از بلشویک تا منشویک

سالی 500 تا 700 هزار

از جمعیت روسیه کم می شود

 

 

آمار مرگ و میر در روسیه در مقایسه با کشورهای اروپائی و امریکا دو تا سه برابر شده جمعیت این کشور رو به کاهش است. این اطلاعات را "دمیتری لووف " عضو آكادمی علوم روسیه در یک میزگرد مطبوعاتی در مسكو اعلام كرد.

او پیش بینی کرد که تا اواسط قرن 21 میلادی  شمار روس ها فقط 37 درصد از كل جمعیت كشور خواهد شد.

علت اصلی افزایش مرگ در روسیه بیماری های قلب و عروق تشخیص داده شده است و بیشترین آمار مرگ در سنین میان 20 تا 46 سال است. جمعیت روسیه اکنون حدود 144 میلیون نفر است که سالانه بطور متوسط بین 500 تا 700 هزار نفر کاهش می یابد.