راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

آتشفشان ایسلند و آتشفشان سرلشگر فیروزآبادی
با الاغ لنگ خرافات
چابک سواران هم
به مقصد نمی رسند!

 

فعال شدن آتش فشان ایسلند و آلوده شدن آسمان بخشی از اروپا به خاکستر توام با شن این توفان، یکبار دیگر فرصتی به دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی داد تا در تنور خرافات و توهمات بدمد! از جمله اظهار نظر سرلشگر فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این باره و طرح این ادعا که ایشان از 10 سال پیش در انتظار این حادثه بوده است! و لابد این حادثه مقدمه ظهور امام زمان است.
سرلشگری که پس از کودتای 22 خرداد و در توجیه این کودتای خونین، نامه به امام زمان نوشت و کودتا را برای ایشان توجیه کرد!
پس از او، گروهی از مداحان کودتا و خرافات نیز راه افتاده و در چارچوب همین اظهار نظر، سخنرانی و مصاحبه کردند.
این سادگی است اگر تصور کنیم که فرماندهان سپاه و از جمله سرلشگر فیروزآبادی و یا احمدی نژاد که برگزیده آنهاست و یا حتی خود علی خامنه ای، به این نوع حرف ها و نظرات اعتقاد دارند. کسانی که در پی عالی ترین تکنیک اتمی اند، موشک قاره پیما می گویند تولید کرده اند و بی وقفه و با هر بهانه ای از سطح بالای علم و دانش نخبگانی ستايش مي كنند که در امور اتمی و تولید انواع سلاح های جنگی فعاليت مي كنند، چگونه می توانند فعال شدن یک آتشفشان را نشانه ظهور امام زمان بدانند. دلائل علمی فعال شدن این آتشفشان از روز روشن تر است، همچنان که دلائل علمی سونامی اندونزی معلوم بود و البته حدس و گمان هائی نیز در ارتباط با آزمایش های ناشناخته امریکا در زیر دریاها و به کار انداختن تکنیک "هارپ" برای جنگ های ویرانگر آینده وجود داشت. مانند گمانه زنی هائی که درباره جنگ ستارگان امریکا وجود دارد. یا شلیک لیزری به هواپیماهای امریکائی، از جانب اتحاد شوروی در کویر طبس و یا مشابه آن در فاجعه پایگاه اتمی چرنوبیل در اتحاد شوروی.
بنابراین، خرافاتی که با هر حادثه ای به آن دامن می زنند، برای فریب مردم است، والا آن که می خواهد کلاهک اتمی تولید کند خوب می داند که اگر بهترین سوارکار هم باشد، با الاغ لنگ خرافات به هیچ مقصد و هدفی نمی رسد، مگر به هدف کوتاه مدت فریب مردم ساده دل و مذهبی.
این شیوه تبلیغاتی با همان هدفی که به آن اشاره کردیم، تا چه زمانی می تواند در ایران کاربُرد داشته باشد؟ بنظر ما، به همان اندازه که هاله نور دور سر احمدی نژاد در سازمان ملل کاربُرد داشت. یعنی در اندک زمانی آثار موقت این نوع تبلیغات از بین میرود و حتی به ضد خود تبدیل می شود. چنان که امام زمان که بهرحال باور بسیاری از مردم ایران بود و هست، اکنون تبدیل به یک مضحکه در بسیاری از محافل و خانواده های ایرانی شده و تمسخر احمدی نژاد همراه شده است با تمسخر امام زمان!
اگر حاکمیت و روحانیت ایران این واقعیت را نداند، خود را فریب داده است. تاکنون هرکس ادعای امام زمانی کرده، چه در زمان شاه و چه در جمهوری اسلامی کارش به زندان و حتی اعدام کشیده شده است. دلیل دشمنی ریشه دار با بهائیان نیز در همینجا نهفته است. یعنی آنها مدعی اند امام زمان در قالب و جسم "سید علی باب" ظهور کرد و تمام شد و روحانیت شیعه و مخالف بهائیت یا از سر باورهای دینی و یا برای حفظ دکانی که اگر تخته شود، ستون خیمه شیعه می شکند، با این نظریه و طرفداران آن تا حد کشتار آنها مخالف است. بنابراین، اگر امام زمان سنگ و آجر و شن و ماسه و دود نباشد، در دل آتشفشان ایسلند بیرون نمی آید، و این نکته ایست که سرلشگر فیروز آبادی و علی خامنه ای و هوادران ظهور امام زمان در دولت احمدی نژاد بخوبی از آن آگاهند!
با این ترفندها و تبلیغات، شاید هنوز هم بتوان برای مدتی مردم را فریب داد و میلیون ها ایرانی به خاک سیاه فقر نشسته، قربانی تبعیض و بی عدالتی، مخالف کودتا و چپاول و حاکمیت اقتصادی فرماندهان سپاه و روحانیون کودتاچی را باز هم سرگرم کرد، اما ادامه این سرگرمی ناممکن است. پاسخ مشکلات روی زمین مردم، با کسانی است که روی زمین اند. به امید ظهور امام زمان و حل نابرابری ها و دادن حق به حقداران ایرانی، دیگر نمی توان مردم را ساکت کرد و شاهدیم که در شهر و روستا، کارخانه و خیابان مردم به فریاد آمده اند.

راه توده 263 19.04.2010
 

بازگشت