راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

بیانیه حزب کمونیست روسیه فدراتیو
بسوی جبهه وسیع میهنی
برای نجات روسیه
ترجمه بهروز بکتاشی

 

سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو- کمیته مرکزی ح. ک. ف روسیه فدراتیو، با صدور بیانیه ای، با اشاره به تظاهرات وسیع خیابانی مردم در شهر کالینینگراد روسیه خواهان تشکیل یک اتحاد میهنی برای نجات این کشور از بحران حاکم بر آن شد. در بیانیه آمده است:
«میتینگ اعتراضی اخیر مردم در کالینینگراد، هشداری بود پیرامون فراروئی بحران اقتصادی به بحران سیاسی.
در حالیکه رهبری روسیه فدراتیو دلگرمی های آرامش دهنده در رابطه با خروج از بحران می دهند، دهها میلیون از شهروندان ما با رشد بیکاری، افزایش قیمت ها، افزایش مالیات بر خدمات شهری و غیره مواجه هستند. اینها نتیجه تحریکات نیروهای غیبی نیست و مردمی که در کالینینگراد به خیابان ها آمدند به تحریک این نیروهای غیبی به خیابان نیآمدند. لازم نیست حکومت بدنبال«فتنه گران» باشد. حکومت خود با سیاست خویش موجب اعتراض توده های مردم شده است.
در میتینگ کالینینگراد وسیع ترین طیف نیروهای اجتماعی از کمونیست ها تا رقبای سیاسی آنان شرکت کردند. نمونه های چنین همکاری از ولادی واستک تا بالتیک بیشتر و بیشتر می شود. از اینرو«از پائین» بطور خودجوش جبهه میهنی برای نجات و احیاء دوباره روسیه شکل گرفته است.
در این رابطه حزب کمونیست فدراتیو روسیه بر اساس حقوق برابر آماده است با نیروی رقیب که در شکوفائی کشور و باز گرداندن روسیه به راه پیشرفت و عدالت اجتماعی هستند همکاری کند. ما نظرات خود را تحمیل نمی کنیم، بلکه آماده ایم تا پیشنهادات خود را پیرامون خروج روسیه از بحران و امکانات سازماندهی یک جبهه میهنی و تشکیل یک ائتلاف وسیع از نیروهای میهن دوست ارائه دهیم.»
پیش از انتشار این بیانیه، گنادی زیگانف دبیرکل حزب کمونیست روسیه فدراتیو، طی سخنانی پیرامون خدمات بزرگی که اتحاد شوروی در طول 70 حیات خود به کشورهای عقب نگهداشته شده جهان کرد، اعلام داشت: طبق آمار، اتحاد شوروی بیش از 600 هزار متخصص برای کشورهای عقب نگهداشته شده جهان تربیت کرد.

 


راه توده 256 13.02.2010

بازگشت