راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سايت حزب کمونيست کارگر روسيه
اوکرائین
آغازی برای بازگشت
و تصفیه حکومت
از عوامل امریکائی
نویسنده پ.ساوتسف – ترجمه کيوان خسروی

 

جدال اخیر در پارلمان اوکرائین که به زد و خورد میان نمایندگان طرفدار کرایه پایگاه دریائی روسیه در اوکرائی (پایگاهی که از دوران اتحاد شوروی باقی مانده) و در عوض، گرفتن 30 در صد تخفیف در قیمت گاز وارداتی از روسیه که به نارنجک پرانی در پارلمان انجامید، ریشه هائی بیرون از پارلمان و حتی بیرون از اوکرائین دارد. ریشه هائی که در مقاله زیر آن را می خوانید:

 

 

 

 

 

اندکی پيش از آنکه "ويکتور يوشنکو"، رئیس جمهور اوکرائین، کاخ رياست جمهوری درکيف را ترک کند، روزنامه های آمريکايی عکس بسيار جالب و گويايی را از وی منتشر.

در این عکس، "يکا‌ترينا چوماچنکو" همسر يوشنکو که تا چندی پيش با‌نوی اول اوکرايين بود، ديده ميشود که دست خود را به شکل سلام نازی ها بالا برده است. عکس بانوی کوچک را 21 سال پيش هنگام تظاهرات سازمان نئونازيستی «اتحاديه ملی» درايالات متحده آ‌مريکا گرفته بودند. اکنون که دوران خدمتگذاری یوشنکو در اوکرائین به پایان رسیده، انتشار این عکس ها در امریکا آزاد شده است!

يکاترينا يوشنکو در ايالات متحده آمريکا دريک خانواده فقير مهاجر اوکرايينی بدنيا آمد. تحصیلات عالی کرد و وارد کارهای اجتماعی شد.

فعاليت های اجتماعی او درچه عرصه ای بود؟

 او به اتفاق رهبر سابق گردان «ناختيگال»، یعنی "تئودور اوبرلندر" درکنفرانس های جهانی اتحاديه ضد کمونيستی «صلح، آزادی وامنيت» شرکت کرد.

اوبرلندر چه کسی بود؟

او در سال1941، در جنگ دوم جهانی رهبری اوباش و آدمکشان حرفه ای را در لهستان برعهده داشت. کشتار و قتل وغارت لهستانی ها و يهوديان آن کشور از وظائف او بود. پس از جنگ به امریکا مهاجرت کرد.

یکی از اعضای اين گردان در خاطرات خود نوشته است:

«ما همه يهوديان و همچنين همه روس ها و کسانی که به روسی صبحت مي کردند و در مسير خود آنها را پیدا می کردیم تيرباران مي کرديم».

يکاترينا يوشنکو؛ توسط "اوبرلندر" که از سال 1946 با سازمان سیا در امریکا همکاری میکرد، همکار سازمان سيا شد.

از این پس، موقعیت "کاتيا" در امریکا بسیار مستحکم شد و تبدیل به یکی از مقامات این سازمان شد. درسالهای 1984- 1983  مدير سرويس اطلاعاتی اوکرايين در این سازمان شد. درسالهای 1986-  1988 دستيار معاون دبير دولتی در امورحقوق بشر و امور انسانی شد. از آوريل سال 1988 تا ژانويه سال 1989 – معاون رئيس اداره روابط اجتماعی کاخ سفيد شد. درسال 1989 دردبيرخانه وزارت دارايی ايالات متحده آمريکا کار کرد، در سالهای 1991- 1990اقتصاددان در کميته عمومی کنگره ايالات متحده آمريکا درامور اقتصاد شد. درسالهای 1991- 1993معاون رئيس بنياد «اوکرايين – ايالات متحده آمريکا »

این هنوز تمام مقامات او نیست و تمام مراحلی که او طی کرد تا پس از فروپاشی اتحاد شوروی در اوکرائین نقش آفرین شود نبود.

او مشاور بانکی موسس برنامه هاKPMG Peat Marwick/ Barents Group شد. در سال 1993 به کمپانی ومدير کمپانی واحد اوکرايين منتقل شد. کاتيا بعنوان نماينده اين شرکت به اوکرايين پرواز کرد و از این پس دراوکرايين بمدت طولانی ماندگار شد.

استادان امور محرمانه سازمان سيا، "کاتيا" را برای آینده ذخیره کرده بودند. او در کنار پسر رئيس بانک ملی اوکرايين، یعنی  "ويکتور يوشنکو" رئیس جمهور سقوط کرده اوکرائین در انتخابات اخیر این کشور قرارگرفت.

کاتيا چوماچنکو در یکی از سفرهای هوائی يوشنکو، مسافر همین هواپیما شد تا با وی آشنا شود. این آشنائی به ازدواج ختم شد. سپس "کاتيا يوشنکو" نقش کلیدی را در تشویق "یوشنکو" برای نامزدی انتخابات رياست جمهوری برعهده گرفت. یوشنکو رئیس جمهور شد و البته تابع نظرات و پیشنهادات همسرش!

ورود الزامی اوکرايين به ناتو حاصل این حرف شنوی یوشنکو بود. توصیه از کاتیا و صدرفرمان از طرف رئیس جمهور.

تبديل اوکرايين به دشمن روسیه يکی از جدی ترين طرح های آمريکا بود که "کاتیا" آن را بدست شوهرش پیش می برد.

شعار عظمت ملی اوکرائین، فریبنده بود. مردم شیفته آن شدند، اما این شیفتگی نمی توانست طولانی مدت باشد. وابستگی به نيروهای خارجی "ناتو" و "امریکا" و تبدیل اوکرائین به ویرانه ای که حیاط خلوت این دو شده بود، مردم را برای انتخابات اخیر کشور بیدار کرد.

 


 

 

            راه توده  265    13 اردیبهشت ماه 1389

 

بازگشت