راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

اعتراف وزیر اطلاعات
شکاف در صفوف
نظامی و اطلاعاتی
روز عاشورا آشکار شد
 

در میان اظهارنظرهای کودتائی پیرامون تظاهرات عاشورای خونین، شاید اظهار نظرحجت الاسلام "مصلحی" وزیر اطلاعات و امنیت کابینه احمدی نژاد یکی از ماندگار ترین و مستندترین اظهار نظرها باشد. او خواسته و یا ناخواسته در این اظهار نظر که آن را می توانید مستقیم نیز بخوانید گفت :
«حضور عناصر با سابقه اطلاعاتی و نظامی در جریان فتنه و ایفای نقش در روز عاشورا قابل توجه است. روز عاشورا وقتی از مانیتورها حركت ضد‌انقلاب و اغتشاشگران را مشاهده می‌كردم به خوبی حركت اطلاعاتی و نظامی را فهمیدم.»

از آنجا که روده راست در شکم هیچیک از اعضای دولت از صدر "احمدی نژاد" تا ذیل "مستخدمین اتاق آقایان" نیست، می توان حدس زد که پشت مونیتور نشستن وزیر اطلاعات در ساعاتی که تظاهرات خونین در تهران در جریان بود یک دروغ باشد. ادعای رهبری تظاهرات خونین عاشورا توسط اطلاعاتی ها و نظامی ها نیز قطعا در ادامه رقابت های درونی این نهادها طرح شده است.
اگر دروغگوئی و رقابت را از این اظهار نظر وزیر اطلاعات حذف کنیم و آن را غلّوی که در آن بکار رفته نیز جدا کنیم، یک نکته مهم باقی می ماند که به آن باید عمیقا اندیشید. یعنی حضور بسیاری از جانبازان دوران جنگ با عراق که اکنون از نقش نیروهای نظامی و سپاهی ناراضی اند و به جنبش سبز پیوسته اند. همچنین است پیوستن شماری از دوره دیده های جنگ های نامتقارن (نامنظم) در چند سال اخیر توسط سپاه پاسداران که آنها نیز ناراضی از وضع موجود و مخالف با کودتای خونین 22 خرداد در صفوف جنبش اعتراضی – خیابانی حضور دارند. این که عناصری از کارمندان و کارکنان اطلاعات و امنیت سپاه و یا وزارت اطلاعات نیز به جنبش اعتراضی پیوسته باشند نیز چندان بعید و عجیب نیست.
این اعتراض وزیراطلاعات، وسعت جنبش اعتراضی در میهن ما را می رساند و رخنه و شکافی که در بدنه سپاه و بسیج و حتی بخش های امنیتی نظام ایجاد شده است.
ما یقین داریم که با تداوم جنبش و حرکت سنجیده آن، این شکاف عمیق تر نیز خواهد شد و درسرانجام خود، بخشی از سپاه نیز آشکارا به جنبش مردم خواهد پیوست. کافی است شکست سیاست نظامی و اتمی حاکم بر جمهوری اسلامی که علی خامنه ای سکانداری آن را برعهده دارد قطعی و عوارض وخیم آن آشکار شود تا انتقادها از پشت صحنه به روی صحنه بیآید.
این ادعا که در تظاهرات روز عاشورا تاکتیک های نظامی جنگ های شهری برای محاصره نیروهای انتظامی به کار رفت یا مردم خود در عمل و بدون هیچ تاکتیک و دیدن دوره ای توانستند با از جان گذشتگی و دادن تلفات جانی این نیروها را محاصره کنند، آنقدر اهمیت ندارد، که اعتراض وزیر اطلاعات اهمیت دارد. یعنی قبول شکاف در نیروهای نظامی و اطلاعاتی به سود جنبش سبز!


راه توده 259 08.03.2010
 

بازگشت