راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

احمدی نژاد
ماموریتی تاریخی
برای نابودی ایران

در شرایطی كه فیدل كاسترو رهبر انقلاب كوبا نسبت به یك حمله اتمی به  ایران و آغاز یك هولاكوست اتمی هشدار داده است، محافل رسانه ای غرب یكسره به گمانه زنی درباره حمله نظامی اسراییل و امریكا به ایران مشغولند. در این گمانه زنی ها بر روی موانع اسراییل در حمله هوایی یا موشكی به ایران تاكید می شود.

گزینه نخست حمله هوایی است كه با موانعی روبروست. از جمله فاصله طولانی كه هواپیماهای اسراییلی برای رسیدن به ایران باید طی كنند، مخالفت احتمالی یا قطعی كشورهایی كه باید این هواپیماها از فراز آن عبور كنند، احتمال سقوط بسیاری از این هواپیماها كه برای دولت اسراییل قابل تحمل نخواهد بود و ... نتیجه اینكه گزینه حمله هوایی نامحتمل و ناممكن است.

گزینه دیگر حمله موشكی است. در حمله موشكی نیز به نادقیق بودن موشك ها، پنهان شدن تاسیسات هسته ایران در عمق زمین، پراكندگی تاسیسات هسته ای در سرتاسر ایران و بالاخره بر خطرهای پخش مواد رادیواكتیو كه زندگی صدها هزار ایرانی و حتی دیگر كشورهای منطقه را در خطر قرار خواهد داد اشاره می شود.

بخش سوم موانع نیز امكاناتی است كه ایران برای مقابله با این حمله در اختیار دارد. مانند بستن تنگه هرمز بعنوان شاهراه عبور نفت جهان و در نتیجه احتمال اینكه اروپا و امریكا با خطر كمبود یا افزایش بهای مواد نفتی و سوخت روبرو شوند، خطر حملات انتحاری و تلافی جویانه حزب الله در جنوب لبنان و از این دست.

این تبلیغات و گمانه زنی ها دو بخش دارد. بخش نخست آن برای فریب دادن مردم ایران و دلخوش كردن بخشی از رهبران جمهوری اسلامی است كه تصور كنند بدلیل وجود همین موانع حمله ای به ایران نخواهد شد و آنان می توانند، پشت به وحدت ملی، به راه تقابل با مردم خود همچنان ادامه دهند.

اما بخش دیگر این تبلیغات متوجه مردم اروپا و امریكاست و جا انداختن تدریجی این اندیشه كه تنها راه مقابله با ایران حمله اتمی است. تكیه كردن بر موانع حمله هوایی و موشكی غیراتمی به ایران و اینكه به هر حال با حمله به تاسیسات اتمی ایران مواد رادیواكتیو پخش خواهد شد، به معنای دست شستن از حمله نیست، بلكه به معنای آن است كه در نهایت تفاوتی میان حمله اتمی یا غیراتمی وجود نخواهد داشت. این ادعا كه تاسیسات اتمی ایران در سراسر كشور پخش شده و با حمله به چند فقره از این تاسیسات، برنامه هسته ای ایران متوقف نخواهد شد، برای این نتیجه گیری نیست كه حمله بی‌فایده است، بلكه برای توجیه آن است كه باید تمام ایران بمباران اتمی شده و عملا از روی نقشه جهان حذف شود. یعنی همان شعاری كه احمدی نژاد درباره اسراییل داد و اكنون می خواهند آن را؛ به بهانه جلوگیری از وعده احمدی نژاد، درباره خود ایران عملی كنند. همانگونه که احمدی نژاد هولاكوست را در افكار عمومی منطقه زیر سوال برد، تا امروز محافل امپریالیستی بتوانند هولاكوست دوم را به ایران و منطقه تحمیل كنند. رییس سازمان امنیت اسراییل گفته بود خدمتی را كه احمدی نژاد به اسراییل كرده هیچ دولتمرد دیگری در جهان نكرده است. ظاهرا ماموریت احمدی نژاد تا بمباران اتمی ایران باید ادامه پیدا كند.

 

 

اینها، بخشی از تصاویری است كه در روزها و هفته های  اخیرا به کرات در مطبوعات امریکا و اروپا منتشر

 می‌شود و یا بر اساس آنها برنامه‌های تلویزیونی ساخته می‌شود. بموجب این عکس ها، قلب ایران باید در هم

 کوبیده شود. یعنی همان نقاطی که گفته می شود فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی در آنجا متمرکز است

 

 

                راه توده 278    18 مرداد ماه 1389
 

بازگشت