راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سالروز انقلاب اکتبر در مسکو
قرن 21
بنام کمونیست ها رقم خواهد خورد!
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

 

روز یک شنبه هفتم نوامبر مصادف بود با 93 مین سالروز انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در روسیه. انقلابی که برای اولین بار در تاریخ بشریت طرحی نو را برای آزدای و عدالت اجتماعی زحمتکشان جهان عرضه کرد. به همین مناسبت احزاب کمونیست و چپ، در برخی از کشور های جهان ضمن گرامی داشت این روز میتیگ، راه پیمایی و سخنرانی برگزار کردند .
در شهر مسکو پایتخت جمهوری فدراتیو روسیه میتینگ و راهپیمایی با ابتکار حزب کمونیست و دیگر نیروهای چپ این کشور در حوالی میدان پوشکین برگزار شد.سپس مردم ازطریق خیابان گورکی و دیگر خیابان های اصلی این شهر به طرف میان سرخ مسکو حرکت کردند تا به رسم همیشگی ، تاج های گل بر مزار لنین و دیگر پلند پایگان دولتی و حزبی اتحاد شوروی که در کنار دیوارکرملین به خاک سپرده شده اند نثار کنند. جمعیتی که از ابتدای صبح در میدان پوشکین و اطراف آن گرد آمده بودند را بیش از 50 هزار نفر تخمین زده اند. پلاکادر هایی با این مضامین در دست مردم دیده می شد: "پیروزی مترادف است با نام لنین و استالین" "درود بر انقلاب کبیر اکتبر" زنده باد دوستی خلق ها و همبستگی زحمتکشان" "درود بر انقلاب سوسیالیستی" ....
در ابتدای میتینگ رهبر حزب کمونیست فدراتیو روسیه گنادی زوگانف خطاب به اجتماع کنندگان گفت: دوستان عزیز و رفقای گرامی! جشن پیروزی انقلاب کبیر اکتبردلالت بر آن دارد که قدم های بلند این انقلاب همچنان روی کره ارض در حال پیمودن می باشد. این بدان معنی است که ما بدون وقفه در راه دوستی، برادری و عدالت اجتماعی و احترام به انسان پیش می رویم. این ایده ها زنگ خانه همه انسان ها را به صدا درآورده است. حرکتی که تمام قد بحران های سرمایه داری جهان را و قلب آن" وال استریت" را به لرزه در آورده است. امروز 200 کشور جهان در چمبره این بحران اقصادی و اجتماعی گرفتار آمده اند . به یاد آوریم که بحران سرمایه داری دو بحران عمومی، دو جنگ مهیب جهانی را به همراه آورد و خصوصا برای نسل های قبلی ما بد بختی و سیه روزی های بی حسابی را رقم زد. اما خلق های ما توانستند با پرجم سرخ انقلاب اکتبر از خاکستر این دو جنگ خانمان سوز سر بلندی را برای مردم جهان به ارمغان آورند . ...
رهبر حزب کمونیست روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل وضعیت بغرنج جهانی و خصوصا روسیه گفت: درشرایطی که زحمت کشان روسیه گرفتار سختی ها و نا بسامانی های اجتماعی اند، متاسفانه حکومت که همه امکانات سرمایه ای و مالی را در دست دارد، در مقابل بحران های مبتلابه کشور، خود را از مسولیت و جواب دهی به مردم معاف می داند. من در این جا با اطمینان به شما می گویم که اگر حزب ما که در قرن بیستم توانست کشور را از بحران های خانمان برانداز نجات دهد ، در قرن بیست و یکم نیز قادر خواهد بود با پرچم انقلاب اکتبر بر دشواری ها غلبه کند و راه زندگی شرافتمندانه را برای شهروندان روسیه هموار سازد...
در ادامه بزرگ داشت سالگرد انقلاب اکتبر در دیگر شهرها و مناطق روسیه از جمله لنین گرداد، برنامه های مشابهی اجرا شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت.
درشهر کیف پایتخت اوکرایین نیز علی رغم ممنوعیت برگزاری میتینگ و گرد همآیی از طرف دادستان این شهر، در روز های 6 و 7 نوامبر، حزب کمونیست این کشور میتیگی را با پشتیبانی مردم برگزار کرد که پلیس نیز نتوانست از آن جلو گیری کند. درابتدای مراسم تاج های گل کنار مجسمه لنین که در میدان اسقلال این شهر می باشد از طرف رهبران حزب کمونیست قرار گرفت.
در کشور سوسیالیستی بلاروس روز 7 نوامبر تعطیل رسمی دولتی بود. حزب کمونیست این کشور با فراخوانی که از قبل داده بود، مراسمی را در شهر مینسک در میدان استقلال این شهر جایی که مجسمه لنین قرار دارد برگزار کرد. خانم "تاتیانا گولبووا" دبیر اول حزب کمونیست بلاروس در سخنان خود ضمن تجلیل از انقلاب سوسیالیستی اکتبر و دست آورد های آن برای جمهوری بلاروس، برنامه این حزب را برای حاضران تشریح کرد. خانم "تاتینا گولبووا" نیز خبر از کنفرانس جهانی تئوری مارکسیسم لنینیسم که یک روز قبل در شهر مینسک برگزار شده بود داد. در این کنفرانس نمایندگانی از احزاب چپ و کمونیست از جمله هیات نمایندگی حزب کمونیست روسیه حضور داشتند.

سایت حزب کمونیست روسیه

راه توده 291 08.11.2010

بازگشت