راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

گرایش رو به رشد
 جوانان روس
به حزب کمونیست روسیه

 

والری راشکین عضو رهبری حزب کمونیست روسیه فدراتیو در مصاحبه ای مطبوعاتی با شبکه خبری "انترفاکس" گزارشی از موقعیت این حزب در اختیار سایت حزب کمونیست روسیه قرار داد. بموجب این گزارش: پذیرش به حزب طی 6 ماهه اول سال به 10 هزار عضو جدید رسید که در مقایسه با سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است. پروسه جوان شدن کادرها ادامه دارد.20  درصد از مسئولین بخش های اولیه حزب را اکنون افراد تا 30 سال برعهده دارند. بعنوان مثال، درجمهوری «ماری ال» سن متوسط کاندیدادها برای عضویت در کمیته های جمهوری حزب کمونیست روسیه فدراتیو23.7 سال است. همچنین حق عضویت و کمک به حزب در 6 ماه اول سال افزایش یافته است. از جمله، حق عضویت 1.5 میلیون روبل بیشتر از دوره مشابه در سال گذشته بوده است. از علائم رشد  نفوذ و اعتبار حزب در میان مردم می توان به تعداد زیاد پیشنهادات پیرامون آمادگی مشترک برای شرکت در انتخابات مثال آورد. حتی شهروندان غیر حزبی و نمایندگان دیگر نیروهای سیاسی به حزب ما وارد می شوند. والری راشکین،عضو هیت رئیسه، دبیر کمیته مرکزی و عضو دومای دولتی روسیه  است.

 

 

                راه توده 282    15 شهریور ماه 1389
 

بازگشت