راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

نگاهی به پیشرفت های جمهوری بلاروس
یگانه جزیره سوسیالیستی
از مجمع الجزایر
اتحاد جماهیر شوروی
ترجمه بهروز بکتاشی از سایت حزب کمونیست روسیه

 

سرگئی سیدورسکی، نخست وزیر بلاروس، 6 مارس در ملاقات با وزیران کشاورزی جمهوری های لاتوی، لیتوانی و لهستان گفت:
بلاروس در سال 2009 بیش از 10 میلیون تن غلات تولید کرد. ما امنیت اقتصادی را تامین کردیم. ما دو سال قبل به کشور صادر کننده غلات مبدل شدیم و به خرید غلات از دیگر کشورها خاتمه دادیم. تولید چغندر قند در کشور تا 4 میلیون تن افزایش یافت. 4 کارخانه بزرگ قند کار می کنند و یک کارخانه بزرگ دیگر قند در حال احداث است. در مجموع سوددهی کشاورزی در بلاروس 8- 9 درصد است که نمودار خوبی است. صادات محصولات در سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار بود.
در بلاروس نزدیک به 5ر1هزار شهرک کشاورزی با زیر بنای کامل ساخته شده است. سالانه در این شهرک ها نزدیک به 9 هزار خانه احداث میشود. بلاروس یکی از 27 کشور جهان است که به نمودارهای بهتر در رابطه با شرکت زنان در پروسه تصمیم گیری نائل آمده اند. یک سوم نمایندگان در پارلمان بلاروس را زنان تشکیل میدهند. در شوراهای محلی در تمامی سطوح سهم زنان 45 درصد است. در بلاروس سهم زنان یک پنجم از تمامی روسای ارگان های جمهوری اداره دولتی و دو سوم خدمات دولتی در تمامی سطوح است.
(جمهوری بلاروس با نزدیک به 10 میلیون، از جمله جمهوری های اتحاد شوروی سابق است. این جمهوری، پس از فروپاشی اتحاد شوروی توانست سیستم سوسیالیستی نظام را حفظ و دربرابر تمام تهاجم های جهان سرمایه داری به رهبری امریکا از این سیستم خود دفاع کند.)

گزارش سالانه سازمان بین المللی کار اعلام کرد:
تعداد بیکاران در جهان، درسال 2009 تقریبا به 212 میلیون نفر رسید (در سال 2007 درآستانه بحران رکورد بیکاری 34 میلیون نفر بود). بنابرین، بیکاری در جهان 6.6 افزایش یافته است. اما رشد بیکاری در همه مناطق جهان یکسان نیست. این رشد از 4.4 درصد در آسیای شرقی تا بیش از 10 درصد در کشورهای اروپای مرکزی و اروپای جنوب- شرقی (نه در کشورهای اروپای متحده) و کشورهای مشترک المنافع و همچنین درآفریقای شمالی متفاوت است. در سال گذشته سطح بیکاری در کشورهای با بزرگ سرمایه دای و کشورهای اروپای متحده به 8.4 درصد رسید. (برای مقایسه: در سال2008 نزدیک به 6 درصد و در سال 2007- نزدیک 5.7 درصد بود). همچنین اشتغال در بخش صنعت تا حد زیادی نسبت به بخش کشاورزی و بخش خدمات کاهش داشت.
صندوق بین المللی پول و کارشناسان سازمان بین المللی کار پیش بینی می کنند که بیکاری درجهان در سال 2010 در سطحی بالا باقی خواهد ماند. به تعداد بیکاران در کشورهای بزرگ سرمایه داری و کشوهای اروپای متحده 5 میلیون افزوده خواهد شد. بنا به ارزیابی سازمان بین لمللی کار، درسال 2009 در مقایسه با سال 2007 تعداد بیکاران جوان در جهان 10.2 میلیون افزایش یافت. این بزرگترین بیکاری از سال 1991 است. بیکاری بین جوانان در سال گذشته 1.6 درصد افزایش یافته و به 13.4 درصد رسید.

راه توده 260 15.03.2010
 

بازگشت