راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

 

کارنامه کودتای 22 خرداد
سیاه تر از جنایات یکساله است

 

 

عواقب و عوارض کودتای 22 خرداد هنوز در راه است. آنچه باید در انتظار آن بود، نه ادامه دستگیری‌ها و سرکوب خیابانی مردم و زندانی کردن کادرهای مذهبی انقلاب 57،- که نتیجه طبیعی همه کودتاهای کلاسیک در سراسر تاریخ است-، بلکه آن میوه شیرینی است که امریکا و دیگر قدرت‌های جهانی از درخت ریشه دوانده این کودتا خواهند چید. ما در نخستین سرمقاله راه توده، پس از کودتای 22 خرداد نوشتیم که با این کودتا ضربه‌ای کمر شکن به اعتبار سپاه پاسداران بعنوان اصلی ترین نیروی نظامی جمهوری اسلامی وارد آمد و بخش عمده پشتوانه مردمی آن که از جنگ با عراق باقی مانده بود برباد رفت. درعین حال که اعتماد مردم به حکومت نیز فرو پاشید.

شاید به ما خرده بگیرند که سپاه اعتباری نداشت و حکومت نیز اعتمادی درجامعه نداشت که اولی ضربه ببیند و دومی فرو بپاشد. اما، نظر ما جز اینست و به نتیجه ای که از کودتای 22 خرداد برای حاکمیت گرفته ایم نیز همچنان معتقد و پایبندیم.

افعال و جملات زمانی که در یک تحلیل سیاسی به کار گرفته می شوند باید چنان با دقت انتخاب شوند که بازگو کننده واقع بینی سیاسی باشند. به همین دلیل ما از "ضربه کمر شکن" به اعتبار سپاه پاسداران سخن گفتیم، زیرا با کودتای 22 خرداد اعتبار مردمی سپاه – بویژه در میان مردم مذهبی و خانواده قربانیان جنگ و معلولین و ... جنگ با عراق- ضربه ای کمر شکن دید، اما تمامی این اعتبار از میان نرفت. به این دلیل ساده که هنوز مردم حساب فرماندهان و واحدهای سرکوبگر سپاه و نیروهای ضد مردمی و شبه فاشیستی وابسته به سپاه را از کل سپاه پاسداران جدا میدانند. همین دقت نظر را درباره اعتماد ملی نیز در نظر داریم و از "فروپاشی" یاد کردیم و نه پایان قطعی این اعتماد. دراین زمینه نیز مردم هنوز حساب بخش مهمی از رهبری جنبش سبز و زندانیان کودتای 22 خرداد را از حساب حکومت جدا نکرده اند.

بدین ترتیب و پس از ضرباتی که کودتای 22 خرداد به سپاه و حاکمیت وارد آورد، این عملکرد گام به گام سپاه و حکومت است که این ضربه را عمیق تر و فروپاشی را قطعی‌تر می کند. بموجب همه شواهد و حتی گزارش‌هائی که هم ما بصورت مستقیم از فعالان داخل کشور دریافت می‌کنیم و همچنین اطلاعاتی که خود حکومت در اختیار دارد و گوشه‌هائی از آن گاه از دهان این و یا آن منتقد حاکمیت و مخالف کودتا بیرون می آید، این ضربه و فروپاشی طی یکسال و اندی که از کودتای 22 خرداد می‌گذرد عمیق تر و گسترده تر شده است. این حاصل بدست نیآمده، مگر براثر ادامه سیاست های کودتائی.

این جمله ویراستاری شده از گزارش مشروحی است که اخیرا از داخل کشور به ما رسیده است:«... درتهران و چند شهر بزرگ که از نزدیک با آنها درارتباط هستیم، مردم علنی و با صراحت از ضرورت سرنگونی حکومت سخن می گویند. خشم و نفرتی باور نکردنی در میان مردم ریشه دوانده است. هراندازه که حکومت بیشتر منکر جنبش اعتراضی می‌شود و سیمای جمهوری اسلامی بیشتر دروغ به هم می‌بافد، خشم و نفرت و جدائی قطعی مردم از نظام بیشتر می شود. در شهرستان ها و بویژه شهرستان های کوچک و کم‌جمعیت، برنامه های صدا و سیما و دروغگوئی‌های سران حاکمیت، روی مردم تاثیر گذاشته، اما این تاثیر در حد قبول نظرات آنها نیست، بلکه در حد سرگیجه و سردرگمی است. دسترسی مردم در شهرستان ها به اخبار و اطلاعات بسیار ضعیف‌ تر از مراکز استان‌ها و بویژه تهران است و این مسئله تاثیری بسیار روی سردرگمی مردم گذاشته است. البته، اختلافات میان گروه ها و دسته‌های وابسته به کودتا و وابسته به حاکمیت، نقش مهمی در رشد آگاهی مردم و فاصله گیری از تبلیغات شبانه روزی صدا و سیما دارد. هرچه سریع تر باید فکری برای آگاهی مردم در شهرهای کوچک و روستاها کرد....»

این، آن صحنه ایست که ما در داخل کشور شاهد آن هستیم. شاهدی واقع بین و نه دچار احساسات و تخیلات.

اما، نتیجه کودتای 22 خرداد، روی دیگری هم دارد و آن روی خارجی است. در این زمینه نیز در نخستین سرمقاله راه توده پس از کودتای 22 خرداد نوشتیم که با این کودتا امنیت ملی ایران ضربه ای هولناک دید و آنها که برای سلطه بر ایران، حتی از بمباران اتمی آن نیز پروا ندارند، روی این ضربه هولناک سرمایه گذاری خواهند کرد.

هنوز هم بر همین باور هستیم و به آن جمله سرمقاله نخستین شماره بعد از کودتای 22 خرداد اضافه می کنیم: امریکا و رهبران "ناتو" مردم روستاهای ایران نیستند که بتوان با تبلیغات صدا و سیما آنها را منفعل و گیج کرد. آن‌ها کار آکادمیک می کنند و نتیجه کودتای 22 خرداد و خشم سرکوب شده مردم را در این آکادمی ها به بحث و بررسی گذاشته و نتیجه قطعی خود را گرفته اند. بی اعتنائی به بازی توافقنامه تحویل اورانیوم زیر 3 و نیم درصدی به ترکیه و .... قطعنامه جدید شورای امنیت، تشدید تحریم ها – افزون بر قطعنامه مذکور- از سوی امریکا و اتحادیه اروپا و لشگر کشی دریائی به خلیج فارس در عمل نشان داد که آنها نتیجه خود را از کودتای 22 خرداد گرفته و روی اعتبار ضربه کمرشکن دیده سپاه و اعتماد فروپاشیده مردم نسبت به حاکمیت حساب های دقیق خود را کرده اند. و این در حالی است که هنوز معلوم نیست در اجلاس اخیر سران 8 کشور بزرگ سرمایه داری در کانادا چه تصمیمات دیگری علیه ایران گرفته شده است. آنها خوب میدانند که مردم در انتظار اولین فرصت برای گرفتن گریبان حکومتی اند، که از یکسو مردم را به خاک و خون کشیده و از سوی دیگر خود زمینه ساز حمله نظامی به ایران است. بنابراین، روی ادامه سیاست های کودتائی از یکسو و ادامه ماجراجوئی ها و تهدیدها و زمینه سازی ها برای حمله به ایران حساب می کنند.

آنچه بعنوان بخش مهمی از کارنامه کودتای 22 خرداد در برابر ما قرار دارد و ابعاد آن حتی عظیم تر و خیم تر از سرکوب ها و جنایات پس از کودتاست، اینست.

 

راه توده 273    7 تیرماه 1389
 

بازگشت