راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نامه دریافتی
صداقت و شورحزبی
رفقای کمیته داخلی
نباید فراموش شود

 

 

 

 

 

رفقای راه توده- در ابتدا از انتشار بموقع خاطرات رفیق خدائی جدا تشكر می كنم. كمك بسیار بزرگی است به تاریخ حزب و انقلاب، و مهمتر از آن به جوانان امروز٠ اخیرا ایشان اشاره كوتاهی به كمیته داخلی كرده بود. از آنجا كه من و دوستانم با این كمیته همكاری داشتیم، لازم دانستم، تا آنجا كه امكانش هست، مواردی را اشاره كنم٠

من و دوستانم از کادرهای مسئول سازمان جوانان یكی از مناطق تهران و در عین حال عضو حزب بودیم٠ چندی قبل از یورش اول، در عین قطع ارتباط افقی با حزب، به كادرهای سازمان جوانان آمادگی و آموزش های لازم برای تشكیلات زنجیره ای داده شده بود٠ پس از یورش و به تلویزیون آوردن رفیق كیا بسیاری از بچه ها بدلایل فكری، یا خطری كه تهدیدشان می كرد و یا ترس كه طبیعی بود، از تشکیلات کنار کشیدند٠ بسیاری از رفقای حزبی یا بدلیل بی اعتمادی  و یا بدلیل داشتن خانواده های چند نفره و یا نگرانی هائی مشابه به این تشكیلات نپیوستند٠ با این حال ما توانستیم با حذف حلقه های سست، ارتباطات را همانگونه كه سازمان گفته بود و با تغییراتی منطبق با شرایط نیروها حفظ كنیم (بدون حتی یك هفته قطع ارتباط در هسته مركزی گروه) و در همان حال مقدمات زندگی مخفی را برای خود و رفقایی كه آمادگی آنرا داشتند فراهم كنیم٠ گروهی از نیروها هم لو رفته نبودند و نیازی به زندگی مخفی نداشتند٠ عده ای دیگر تمایل شدید برای همكاری داشتند، اما ما با دركی كه از زندگی خصوصی آنها داشتیم كار را برایشان مشكل میدیدیم و تماس داشتیم، اما كاری از آنها نمی خواستیم جز رساندن خبر از جاهای مختلف٠

كار همچنان ادامه داشت تا تشكیل كمیته داخلی٠

ارتباطات ما بر اساس اطمینانی بود كه بهم و به تشكیلاتمان داشتیم٠ مصمم بودیم كارمان را ادامه بدهیم٠زندگی و تشكیلات مخفی شروع شد. كار جدید، تغییر هویت و نام و تهیه امكانات جا و پوشش برای چاپخانه٠ بیشتر ما تحت تعقیب بودیم٠ در ابتدای تشكیل كمیته داخلی تشكیلات ما بیش از50 عضو داشت و تیراژ اعلامیه ها چند هزار(برخی قسمت های دیگر كمیته داخلی نیز از نظر اعلامیه تحت پوشش ما بودند)٠ 

تعدادی بیش از 50 عضو تشكیلات در پخش اعلامیه ها كمك می كردند٠ تمركز اصلی ما بر حفظ تشكیلات و امینت آن بود٠ شاید در منطقه ما رفقای دیگری هم فعالیت داشتند كه ما از آن بی خبریم.

درهمین دوران دائم از کانال های مختلف، از جمله از داخل زندان و یا از کانال های مرتبط با خارج پیغام میرسید كه كمیته داخلی مشكوك است و با آن كار نكنید٠ در اثر این پیغام ها ریزش نیروها افزایش یافت. با این حال ما بخاطر اهمیتی که برای کار در آن شرایط  قائل بودیم صادقانه به کارادامه دادیم ولی با بچه هایی كه بدلیل عدم اطمینان به كمیته داخلی یا هر مورد دیگر می خواستند بروند صمیمانه خداحافظی می كردیم٠ كار ادامه داشت و یك چاپخانه كوچك دیگر هم توسط تعدادی از بچه های گروه تشكیل شد٠

بعد از مدتی حزب از طریق رادیو زحمتکشان در خارج اعلام كرد كه تشكیلات كمیته داخلی به حزب مربوط نمی شود و با آن كار نكنید. بعد از انحلال كمیته داخلی ما كماكان به كار خود ادامه دادیم؛ بصورت مستقل و البته با ادامه ریزش تشكیلات. از جمله 2 مورد دستگیری سر عوارضی اتوبان كرج در اثر شناسایی توسط كسی كه در زندان بریده بود و همكاری میكرد و بعدها دستگیری 2 نفر دیگر از بچه ها در حالیكه اعلامیه حمل میكردند٠

سپس 2 گروه مستقل با نام های جداگانه تشكیل دادیم که هر كدام یك چاپخانه داشتند اما بدون ارتباط با همدیگر٠ كارمان تهیه مطلب از رادیوی زحمتکشان و بعدها رادیو ملی- اگر اسمش را درست بخاطر داشته باشم. شاید هم رادیو صلح و سوسیالیسم. چون صدای گویندگان آنها یکی بود نمیتوانم بگویم کدام رادیو بود.

تهیه نشریه یک ورقی پشت و رو با حروف ریز و تكثیر و پخش آنها بود از جمله کارهای ما بود كه  همراه بود با اخبار زندان و تلاش در جهت اینكه بگوییم حزب زنده است٠ به همین ترتیب كار ما بصورت محدود ادامه داشت تا نیمه اول 1366. پس از تعطیلی رادیوها – زحمتکشان، ملی و صلح و سوسیالیسم- مطالب اعلامیه ها توسط خودمان تهیه می شد که شامل تحلیل، خبر، اخبار سندیكاها و تبلیغ برای حزب و علل ضربه به آن بود٠

در تمام این مدت و پس از انحلال كمیته داخلی تلاش های زیاد و گاهی پر خطر و پر هزینه ای برای ارتباط با حزب انجام دادیم٠ اما با همه صداقت ما و اعتماد ما به كسانی كه در آنسوی مرز بودند، بدون هیچ شناختی از آنها، همگی بی پاسخ ماندند٠ هر چند اگر این ارتباط برقرار می شد، در چهارچوب همكاری بر آن بودیم كه بحث های نظری هم با حزب در زمینه موضع گیری های پس از یورش و بخصوص در زمینه كار داخل ایران داشث باشیم٠ رهبری حزب می توانست با توجه به الگوی تشكیلات نوید قبل از انقلاب، از این امكان در جهت حفظ  هسته های حزبی داخل كشور استفاده كند اما اینكار را نكرد٠در حالیكه بودند دوستانی كه زندگی علنی و محفلی داشته و با خارج ارتباط داشتند٠ 

در نیمه اول سال 66 تعداد ما به زیر 10 نفر رسید، اما با آنکه كماكان امكانات چاپ را داشتیم، تصمیم گرفتیم كار را متوقف كنیم٠ وسایل چاپ را پخش کردیم، اما تا چند سال حفظ كردیم و بعدها از بین بردیم٠ در همه این دوران همچنان منتظر تماسی از خارج از كشور بنا بر قرارهای قبلی بودیم٠ بعد از قتل عام سال67 بتدریج فصا بازتر شد و ما در اواخر دهه ٧٠ به زندگی تقریبا عادی بازگشتیم٠ بازگشت به هویت اصلی، اما بدون ارتباط با محفل های توده ای كه همزمان شد با اصلاحات در شوروی كه تاثیرات خود را بر كشور ما و روشنفكران مذهبی هم گذاشت.

البته توجه دارید که یک زندگی 10 ساله را نمی توان در یك صفحه خلاصه کرد، اما بدانید که جزئیات آن دوران و تجربه زندگی مخفی پس از ضربه به حزب بسیار بیش از اینست و بدلیل مسائل امنیتی و دیگر محدودیت هائی ما در داخل کشور داریم، امكان پرداختن به آنها نیست٠ از آن سالها خیلی گذشته و فکر می کنم خیلی از آنهائی که با هم ارتباط داشتیم، حالا هرکدام سرنوشت و کار و زندگی و حتی افکار و نظرات دیگری داشته باشند، اما من وظیفه خودم می دانستم که شور و صداقت دوستان و رفقای آن سال ها یاد کنم.

نوشتن این سطور نه برای درد دل بود و نه برای نمایش٠ میزان اثرگذاری كار ما هم جای بحث دار، اما آنچه هنوز هم بر آن باور دارم اینست كه رفقای كمیته داخلی یا حداقل با شناختی كه مبنای ارتباط ما با آنها بود، صادق و فداكار بودند و متاسفانه تلفات زیادی هم دادند٠ تماس های ما در آن دوران آگاهانه و با درخواست رفیق كمیته داخلی مرتبط با ما و بر اساس تصمیم حزب قطع شد٠ آلوده تصور کردن آن کمیته و گذاشتن آن به حساب حکومت انصاف نیست. بنابراین امیدوارم نظر منفی نسبت به تشكیلات كیمته داخلی نداشته باشید٠

به امید موفقیت برای شما و رفقای راه توده٠

با تشكر- ..( نام نویسنده محفوظ است)

 


 

 

            راه توده  265    13 اردیبهشت ماه 1389

 

بازگشت