راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تایلند
مانور ارتش
آگاهی سرخپوشان
آذرفریتاش


سرخ پوشان تایلندی در دفاع از حقوق مدنی وسیاسی واقتصادی خودهمچنان در مقابل سیاست های در بار سلطنتی و ارتش این کشور ایستاده اند. مبارزه روستائیان و شهروندان تایلندی اکنون چهارمین سال خود را طی می کند.
دولت تایلند و ارتش راه حل را در مقابله و سرکوب معترضان یافته اند و سرخ پوشان در ایستادگی و مقاومت. منطقی که دولت برای مقابله به اعترضات مردم در پیش گرفت نه تنها شناخت معترضان از ماهیت دولت وابسته به دربار سلطنتی را روز به روز بیشتر کرده، بلکه تنفر از رژیم و دربار سلطنتی را بشدت گسترش داده است.
در ادامه این تقابل دو طرفه، در تاریخ 29 سپتامبر پارلمان تایلند با 60 در صد آرا نخست وزیر جدیدی برای تایلند انتخاب کرد، که وابسته به ارتش و دربار سلطنتی است. نخست وزیر جدید که معاون رهبر حزب "قدرت مردم" (حزب هواداران پادشاه) است . در پارلمان اعلام کرد: "در حزب من هیچ شورشی وجود ندارد و خانواده من کاملا از من پشتیبانی می کند. او در سخنان خود خواستار آشتی ملی شد تا به بحران سیاسی پایان داده شود و گفت که"وقت آن است که در تایلند آشتی ملی شود. ما از هم متنفر نیستیم بنا بر این نمی توانیم اجازه دهیم نفرت سد راه ما برای یافتن راه حل مشکلات کشور شود ".
مخالفان سرخپوشا، این انتخاب و این سخنان به ظاهر آشتی جویانه را مانوری ارزیابی کرده اند که هدف از آن خرید زمان جهت تسلط بر جنبش مردم است. در آشتی ملی که نخست وزیر جدید پرچم آن را بلند کرده سهمی برای زحمتکشان و روستائیان بی خانمان وجود ندارد. یعنی همان سرخپوشان که در مقابل حکومت ایستاده اند. دربار سلطنتی و ارتش با این مانور قصد دارند جنبش سرخپوشان را تقسیم کنند. یعنی با داد امتیاز به بخشی از معترضان و جدا ساختن آنها از جبهه سرخپوشان، این جنبش را تضعیف کرده و از اهداف اصلی خود منحرف کنند و از طرف دیگر مانع بازگشت "تاکسین" رهبر تبعیدی و مورد حمایت سرخپوشان شوند.
دولت و نیروهای ارتشی وابسته به دربار سلطنتی از بیم تظاهرات خیابانی مردم، همچنان در خیابان های بانکوک پایتخت تایلند مستقر اند. آنها بشدت نگران تکرار تجزبه سنگر بندی خیابانی سرخپوشان در تابستان گذشته اند. آن تظاهرات و سنگربندی ها، مشروعیت دولت را بشدت زیر علامت سئوال قرار داد و حتی دربار سلطنتی را که تا آن زمان سعی داشت خود را بر فراز درگیری ها نشان دهد، در تیررس خشم مردم قرار داد.
پاره ای تفسیرها پیرامون تحولات هفته های اخیر در تایلند، بر این مبنا قرار دارد که دولت و ارتش چند گام به عقب برداشته اند و نخست وزیر جدید نیز از میان سیاستمداران معروف به لیبرال انتخاب شده است. حتی اعلام سیاست آشتی ملی نیز همینگونه ارزیابی شده، اما رهبری جنبش عمدتا روستائی "سرخپوشان" که اکنون از حمایت زحمتکشان شهری و حتی بخش هائی از خرده بورژوای و بورژوازی کشور نیز برخوردار شده، این تحولات را مانوری می دانند که هدف از آن خاموش کردن آتش خشم مردم و کنترل جنبش است.
رهبر حزب اپوزسیون ائتلاف مردمی دمکراسی (سوماک کوسائیسوک )، با اشاربه به همین برداشت از تحولات دولتی و حکومتی گفت: ما به انتخابات جدید اهمیت نمی دهیم .
او اشاره به حکم دادگاه عالی تایلند کرد که در همین دوران و برای سومین بار خواهان بازداشت "تاکیسن" رئیس جمهور تبعیدی تایلند شد. او اکنون در انگلستان بسر می برد.

راه توده 287 11.10.2010
 

بازگشت