راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

میتینگ های سراسری در روسیه
زمین زیر پای دولت روسیه سست شده است

 

 

 

 

 

23 ژانویه میتیگ های سراسری در روسیه فدراتیو، توسط فعالان حزب کمونیست در شهرهای مختلف از جمله، در میدان "تری اومفال" مسکو برگزار شد. روی پلاکادر ها این عناوین نقش بسته بود:

نه کاپتالیسم، نه بحران های آن

میهن ما اتحاد شوروی است

در اجتماع این میدان معاون دبیر کل حزب کمونیست فدراتیو روسیه و مسول برگزاری میتینگ ها و اعتصابات در حزب، "و.ا.کاشین" در سخنرانی خود گفت:

رهبران کشور ما ناتوان تر از آن هستند که بتوانند حتی وعده های خود را جامه عمل بپوشانند. چرا که آنها تخریب کننده حکومتی هستند که خواسته های مردم را جوابگو بود. آقای چوبایس قول مدرنیزه کردن کشور را در کم ترین زمان ممکن داده بود، در حالیکه برنامه او در عمل به محدود کردن بودجه برای کم و کمتر کردن امکانات رفاهی و درمانی مردم انجامید. دولتمردان روسیه نه به خواست ها و ملزومات زندگی مردم کاری دارند و نه به منافع ملی توجه می کنند. بهمین دلیل است که با برنامه کمونیست ها مخالفت می کنند....

در دو سال گذشته نرخ کالاهای ضروری مردم 70 در صد بالا رفته است. حتی در شهر مسکو قیمت تعمیرات و سرویس دادن به خانه ها و آپارتمان ها 30 تا 40 درصد گران تر شده است. بهمین دلیل است که می گوییم دولت مردان نمی خواهند و نمی توانند به خواست های اجتماعی مردم و مدرن کردن کشورعمل کنند. بنا بر تجارب تاریخی و منطقی کشور ما، برای برون رفتن از بحران های کنونی و بنای زندگی شرافتمندانه برای مردم روسیه، باید تمام قوای خود را بکار بگیریم و راه روسیه را با برنامه حزب کمونیست تنظیم کرده تا به سوسیالیزم برسیم. در غیر این صورت نه نو آوری خواهیم داشت و نه امنیتی که بتوان در پناه آن شرافتمندانه زندگی کرد.

بنا به گزارش سایت حزب کمونیست روسیه، در اغلب شهرهای این کشور در یک اقدام هم آهنگ بنا به ابتکار کمونیست ها میتینگ هایی در اعبراض به شرایط دشوار اقتصادی کشور برگزار گردیده است.

 


 

 

            راه توده  253    5 بهمن ماه 1388

 

بازگشت