راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

بخش سانسور شده سخنرانی کاسترو
دراجلاس فوق العاده پارلمان کوبا
اوباما زیر فشار
برای آغاز حمله
به ایران است
ترجمه آرش صادقی

فیدل کاسترو در اولین سخنرانی رسمی خود، پس از چند سال غیبت، در اجلاس فوق العاده پارلمان این کشور، درباره ایران سخن گفت. با آنکه مطبوعات غرب اشاراتی به این حضور و سخنرانی کرده اند، اما از انتشار نکات اصلی آن خودداری کرده اند. این درحالی است که کاسترو به نکات بسیار مهمی در سخنرانی خود اشاره کرد. از جمله گفت:

امریکا و اسراییل آماده حمله هسته ای به ایران شده اند. قرار است این جنگ سپس بلافاصله به خاورمیانه و حتی شرق آسیا و افریقا کشانده شود و میلیونها انسان قربانی شوند. محافل قدرت مشغول راضی کردن اوباما به آغاز یک هلوکاست تاریخی هستند. او باید مقاومت کند و عامل چنین فاجعه ای نشود. من به ایشان می گویم که آینده بشریت اکنون بدست شماست! حل مشکلات جهان از جمله جمیعت، محیط زیست، اشتغال، درمان و بهداشت و به خدمت گرفتن فرهنگ و علم و تکنولوژی را برای آینده بشریت باید تضمین کرد، اما اکنون می خواهند با نابودی نسلی از کودکان و جوانان، در سطح صدها میلیون درآسیا و آفریقا با آغاز یک هولوکاست هسته ای به بهانه ایران، کاپیتالیسم را نجات داده و وارد فاز مرگبار جدیدی بکنند. من از پرزیدنت امریکا محترمانه تقاضا می کنم که تسلیم خواست محافل اصلی قدرت نشود و مقاومت کند.

(درباره این بخش از سخنرانی کاسترو، مطبوعات امریکا و اروپا تنها نوشتند: اوباما در سخنرانی خود خواست که به ایران حمله نشود!)

ترجمه بخش سانسور شده سخنرانی فیدل کاسترو را در بالا خواندید. می خواهم به چند نکته اشاره کنم:

 

درمحافل خانواده های قدیمی بانکی، یعنی حاکمان اصلی غرب یا بهتر بگوییم امریکا و انگلیس (مشهوربه "هیات حاکمه انگلو- امریکن" پشت پرده) چندی است اختلاف است. در پی بحران های مالی بی سابقه برخی از آنها خواهان آغاز یک جنگ هسته ای نیمه محدود هستند تا دنیا را زیر پرچم یک دولت واحد جهانی به رهبری خود ببرند و جلوی قدرت گیری جهانی چین و هند و روسیه را سریع تر بگیرند. ظاهرا، همانگونه که کاسترو می گوید، تنها راه برای پیاده کردن این سناریو و تشکیل یک حکومت جهانی که بزرگترین حرکت در تاریخ بشریت معرفی می شود، یک جنگ هسته ای با صدها میلیون تلفات است که بیشتر آن در آسیا خواهد بود .حکومت کنونی ایران کارت برنده ایست که برای شروع این فاجعه ذخیره شده است. بازی بزرگ با این برگ آغاز شده، چنان که دقت کنیم، نشانه های آن را می توانیم بیابیم. نظیر همان بازی کوچکتری که با صدام حسین برای حمله به کویت شد.

یک نمونه از این بازی، سفر "روبرت مرداک" حامی جناح راست و جمهوریخواه آمریکا- صاحب بزرگترین امپراتوری رسانه ای جهان- به ایران است.

کسی که توانست دوبار "بوش" را به کاخ ریاست جمهوری بفرستد، با چه هدفی به ایران سفر کرده و با چه کسانی ملاقات کرده است؟

ثروت و سرمایه اولین او را انگلستان تامین کرد و اکنون امپراطوری رسانه ای او شامل "فاکس"، "استار" و دهها تلویزیون و رادیو و رسانه دیگر است که چین و هند را هم زیر پوشش گرفته است.

(متن انگلیسی سخنرانی کاسترو دراینجا)

http://www.cubanews.ain.cu/2010/0807fidel-castro-says-it-is-obama-call-to-avoid-a-nuclear-war.htm

 

 

                راه توده 278    18 مرداد ماه 1389
 

بازگشت