راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

یونان
مارش خیابانی
زحمتکشان و مزد بگیران

 

سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو- روابط بین الملل حزب کمونیست یونان، طی گزارشی اعلام کرد، اعتصابات و تظاهرات در اغلب شهرهای این کشوربرای مخالفت با ادامه سیاست های حکومت این کشور برگزار شد.
بنا به دعوت 300 سندیکا و اتحادیه کارگری یونان، در66 شهر این کشور، روز دهم فوریه، دهها هزار نفر به اعتصاب و راه پیمایی دست زدند. اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری این کشور از همه کارگران و کارکنان بخش خدمات دولتی و خصوصی خواسته بودند تا در یک صف آرایی پرقدرت، دولت را وادار به توجه به زندگی فلاکت بار خود کند.
دراین روز، هزاران گارگر و دانشجو درساعات اولیه صبح، به مراکز کارخانه ها و موسسات و حتی بنادررفتند تا کارکنان این مراکز را برای شرکت در تظاهرات وهمبستگی همگانی تشویق کنند.
در پایتخت یونان "آتن" نیز، دهها هزار نفر در برابر پارلمان با در دست داشتن پلاکادرهایی که انعکاس دهنده خواست های آنها بود اجتماع کردند تا به وضع اسفناک زندگی و سیاست های ضد کارگری و ضد ملی دولت اعتراض کنند.
در این میتیگ بزرگ، واسیلس استامولیس،هماهنگ کننده کنفدراسیون های کارگری صنایع سنگین یونان،سخن رانی کرد. او گفت قبل از هر چیز از دهقانان و موسسات کوچک تولیدی که با حرکت اعترضی و عدالت طلبانه خود با همه زحمتکشان کشور ما همگامی و همبستگی کرده اند سپاس گزاری می کنم. زحمتکشان کشور ما در وضعیت اقتصادی بسیار اسفناکی قرار دارند .سیستم سرمایه داری و گلوبالیسم با به انحصار در آوردن ثروت ملی کشورمان، فقر و سیه روزی را برای مردم ما رقم زده است.
در واکنش به اعتراضات مردم، حزب سوسیال دمکرات یونان، که حزب حاکم یونان است، مانند همیشه افزایش دستمزدها و حقوق بازنشسته ها را قول داده است که این ها همه فقط قول های تکراری است و دیگرهیچ!
رهبرکنفدراسیون های کارگری درقسمت دیگری از سخرانی خود گفت: تا زمانی که اقدامات عملی در رابطه با بهبود زندگی مردم صورت نگیرد، تظاهرات خیابانی ادامه خواهد یافت. حکومت باید جواب بدهد که چرا رقم وام های خارجی و شکل مصرف آن را که سنگینی آن بر دوش زحمتکشان است اعلام نمی کند. دولت پیوسته از بحران های اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر روی اقتصاد یونان صحبت می کند، بدون اینکه از وام های میلیاردی و سرازیر شدن این پول ها به جیب خود و خودی ها حرفی بزند. ما خواست های منصفانه و به حقی داریم و برای بدست آوردن آن به مبارزه ادامه خواهیم داد.
خواست های ما اساسی است و منطقی. روزی 7 ساعت کار، 5 روز کار در هفته، 1400 یورو حقوق پایه، بازنشستگی 55 سال برای زنان، 60 سال برای مردان و 5 سال زود ترباز نشسته شدن برای افرادی که اشتغال به کارهای سخت دارند.
بیمه های درمانی و پزشگی رایگان، حقوق ماهیانه 1120 یورو برای افراد فاقد کار، مالیات باید به ترتیب درآمد و در درجه اول از موسسات بزرگ تجاری و صنعتی و...با 45% باشد. ما قویا خواهان قانونی کردن وبه اجرا درآوردن مطالبات فوق در اسرع وقت می باشیم.
در پایان اعلام شد در روز 24 فوریه معترضان به اعتصاب سراسری بیست و جهار ساعته دست خواهند زد.
در میان تظاهر کنندگان هیاتی از رهبری حزب کمونیست یونان برای اعلام همبستگی با زحمتکشان این کشور نیز شرکت داشت که پیامی نیز در همین زمینه توسط "آلیکا پاپاریگا" خوانده شد. این عضو رهبری حزب کمونیست در عین حال یاد آور شد: نباید به آنچه حاکمیت می گوید باور داشت، زیرا آنها اجرا کنندگان سیاست های بانک داران، صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ هستند نه نماینگان زحمتکشان یونان. آنها تا به حال قول های فراوان داده اند اما عملی در کار نبوده است. سیاست های ضد مردمی که تا به حال اجرا کرده اند سند گویایی است در دید همگان. به آ نها نباید اطمینان کرد و با اعتماد به نفس باید به مبارزه ادامه داد.

راه توده 256 13.02.2010
 

بازگشت