راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

احمدی نژاد، درجلد انورالسادات و موبوتو
طرح کلاسیک
براندازی نهائی انقلاب
و قتل عام انقلابیون

 

 

 

 

 

رفقای راه توده- سلام.

نامه ای که در اعلامیه كمیته مركزی حزب بمناسبت یورش اول به حزب(در شماره گذشته راه توده این اعلامیه منتشر شد) به آن اشاره شده، یک نامه سرگشاده بود. بنابراین در جایی باید منتشر شده باشد. حال یا بصورت نامه سرگشاده و یا به شكل یك اعلامیه.

من در یک هفته گذشته تلاش کردم این نامه را پیدا کنم اما موفق نشدم. اما در پرسش و پاسخ 2 خرداد 61 اشاره ای به این نامه شده است كه ظاهرا باید درباره كودتای قطب زاده و تشدید جو ضدتوده ای باشد. در صحبت های زنده یاد كیانوری یكی دو جمله وجود دارد كه ظاهرا باید در آن اعلامیه به همین جملات اشاره شده باشد. مع الوصف همچنان به جستجوی خودم ادامه میدهم، اما فعلا آنچه را که پیدا کرده ام می فرستم.

 

پرسش و پاسخ 2 / 3 / 61

نامه سرگشاده كمیته مركزی حزب توده ایران به مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران، از روی یكی از عناصر مهم توطئه در حال تدارك آمریكا علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، پرده بر می دارد

چیزی كه در این هفته، البته از نظر ما، دارای اهمیت است و دوستان ما تا وقتی كه این نوار به آن ها برسد، یا حداكثر تا وقتی كه چاپ شده این "پرسش و پاسخ" به دستشان برسد، حتما از آن اطلاع پیدا كرده اند، نامه سرگشاده كمیته مركزی حزب توده ایران به مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران است.

همانطور كه می دانید، در چند ماه اخیر، از هر سو فشارهای غیر قانونی به حزب توده ایران فزونی پیدا كرده است. رهبری این جریان را بویژه مسئولانی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و عناصری در جامعه روحانیت، و امثال كشمیری ها كه خود را در نهادهای انقلابی جا زده اند و هنوز هم پست های حساسی را در دست دارند، و در همه جا زیر پوشش "حجتیه" یا پوشش های دیگر قشری مذهبی، فعالانه به عهده دارند. حزب توده ایران به خوبی می داند كه این جنجال توده ستیزی، فدائی ستیزی و شوروی ستیزی بخشی از نقشه عظیم جبهه ضد انقلاب علیه انقلاب ایران است. جبهه ضد انقلاب حزب توده ایران را می كوبد. پیروان خط امام را هم توده ای معرفی می كند. هدف، هموار کردن اقدامات براندازی است.

كمیته مركزی حزب توده ایران در این نامه سرگشاده خود به مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران، یعنی ریاست جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان عالی كشور، نخست وزیر، دادستان كل كشور، سرپرست كمیته های انقلاب و دادستان كل انقلاب، این توطئه را فاش ساخته و یاد آور شده است كه این موج توده ای ستیزی، فدایی ستیزی و شوروی ستیزی تنها برای آن است كه در درون كشور ضد انقلاب و توطئه گران و در صحنه جهانی امپریالیسم آمریكا، اسرائیل و ارتجاع منطقه فراموش شوند.

در تاریخ مبارزه خلق ها از این دسیسه ها برای پرونده سازی علیه نیروهای انقلابی، نیروهای راستین مبارز در راه خواست های توده های محروم بسیار زیاد است. به ما تهمت می زنند كه به بیگانه وابسته ایم. به ما تهمت می زنند كه از بیگانه كمك مالی می گیریم. به ما تهمت می زنند كه در صدد تدارك جنگ مسلحانه هستیم. به ما تهمت می زنند كه با دورویی و فرصت طلبی می خواهیم سیاست خودمان را به پیش ببریم.

ما به این افتراها دراین نامه سرگشاده، كوتاه و روشن، پاسخ داده ایم و گفته ایم كه علت این كارزار فراگیر توده ستیزی تنها این است كه ما صادقانه از سمت گیری ضد امپریالیستی و مردمی خط امام خمینی پشتیبانی كرده ایم، به علت آن است كه نقش به سزائی در خنثی ساختن توطئه های پی در پی امپریالیسم و ضد انقلاب داشته ایم؛ به علت آن است كه از حقوق زحمتكشان محروم پیگیرانه دفاع می كنیم؛ به علت آنست كه دوستان و دشمنان انقلاب را در درون جامعه ایران و در صحنه جهانی درست شناخته ایم و با پیگیری معرفی كرده ایم. اینها است علت های اساسی تبلیغات كین توزانه علیه ما. بی جهت نیست كه رادیوهای امپریالیستی این طور كین توزانه علیه حزب ما تبلیغ می كنند و خواستار ریشه كن ساختن حزب توده ایران اند. بی جهت نیست كه نخست وزیر تركیه به وزیر پست و تلگراف (محمد غرضی) توصیه می كند كه حزب توده ایران را ریشه كن كنید. بی جهت نیست كه نابود كردن حزب توده ایران یكی از اولین و مبرم ترین ماده برنامه همه كودتا های امپریالیستی علیه انقلاب ایران بوده است.

این سئوال مطرح می شود كه: چرا در نقشه همه كودتاها، قبل از هر نیروی دیگری، سركوب حزب توده ایران قرار دارد؟ چه ارتباطی بین آن ها، كه با تمام قوا الان كوشش می كنند حزب توده ایران را سركوب كنند، با این كودتاها وجود دارد؟ این را بایستی مقامات مسئول مطالعه كنند و پاسخش را به تاریخ ایران بدهند. ما اطمینان داریم كه تاریخ آینده ایران داغ ننگ بر پیشانی قطب زاده های افشا نشده، كه این جریان را هم امروز رهبری می كنند، خواهد زد، همان طوری كه بر پیشانی بسیار فریبنده بسیاری در تاریخ چهل سال گذشته میهن ما زده است.

در ارتباط با نامه سرگشاده كمیته مركزی، چون صحبتی از كودتای دو مرحله ای قطب زاده شده، جالب است كه بعضی از مطالب را بحث كنیم:

چنانكه حجت الاسلام ری شهری حاكم شرع ارتش در توضیحات خود گفتند، كودتای قطب زاده قرار بوده یك كودتای دو مرحله ای باشد، كه مرحله اولش عبارت بوده است از، از بین بردن امام خمینی و نزدیكانشان و شورایعالی دفاع. مرحله دوم عبارت از این بوده كه این كشتار را به نیروهای راستین پشتیبان امام خمینی، یعنی نزدیك ترین پیروان امام، مثل دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، پاسداران پیرو امام خمینی، روحانیون مبارز پیرو امام خمینی و همچنین حزب توده ایران و فدائیان خلق (اكثریت) نسبت دهند و اینطور وانمود كنند كه این كار به دست "كمونیسم بین المللی" و "روسها" انجام گرفته است و بعد حمام خونی برپا كنند زیر پوشش خونخواهی و هواداری از امام خمینی. این نقشه البته نو نیست. مدت ها پیش، در پوشش دیگری غیر از قطب زاده، نقشه ای از طرف امریكایی ها طرح شده بود بر این اساس، كه در دوران اول هیچ یك از چهره های شناخته شده ضد انقلابی و لیبرال دخالت داده نشود و اجرا كننده افسر جوانی باشد با قیافه ناشناخته. ما این نقشه را در موقع خود، كه شاید یك سال و نیم پیش باشد، به اطلاع مقامات حاكمه ایران رساندیم. نام این نقشه را هم آمریكائی ها "آلترناتیو قذافی" گذاشته بودند، منتهی نه قذافی اصیل، بلكه یك قذافی از قماش ژنرال ضیاءالحق و امثال آن ها. این نقشه در ایران، باز هم نقشه ابتكاری نیست، برای این كه این یكی از نقشه های سنتی امپریالیسم و ارتجاع است، كه در نقاط مختلفی پیاده كرده است. مثلا در كنگو، پاتریس لومومبا با همین كودتای دو مرحله ای نابود شد و رژیم دست نشانده آقای موبوتو در زئیر برقرار شد. با آن وجهه فوق العاده عالی ملی، كه لومومبا در داخل كشور و در تمام افریقا داشت، اگر می خواستند لومومبا را بر كنار كنند و یك حكومت با قیافه كاملا ارتجاعی روی كار بیاورند، به ضررشان تمام می شد. لذا اینطور نقشه كشیدند كه: اول به دست "كازاوویو" لومومبا را گرفتند و به آن شكل فجیع از بین بردند. بعد موبوتو "كازاوویو" را بركنار كرد و به نام خونخواهی لومومبا- لومومبا را قهرمان ملی اعلام كرد و دستور داد مجسمه او را درست كردند- حكومت سازمان سیای آمریكا را برقرار كرد و به نام هواداری از لومومبا، همه هواداران لومومبا را تا نفر آخر نابود كرد.

نباید تصور كرد كه این نقشه به كلی دور انداخته شده است. این نقشه، یكی از نقشه های كلاسیك امپریالیسم است و در "سیا" و "موساد" و سایر سازمان های امپریالیستی جای خیلی وزینی هم دارد و همیشه به عنوان یكی از امكانات مورد بررسی قرار می گیرد. تا در شرایط مشخص بتواند آن را عملی كنند.

 


 

 

            راه توده  265    13 اردیبهشت ماه 1389

 

بازگشت