راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتخابات در ساحل عاج
فرانسه
پشت نقاب جدید
در ساحل عاج
آذرفریتاش

 

بعد از یک دهه بحران داخلی در ساحل عاج، سرانجام هفته گذشته انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که "لوران گباگبو" ریئس جمهور کنونی با 38 در صد آراء و رقیب او "السانه اواتارا" نخست وزیر پیشین با32 درصد آراء به دور دوم انتخابات که در روز 28 نوامبر برگزار خواهد شد راه یافته اند. سومین کاندیدای ریاست جمهوری در این انتخابات "هنری کونان بدیه" رئیس جمهور پیشین این کشور است که در مرحله اول انتخابات 27 در صد آراء را بدست آورد. وی مدعی تخلف و دستکاری در صندوق های رای و خواستارباز شماری آراء شد. "کونان بدیه" در گذشته با یک کودتای نظامی که توسط ژنرال "روبرگوی" در سال 1999 طرح ریزی شده بود سرنگون شد.
بحران سیاسی ناشی از این کودتا ساحل عاج را عملا به دوبخش جنوبی هواداران نظام و شمالی معترضان و مخالفان دولت تقسیم کرد. با فشار گروهای اپوزیسیون بر دولت کودتائی ژنرال "روبر گوی" تن به برگزاری انتخابات در 26 اکتبر سال 2000 داد. در آن انتخابات رهبر حزب اپوزیسیون "لوران گباگبو" با بدست آوردن 60 درصد آراء به پیروزی رسید. با اینکه دوره انتخاباتی رئیس جمهور "لوران گباگبو" بطور رسمی در سال 2005 خاتمه یافت اما او موفق شد با تدارک جنگ های داخل و ایجاد بحران سیاسی حاکمیت خود را در طول پنچ سال متوالی برمردم تحمیل کند و مانع برگزاری انتخابات جدید در ساحل عاج شود. با تصمیم او تاریخ انتخابات تاکنون شش بار به تعویق افتاده بود. پشتیبانی اقتصادی و سیاسی دولت راستگرای فرانسه از لوران گباگبو دراین دوره پنچ ساله و بحران های داخلی که او و دولت فرانسه مسئول آن هستند، باقی ماندن او در کاخ ریاست جمهوری را ممکن کرد، اما نفرت عمومی از وی و دولتی که رهبری آن را برعهده داشت و همچنین اوج گیری جنبش عمومی مردم فرانسه علیه دولت دست راستی سرکوزی، سرانجام وی را ناچار به عقب نشینی و تن دادن به یک انتخابات کرد.
در حقیقت، از پایان جنگ سرد بتدریج دولت فرانسه اعتبار سیاسی و حتی اقتصادی خود را در مستعمرات گذشته خود از دست داده است. کنسرن ها و شرکت های فرانسوی با تسلیم شدن در برای رقبای امریکائی خود بتدریج مستعمرات گذشته را ترک کردند. ورود رقبای جدید با سرمایه گذاریهای کلان چون چین و امریکا در قاره افریقا ثبات اقتصادی فرانسه و منافع ان را در مستعمرات گذشته به خطر انداخت. رقابت کنسرن های اروپایی و امریکائی در دهه 90 به نفع امریکا خاتمه یافت ولی با ورود سرمایه گذاران چینی در ساحل عاج این امکان برای سیاستمداران کشور بوجود امد تا آینده اقتصادی خود را بر محور مناسبات جدید استوار کنند. با این حال هنوز وابستگی سیاستمداران ساحل عاج به دولت فرانسه در اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی همچنان ادامه دارد. لوران گباگبو اکنون با چهره جدیدی خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده است. او خود را نماینده سیاستمداران ضد فرانسوی معرفی کرده است، گرچه بسیاری از مردم ساحل عاج معتقدند که فرانسه می کوشد با تاکتیک های جدید موقعیت خود را در افریقا تثبیت کند.


راه توده 291 08.11.2010

بازگشت