راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

روز جهانی کارگر
متفاوت تر از
سالهای گذشته!
جمع آوری و ترجمه عسگر داوودی

 

 

 

 

 

مسکو- بنابرگزارش های انتشار یافته در سایت های خبری، امسال در مسکو با شکوه ترین تظاهرات اول ماه مه با شرکت 10 هزار نفر برگزار شد.

تظاهر کنندگان که تصاویر بزرگ رهبران انقلاب 1917 را با خود حمل می کردند؛ خواهان استعفای دولت پوتین و بازگشت به دوران سوسیالیسم شدند. آنها شعار می دادند: "بازگشت به 1991"

«گنادی زیگانف» دبیر اول «حزب کمونیست روسیه» در سخنرانی خود در این مراسم از جمله گفت:« سوسیالیسم یعنی آزادی انسان از یوغ سرمایه و دستیابی به صلح واقعی و دائمی»

درکنار این تظاهرات و راهپیمائی، جوانان موسوم به  چپ رادیکال نیز با آرامش در تظاهرات روز اول ماه مه مسکو در کنار تظاهرات 10 هزار نفره شرکت داشتند. هیچ درگیری و برخورد از این حرکت همزمان و درکنار هم گزارش نشده است.

ترکیه- مطابق گزارش های منتشر شده در ترکیه برای دومین سال تظاهرات اول ماه مه بدون ممنوعیت های دولتی برگزار شد. سال گذشته پس از 30 سال ممنوعیت تظاهرات روز کارگر لغو شد اما این مراسم با درگیری هائی در استانبول توام شد. شمار شرکت کنندگان امسال تظاهرات استانبول را سایت چپگرای آلمانی «شارف لینکس» 250 هزار تن گزارش کرد که برخلاف سال گذشته، هیچ گزارشی درباره درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس منتشر نشده است. تظاهرات اول ماه مه امسال در ترکیه، یک موفقیت بزرگ برای اعلام موجودیت کامل سندیکاهای کارگری ترکیه ارزیابی شده است.

اول ماه مه، سال گذشته از طرف دولت «رجب طیب اردوغان» به رسمیت شناخته شد. جشن اول ماه مه در ترکیه از سال 1977ممنوع اعلام شده بود. در آن تاریخ در تظاهرات اول ماه مه، در میدان "تقسیم" استانبول 34 نفر کشته و 453 تن دستگیر شدند. ارتش ترکیه سه سال بعد، در سال 1980 دست به کودتا زد و این ممنوعیت ادامه یافت.

یونان- در یونان که در تمام ماه های گذشته تظاهرات اعتراضی مردم جریان داشته، تظاهرات و راهپیمائی اول ماه مه امسال با یورش پلیس ضد شوروش و مقاومت تظاهرکنندگان همراه شد.

بحران سرمایه داری در یونان عملا زمینه ورشکستگی کشور و سقوط دولت را فراهم ساخته است. مطابق برآورد های بین المللی این کشور نیازمند حدود 140 میلیارد دلار وام برای مسلط شدن بر بحران اقتصادی موجود است. کارگران و دیگر اقشار و طبقات شرکت کننده درتظاهرات اول ماه مه امسال در "آتن" و دیگر شهرهای یونان خواهان برکناری "دولت بی لیاقت" شدند.

سایت «اشپیگل» شمار تظاهر کنندگان یونان در روز اول ماه مه را  170 هزار تن اعلام کرد. ده ها هزار تن در شهرهای بزرگ یونان بعنوان اعتراض، در مقابل دفاتر «اتحادیه اروپا» و سفارت خانه ها و کنسولگری های آمریکا تجمع کردند. "اشپیگل" نوشت: اکثر تظاهرکنندگان عضو «حزب کمونیست یونان» و یا عضو سندیکاهای کارگری وابسته به این حزب بودند. خانم «آلنکا پاپاریگا» دبیر اول «حزب کمونیست یونان» درسخنرانی خود در مراسم اول ماه مه در آتن، مردم یونان را به «مقاومت» دعوت کرد. او گفت: «در یونان یک سیستم پوسیده سیاسی حاکم است».

مسئول «سندیکای خدمات شهری» نیز اعلام کرد: « باید به مقاومت ادامه داد. تمامی هزینه های بحران عملا از جیب ملت پرداخت می شود».

 

برلین- در برلین تظاهرات اول ماه مه در سه مکان مختلف برگزار شد. 10 هزار تن در مراسم رسمی اول ماه مه که به دعوت اتحادیه سندیکا های آلمان (د.گ.ب) برگزار شد، شرکت کردند. همزمان 10 هزار تن دیگر برای مقابله و جلوگیری از حضور «نئو نازی» ها در یک نقطه دیگر شهر برلین حضور پیدا کرده و از تحرک و راهپمائی 600 نئو نازی جلوگیری کرده و آن ها را در همان محل تجمع خود زمین گیر کردند. در شهر های هامبورگ و رستوک آلمان نیز به دلیل کوشش جهت تظاهرات توسط «نئو نازی» ها، تظاهرات باز دارنده موفقیت آمیز گسترده ای توسط مردم آلمان انجام شد.

بولیوی- «اوه مورالیس» رئیس جمهوربولیوی همزمان با شرکت درجشن های روز کارگر در منطقه سرخ پوست نشین «کوچا بامبا»، قرارداد ملی شدن 4 شرکت خصوصی را امضاء کرد. مورالیس با حضور در جشن روز کارگر در منطقه مذکور در سخنرانی خود در این رابطه گفت: با ملی شدن این 4 شرکت کلیدی، قدم بزرگی حهت استقلال اقتصادی در بولیوی برداشته شده است. بزرگترین شرکت تولید انرژی که متعلق به انگلیس و یک شرکت تامین آب متعلق به کنسرن فرانسوی «گ. د. اف» از جمله 4 شرکت ملی اعلام شده هستند. دو شرکت کلیدی دیگر متعلق به سرمایه داران بولیوی بودند. کارگران شاغل در دو شرکت نامبرده از ماه ها پیش بعنوان اعتراض مرکز ساختمانی این دو شرکت را شبانه اشغال کرده و از ورود کارفرما جلوگیری کرده بودند.

بخش بزرگی از صنایع کلیدی بولیوی متعلق به کنسرن های امپریالیستی است، که با روی کار آمدن «جنبش سوسیالیستی بولیوی» این صنایع بهتدریج ملی اعلام می شوند.

 


 

 

            راه توده  265    13 اردیبهشت ماه 1389

 

بازگشت