راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

پیام تسلیت حزب کمونیست روسیه
بمناسبت درگذشت
رهبر حزب کمونیست شیلی

 

کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه فدراتیو، طی پیامی، در گذشت لوئیس کوروالان رهبر سابق حزب کمونیست شیلی و چهره ملی این کشور را به کمیته مرکزی حزب کمونیست شیلی تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:

رفقای ارجمند!

با کمال تاسف خبر در گذشت «لوئیس کوروالان»را دریافت کردیم. قلب شخصیت برجسته جنبش جهانی کمونیستی، فرزند وفادار خلق شیلی، میهن پرست و انترناسیونالیستی برجسته  از حرکت باز ایستاد. زندگی او سراسر در ارتباط با فعالیت های حزب کمونیست شیلی بود. اوسالهای متمادی دبیر اول حزب شما بود. حزب شما تحت رهبری لوئیس کوروالان سهم بزرگی در وحدت خلق در شیلی داشت. زندانها، پیگردها و بگیر و ببندهای فاشیستی نتوانستند او را درهم بشکنند. در سالهای دشوار زندگی مخفی، کمونیست های شیلی می دانستند که رهبر آنها، همیشه با آنهاست.

او در دوران سلطه فاشیسم و دیکتاری پس از کودتا علیه دولت ملی سالوادور آلنده، بارها همچون یک انقلابی جسور، با نادیده گرفتن خطرات، مخفیانه وارد میهن خود شد و رهبری
مقاومت علیه رژیم کودتا را برعهده گرفت. وفاداری او به مارکسیسم- لنینیسم هرگز خدشه دار نشد. ما رفیق کوروالان را که خلق شیلی او با نام دوست داشتنی «لوچو» خطاب می کرد بمثابه دوست وفادارخلق شوروی و حزب خود می شناختیم و همیشه نیز اینچنین خواهیم شناخت.

از جانب کمونیست های روسیه، درگذشت او را به خلق شیلی، اعضای حزب شما و همچنین به همسر و دختران او تسلیت می گوئیم.

گنادی زوگانف

دبیراول کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراتیو روسیه

 

 

                راه توده 276    4 مرداد ماه 1389
 

بازگشت