راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سپاه وارد کننده
بنزین قاچاق
به فرماندهی سرداران

 

حاکمیت نظامی جمهوری اسلامی، درحالیکه مدعی است تحریم ها یک نعمت الهی است و حمله و جنگی در کار نیست، چون امریکا جسارت این کار را نخواهد داشت، خود بسرعت درحال آمادگی جنگی و جستجوی راه های دور زدن تحریم هاست.
به گزارش روزنامه انگلیسیTODAYS ZAMAN که در ترکیه منتشر می شود، در ماه ژوئن یک میلیون و دویست هزار بشکه بنزین، معادل 138 هزار و673 تن از تر کیه وارد ایران شده است. این موضوع دولت و نمایندگان پارلمان ترکیه را نگران معاملات پشت پرده، غیر قانونی و غیر شفاف دولت احمدی نژاد با شرکت های ترکیه است.
خبر گزاری آسوشتید پرس گزارش داده است که صدها تانکر، حامل سوخت برای عبور از مرز "حاج عمران" بین منطقه کردنشین و ایران صف کشیده اند. این درحالی است که از مرز افغانستان نیز تانکرهای نفتی حامل بنزین خود را به نقاطی می رسانند که دولت برای ذخیره سوخت درنظر گرفته است. دولت عراق به دولت خود مختار کردستان فشار وارد می آورد تا مرز حاج عمران را تحت کنترل گرفته و از انتقال سوخت به داخل ایران جلوگیری کند.
همین خبرگزاری اطلاع داده است که شبکه های غیره قاچاق وابسته به سپاه پاسداران برای واردات کردن کالاهای تحریمی به ایران گسترش یافته و به واسطه هائی در تر کمنستان، ترکیه؛ اما رات؛ عراق و افغانستان وصل شده است. همین ارتباط ها و انتقال بنزین به ایران باعث افزایش 25 در صدی قیمت بنزین در منطقه شده است.
دولت مدعی تولید بنزین درداخل کشور و بی نیاز شدن از واردات بنزین است. اینها ادعاهائی است برای توجیه سیاست های ماجراجویانه و تبلیغاتی که زمینه ساز تحریم ها و خطرات علیه ایران شده است. پالایشگاه های آبادان، اصفهان؛ بندر عباس؛ تهران؛ اراک؛تبریز؛ کرمانشاه و جزیره لاوان تا پیش از تحریم های جدید نیز در ایران فعال بودند و اگر این پالایشگاه ها قادر به تامین سوخت داخل کشور بودند دیگر نیاز به چنین واردات گسترده و قاچاق بنزین نبود. پالایشگاه تازه ای نیز به پالایشگاه های ذکر شده در بالا اضافه نشده است که ما تصور کنیم چنین پالایشگاه تخیلی کمر تحریم بنزین را خواهد شکست. به همین دلیل، ادعای تولید بنزین در داخل کشور را نیز باید در کنار دیگر ادعاهای دولت گذاشت و از کنار آن گذشت.
میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران66 میلیون لیتر است که 44 میلیون لیتر آن در پالایشگاه های داخلی تهیه می شود و 22 میلیون لیتر آن که معادل 33 در صد مصرف روزانه داخلی است از خارج تامین می شد و اکنون با تحریم های جدید نیز باید از خارج تامین شود. شبکه قاچاق بنزین از خارج به داخل کشور با قیمت های افزوده برای تامین همین 33 در صد است.
این درحالی است که اکنون با افزایش خطر – حتی اگر تبلیغات و جنگ روانی باشد- خطر بمباران صنایع صنعتی و نظامی حاکمیت چاره ای ندارد جز آن که بسیار فراتر از 33 در صد یاد شده در بالا بنزین وارد کرده و انبار کند.
آخرین آمار نشان میدهد که ایران درچهار ماه اول سال جاری یک میلیون 383 هزار تن بنزین به ارزش 980 میلیون دلار وارد کشور کرده است. احمدی نژاد بدون کسب مجوز از مجلس کسری هزینه وارداتی بنزین وگازوئیل را در مدت پنچ سال گذشته از ذخیره مالی شرکت نفت برداشت کرده است. او براین گمان است که نفت ایران را نیز مانند مقام ریاست قابل تسخیر است. احمدی نژاد در پنج سال گذشته به صورت غیر قانونی حدود 11 میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل کرده است.
او نمی گوید که مردم این ذخیره سازی و واردات بنزین را باید باور کنند و یا ادعای دیگر او مبنی بر تولید و تامین بنزین داخلی ظرف یک تا دو هفته و سپس حتی صادر کردن آن بنزین را!
لابد بنزینی را که انبار کرده اند، می خواهند بنام بنزین تولید داخلی، برای مدتی وارد بازار کنند و حتی آن را از طریق همان شبکه های قاچاق بنزین به کشورهای منطقه بازگردانده و بفروشند و پولش را به جیب بزنند.

راه توده 279 16.08.2010

بازگشت