راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بسوی احیای اتحاد شوروی!
 

 

 

 

 

21 ژانویه هزاران تن از اهالی مسکو علیرغم سرمای طاقت فرسائی که سراسر اروپا و بویژه روسیه را در بر گرفته، بمناسبت سالگرد تولد ولادیمیرا یلیچ لنین در میدان سرخ مسکو اجتماع کردند و به احترام برپا کننده اولین کشور سوسیالیستی جهان،  بر مقبره او گل نهادند.

بر خلاف مراسم سال های قبل درمیدان سرخ، امسال بیشترین جمعیت شرکت کننده را جوانان و نوجوانان تشکیل می دادند. این در حالی است که در سال های اخیر از رادیو و تلویزیون، مواد درسی مدارس و دانشگاها بر علیه لنین تبلیغات زهرآگین می شود.

در جمع حاضرین در میدان سرخ، گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه طی سخنانی گفت:

لنین شخصیتی بود که شرایط اجتماعی و انقلابی روسیه را تئوریزه کرد و سیستمی را بنا نهاد تا برای اولین بار کارگران، دهقانان، پزشکان، مهندسان، معلمان و تمامی زحمت کشان هویت واقعی پیدا کنند. او در اولین بیانیه های پس از بدست گرقتن قدرت شوراها، کلیه  سیاست های استعماری و تجاوزکارانه امپریالیزم روسیه را در ارتباط با همسایگان روسیه لغو کرد و برنامه دوستی و برادری با آنها را جای گزین کرد. شعار صلج برای مردم، نان برای گرسنگان، زمین  برای کشاورزان و کارخانه برای کارگران شعارهای دولت انقلابی بود. از دست آورد های این سیاست مترقیانه بنای کشور بزرگ اتحاد شوروی بود که نمونه ای بود بی مثال در برابر قدرت های امپریالیستی.

در بخش دیگری زوگانف متذکر شد: در کشوری که مهمترین وقایع قرن گذشته در آن رقم خورده است و لنین بزرگ این شهروند کشور ما نقش اساسی را دراین حوادث داشته است، دستگاه های رسانه ای روسیه نه تنها نامی از او نمی برند، بلکه مشغول نشان دادن صحنه های شنیع و زشت آدم کشی یک شهروند آمریکایی در یکی ازمدارس این کشورهستند. در این جا، جا دارد اعلام کنم که مدارک و مستندات باقی مانده از لنین و برنامه های او،همچنان پلاتفرم زندگی ما می تواند باشد. بهمان شکلی که ادامه دهنده راه او استالین، از آن میراث، تحول بزرگی را در کشور ما و جهان بوجود آورد.

در سال گذشته ما 130مین سال تولد این یار و پیرو لنین که در ساختن سوسیالیزم و ارتقاء آن به یک کشور قدرتمند را برگزار کردیم. رهبری توانا و دور اندیشانه او باعث شد تا کره زمین و ساکنین آن از خطربردگی و نابودی حتمی رهایی یابند. بهمین مناسبت امسال 65 مین سال پیروزی بر فاشیسم را  با شکوه بسیار جشن خواهیم گرفت.

درخاتمه 140مین سال تولد لنین را به همه شادباش میگویم و آرزومندم در راه های پیش رو و برای برون رفت از بن بست های ایجاد شده بر سرایده ها و تجارب تاریخی لنین و یاران او، بتوانیم اتحاد شوروی را احیا کنیم.   

 


 

 

            راه توده  253    5 بهمن ماه 1388

 

بازگشت