راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

بودجه سال 89
صرف سوخت
کشتی توفان زده نظام
بهزاد جوادیان

 

صنعت و کشاورزی به دلیل سیاست های وارداتی نفس های آخر را می کشند. تعطیلی واحد های بزرگ و ورشکستگی واحد های کوچک در اثر اجرای سیاست های اقتصادی دولت و نیز اجرای اصل تغییر ماهیت داده 44 قانون اساسی به موضوعی عادی در چرخه اقتصاد کشور بدل شده است. در چنین شرایطی، تقسیم بودجه کل کشور در سال 89 اعلام شد. بموجب این تقسیم بودجه، بخش اعظم پولی که دراختیار دولت است صرف اهداف و سیاست های مافیای – مذهبی دولت می شود.
تقسیم بودجه سال 89 نشان از نفوذ و اعمال نظر حجتیه و نظامی ها در نحوه اختصاص آن به نهادهای ویژه دارد. نهادهائی که خشونت را در حاکمیت کودتائی تئوریزه کرده اند. حتی رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نیز معترف است که در سال جاری بودجه يگانهای امنيتی و نظامی قابل توجه است. علاء الدین بروجردی رئیس این کمیسیون که خود یک چهره امنیتی وابسته به بیت رهبری است، از "توجه" به جای "اختصاص" استفاده کرده تا هم حرفی را زده باشد و هم نزده باشد!
نگاهی به بودجه امسال نشان می دهد که وزارت اطلاعات، 670 میلیارد تومان، نیروی انتظامی 2300 میلیارد تومان، سپاه 5800 میلیارد تومان و ... كه مجموع بودجه نظامی و انتظامی و امنیتی كشور را به حدود 18 هزار میلیارد تومان می‌رساند، به خود اختصاص داده اند.
آن ثبات و استواری که رهبر جمهوری اسلامی از آن بعنوان کشتی استوار نظام یاد می کند، با این سوخت 18 هزار میلیارد تومانی در اقیانوس توفان زده ایران حرکت می کند.
بادبان این کشتی توفان زده نیز بودجه عظیم دیگری است که بموجب آن، سازمان تبلیغات 37 میلیارد، دفتر تبلیغات حوزه علمیه 47 میلیارد، شورای عالی حوزه علمیه 191 میلیارد، مركز خدمات حوزه علمیه 114 میلیارد و شورای عالی حوزه 6 میلیارد تومان امسال از دولت می گیرند.
این بادبان را طناب پوسیده ای بالا و پائین می برد که بودجه آن به این شرح تعیین شده:
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 353 میلیارد، وزارت ارشاد 660 میلیارد و وزارت آموزش و پرورش 11800 میلیارد تومان، بنیاد شهید 3100 میلیارد تومان و صداوسیما 650 میلیارد تومان.
بنا بر این آمارها، مجموع بودجه فرهنگی 12300 میلیار تومان است که بیش از 59 در صد آن به جای دستگاه های فرهنگی در اختیار شخص احمدی نژاد قرار گرفته است. این در حالی است که شورای عالی بهزیستی اعلام کرده است که حتی در حدود ۸۰ درصد بودجه سازمان بهزیستی هم به فعالیت های قرآنی و تبلیغی اختصاص یافته است.(اظهارات یک مقام مسئول شورای عالی بهزیستی)
از طرفی مقایسه بودجه وزارت مسكن - 590 میلیارد تومان- با حوزه علمیه که در بالا آمده همگی نشان میدهد که دفع باصطلاح توطئه تهاجم فرهنگی که از تراوشان ذهن مقام معظم رهبری است و پیش از او سعید امامی آن را تئوریزه کرده بود، چگونه بودجه ای را در کشور می بلعد که می تواند صرف تولید و مبارزه با بیکاری و فقر زدائی شود. که اگر چنین شود، خود باعث کاهش فساد و فحشاء و اعتیاد درکشور خواهد شد.
سردار "آسودی" در ارتباط با همین تقسیم بودجه به مطبوعات گفته است:
بودجه ویژه قرآنی سپاه پاسداران درجنگ نرم (همان تئوری سعید امامی و مقام معظم) 6 برابر نسبت به سال 88 افزایش داشته است و کل بودجه قرآنی نهادهای مختلف با 25 برابر افزایش نسبت به سال قبل به بالاترین رقم در 30 سال گذشته رسیده است. این در حالی است که 60 درصد مدارس کشور تخریبی هستند و باید نوسازی شوند.
شکی نیست که رژیم کودتا ماندگاری خود را در توسعه خرافات و ارتجاع مذهبی تشخیص داده و برای این منظور 65 عنوان وظیفه راهبردی و اجرایی در راستای بودجه سال 89 را به وزرارتخانه های ارشاد و بازرگانی و همچنین سازمان صدا و سیما ، برنامه ریزی آموزش و اجرای سیاستهای وارداتی سپرده است. مسئله فراتر از مقابله با بدحجابی است. مقابله اصلی با مظاهر مختلف آزادی های فردی و غارت جمعی مردم است.
تقسیم بندی بودجه کشور عزم کودتاچی ها را برای پیشبرد اهداف خود در بدنه جامعه نشان می دهد، اما از طرفی نشان از وحشت از جنبش اعتراضی مردم نیز دارد. جنبشی که تمام محاسبات حکومت را تاکنون نقش بر آب کرده و بودجه های میلیاردی حریف آن نیست.

راه توده 266 17.04.2010
 

بازگشت