راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

گزارشی از تظاهرات مردم یونان علیه دولت
دولت های
ایران و یونان
یک برنامه اقتصادی
را اجرا می کنند
آزاده اسفندیاری

 

دولت یونان در راستای هم سویی با گلوبالیسم سرمایه داری جهانی؛ برای کسری بودجه های خود،  به بالا بردن مالیات ها و افزایش قیمت ارزاق عمومی و بهای آب و برق اقدام کرده است. یعنی همان برنامه ای که دولت احمدی نژاد با حمایت رهبر جمهوری اسلامی در راه آن بسرعت پیش می رود. با این تفاوت که در یونان، این امکان برای مردم هست که علیه این برنامه دست به تظاهرات و راهپیمائی بزنند و در جمهوری اسلامی هرکس علیه این برنامه سخن بگوید و یا خواهان اجتماع اعتراضی بشود بعنوان ضد انقلاب معرفی شده و سرکوب می شود. در هفته گذشته شماری از نمایندگان مجلس که وابسته به دولت و سپاه پاسداران اند، در حالیکه برنامه گلوبالیسم سرمایه داری خود اقدامی به غایت ضد انقلابی و ضد مردمی است، مردم معترض به این برنامه که تحت عنوان "تحول اقتصادی" دولت در حال اجرای آنست را ضد انقلاب خطاب کرده و خواهان مقابله با معترضان شدند. فرمانده نیروی انتظامی در نماز جمعه تهران حاضر شده و طی سخنانی معترض را ضد انقلاب خطاب کرده و گفت که در حمایت از این برنامه دولت، به مقابله با معترضان خواهد برخاست!

این از عجایب دوران است که در ایران ضد انقلاب، برای اجرای برنامه اقتصادی و اجتماعی خود، بنام "انقلاب" عمل می کند.

باز گردیم به یونان:

روز 23 سپتامبر، بنا به دعوت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، اتحادیه های سراسری دهقانی، ائتلاف های مخالفان منوپل ها، فدراسیون های زنان یونان، جبهه دانشجویان مبارز، در55 شهر این کشور علیه این برنامه تظاهرات و میتیگ هایی برگزار شد.

در آتن پایتخت یونان نیز در میدان "امانیا" مقابل ساختمان وزارت اقتصاد این کشور، ده ها هزار نفر میتینگ با شکوهی بر گزار کردند. در این اجتماع عظیم از طرف اتحادیه های کارگری یونان "الیاس ستاملوس" از رهبران اتحادیه های کارگری، برای حاضران سخنرانی کرد. او ادامه سیاست های دیکته شده از طرف بانک های جهانی و اتحادیه اروپایی توسط حاکمه یونان را برای مردم این کشور فاجعه آمیز خواند . او آسیب هایی اجتماعی که تا به حال منوپلیست ها و دولت حامی آنها به زحمتکشان این کشور وارد کرده اند را تشریح کرد. از جمله: نابودی اقشار میانی و راندن آنها به صف فقیران، از بین بردن تولید کنندگان کوچک شهری و روستایی  که بخش قابل توجهی از جمعیت یونان را تشکیل می دادند و در عین حال  تولید کننده  مقدار معینی از ارزاق عمومی مردم نیز بودند، افزایش مالیات بر در آمد کارگران و دهقانان و بالا بردن قیمت  ارزاق عمومی که همگی منجر به بالا رفتن آمار بی کاری و در نهایت فقر و زندگی نکبت بار برای توده های میلیونی شد.

ستاملوس گفت: ما در همین جا اعلام میکنیم که با همبستگی و اتحاد خود نخواهیم گذاشت حاکمان کشور یونان بیش از این خواست های سرمایه داران بزرگ را بر مردم ما تحمیل کنند. برای آبادانی و زند گی بهتر برای شهروندان ما، حاکمیت باید مالیات بر ثروت آنهایی ببندد که باعث شده اند دره ای عمیق بین خود و زحمت کشان بوجود بیاید نه بر تولید کنندگان که با کار و زحمت خود ثروت آفرینی می کنند. آنها مرتبا از بحران های اقتصادی دم می زنند و می خواهند کار گران و دهقانان و دیگر زحمتکشان که خود قربانی سیاست های خانمان برانداز آنها شده اند ، باز هم بار گرانی کشور را به دوش بکشند.

در ادامه این میتینگ، کاندیدا های احزاب چپ برای شهرداری ها و مجلس سیاست های احزاب و سازمان های خود را به اطلاع مردم رساندند. این انتخابات در 7 نوامبر 2010  برگزار خواهد شد.

 

 

                راه توده 286    12 مهر ماه 1389
 

بازگشت