راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

رفراندوم قانون اساسی در قرقیزستان
بهروز بکتاشی

 

 

پس از یک قیام عمومی که منجر به سقوط دولت قرقیزستان و تشکیل یک دولت موقت شد و همچنین نبردهای قومی که براثر آن هزاران ازبک از قرقیزستان گریخته و به ازبکستان مهاجرت کردند، سرانجام رفراندوم قانون اساسی روز یکشنبه (روزگذشته) دراین کشورانجام شد. دولت موقت که پس از پیروزی قیام مردم اختیار حکومت را بدست گرفته برای انجام این رفراندوم به مردم قرقیزستان قول داده بود. بموجب آخرین گزارش ها، مردم قرقیزستان میان چند نمونه جدید قانون اساسی حق انتخاب دارند و ضمنا نظر خود را در باره دولت خانم "رزا اوتونبایف" که دولت موقت بعد از قیام را رهبری می کند ابراز میدارند.

به گزارش نماینده حزب کمونیست فدراتیو روسیه که ناظر در رفراندوم است، حدود 40 درصد از دارندگان حق رای در این رفراندوم شرکت کردند که با توجه به برخوردهای خونین قومی و خرابکاری عوامل دولت سرنگون شده قبلی، در صد خوبی ارزیابی شده است. نتیجه این رفراندوم تا ظرف 48 ساعت آینده اعلام خواهد شد. یعنی فردا و پس فردا(دوشنبه امروز و سه شنبه پس فردا)

 

راه توده 273    7 تیرماه 1389
 

بازگشت