال و…بدلیل حمایت آنها از سرمایه داران بزرگ و سیاست بانکی آنها ابراز داشتند. سرمایه داران بزرگ با دردست داشتن انحصاری خرید کالاهای دهقانان، شرایط دشواری را برای مردم یونان بوجود آورده اند.

حزب کمونیست یونان و دیگر احزاب چپ طرفداران زحمتکشان این کشور حمایت خود را از این حرکت اعترضی بیان داشتند.

 


 

 

            راه توده  253    5 بهمن ماه 1388

 

بازگشت