راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

در جمهوری "چک"
ماهیت آنها که تا دیروز
از نبود دمکراسی
در کشورهای سوسیالیستی می نالیدند

 

در کشورهائی که در سالهای جنگ سرد، دولت های سوسیالیستی آنها زیر فشار تبلیغاتی بودند تا اجازه گسترش فعالیت احزاب مخالف دولت و سیستم سوسیالیستی داده شود و می گفتند دست کلیساها بسته است و باید باز شود، اکنون که خود در حاکمیت قرار گرفته اند، ماهیت استبدادی و حتی فاشیستی خود را به نمایش می گذارند. از جمله در جمهوری "چک" که اخیرا می کوشد مانند جمهوری اسلامی فعالیت حزب کمونیست در این کشور را محدود و حتی آن را منحل اعلام کند. کاری که دولت های سوسیالیستی هرگز مرتکب نشدند و این احزاب می توانستند فعالیت داشته باشند، گرچه حمایت دولتی و حکومتی نمی شدند. درهمین رابطه حزب کمونیست بوهم و موراوی (CPBM) اخیرا اطلاعیه ای خطاب به احزاب و سازمان های چپ و دموکرات در سطح بین المللی منتشر کرده است که ترجمه فارسی آن را در زیر می خوانید.

رفقای و دوستان ارجمند، حزب کمونیست بوهم و موراوی (CPBM) در جمهوری چک، سال ها است که با تهاجم های ضد کمونیستی عوامل راست مسلط بر امور کشوری مواجه است. مجلس سنای کشور در تاریخ 30اکتبر سال 2008 با حضور 38 تن از مجموع 81 نماینده این مجلس، در شرایطی که فاقد حد نصاب لازم برای یک رای گیری بود قعطنامه‌ای را به تصویب رساند که مدعی است فعالیت‌های «حزب کمونیست بوهم و موراوی»، سومین حزب بزرگ کشور، ناقض قانون اساسی جمهوری چک است.
این جلسه غیر قابل تصمیم گیری عملا با 30 رای موافق تصمیم به تعلیق فعالیت حزب کمونیست بوهم و موراوی (CPBM) گرفت. رای دهندگان در اقلیت مطلق در این مجلس بر این ادعا هستند که دلیل اتخاذ تصمیم فوق مارکسیستی بودن جهان بینی حزب ماست و این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری چک هیچ موردی وجود ندارد که بر پایه آن سنا یا هر مقام دیگری در کشور بتواند مانع فعالیت‌های «حزب کمونیست بوهم و موراوی» بشود. تصمیم فوق از دولت می خواهد که موضوع را در بخش قضائی کشور تائید و به اجرا بگذارند.
لازم به ذکر است که در تاریخ هشتم ماه دسامبر سال 2009 نیزکمیسیون مذکور مجددا از دولت خواسته است که دادگاه به انحلال حزب کمونیست بوهم و موراوی (CPBM)رای دهد. البته تاکنون این خواست از طرف دولت قبلی و دولت فعلی مسکوت گذاشته شده است.
حزب کمونیست بوهم و موراوی ( CPBM) از تمامی رفقای کمونیست درسطح بین الملل تقاضا دارد تا همبستگی بین المللی خود را از هر طریق ممکن با حزب ما اعلام داشته و از راه های مناسب مانند جمع آوری امضا و ارسال آن به سفارت خانه های جمهوری چک در کشور هائی که ساکن آن هستید بر علیه این اقدام غیر قانونی و ضد حقوق بشری اقدام کنید. لازم به ذکر است که فعالیت سازمان جوانان حزب (KSM) نیزدر سال ۲۰۰۶ممنوع اعلام شده است. همچنین رفقای فعال حزب در حال حاضر تحت انواع فشار های غیر قانونی قرار دارند.
اقدام برممنوعیت حزب ما اقدامی بر علیه پرنسیب های بنیادی و دموکراتیک بین المللی است.
18 دسامبر سال 2009

راه توده 251 11.01.2009
 

بازگشت