راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دیوار کج
سیاست جنگی
فرو خواهد ریخت

بهرام نگاه


مسئله اصلی برای مردم ایران درحال حاضر عقب راندن سیاست جنگی و ماجراجویانه جمهوری اسلامی است. این سیاست می رود که خطر بزرگی را دامنگیرکشور کند. در ادامه همین سیاست است که دولت احمدی نژاد پول ملت ایران را بصورت زیر میزی به رئیس جمهور افغانستان میدهد تا پل ارتباطی او با فرماندهان ناتو در افغانستان باشد و یا میلیاردها دلار در لبنان خرج می شود و یا 18 میلیارد دلار ایران که با جاسازی در یک کامیون راهی لبنان و سوریه بوده؛ در ترکیه لو رفته و مصادره می شود و یا امتیازهای اقتصادی که به کشورهای امریکا لاتین داده می شود و...
وقتی دیوار یک سیاست کج است با زدن دهها "شمع" (اصطلاحی که در بنائی از آن استفاده می کنند) نیز نمی توان از فرو ریختن این دیوار جلوگیری کرد. سیاست جنگی و ماجراجویانه ای که در 6 سال گذشته به مردم ایران تحمیل شده، همان دیوار کجی است که فرو خواهد ریخت و باید کوشید مردم را از زیر این دیوار دور کرد تا بر سر مردم فرود نیآید.
اینها را نوشتم تا درباره رشوه ای که دولت افغانستان و شخص رئیس جمهوری آن "کرزای" از احمدی نژاد بصورت مستمر می گرفته و از جمله انگیزه های تبریک فوری او به احمدی نژاد پس از کودتای 22 خرداد نیز همین مسئله بود، بنویسم:
عجیب نیست که "سپنتا" وزیر خارجه افغانستان، در یک دیدار رسمی درتهران، نزد مقامات ایرانی ، ابراز علاقه خاصی نسبت به چادر سیاه می کند. وقتی پول حرف آخر را می زند و رشوه دهان را باز می کند، انتظار همه نوع چاپلوسی و مجیزگوئی و ادعا را باید داشت.
اما آقای سپنتا. ایشان قبلا گرایشات مائوئیستی داشته و از لحاظ فکری و سلیقه زندگی هیچ ربطی به جریانات اسلامی نداشته است. ایشان در آلمان تحصیل کرده و همسر و فرزندانش نیز قطعا نه چادر سیاه به سر می کنند و نه آن را توصیه می کنند. پس این ابراز علاقه به چادر سیاه در یک دیدار رسمی ریشه در جای دیگری دارد.
حالا که طشب رسوائی رشیوه صدها میلیون دلاری به دولت افغانستان و رئیس جمهور آن از بام – حتی از بام سازمان ملل- افتاده، آسان میتوان انگیزه وزیرامورخارجه افغانستان برای دفاع از چادر سیاه را درک کرد.
دولت احمدی نژاد هم در یک بازی تبلیغاتی – دلاری در امریکا لاتین سرگرم مانور است و هم در کشورهای منطقه با ریختن دلار به جیب امثال کرزای و کمک مالی و تسلیحاتی به حزب الله لبنان و حماس در فلسطین سوخت ماشین سیاست جنگی را تامین می کند. همان اندازه که پرداخت رشوه به کرزای برای حفظ او بعنوان پل ارتباطی با ژنرال های "ناتو" در افغانستان هیچ ارتباطی به مبارزه ضد امپریالیستی ندارد، ماجراجوئی های حاکمیت کودتائی به حزب الله لبنان و حماس در فلسطین گامی درجهت مقابله با امپریالیسم و حتی اسرائیل – که مدعی مقابله سفت و سخت با آنست- نیز نمی باشد.


راه توده 291 08.11.2010

بازگشت