اسناد سخن می گویند:

از دکتر ژیواگو

تا

شورشیان آرمانخواه

 

 

شورشيان آرمانخواه - ناكامي چپ در ايران-

نویسنده "مازيار بهروز"-  برگردان "مهدي پرتوي"

رادیو دولتی انگلستان " بی بی سی" در برنامه ساعت 9 شب 4-5-1380  خود اطلاعیه وزارت خارجه این کشور را پخش کرد. دراین اطلاعیه اعلام شد:

« دولت انگليس براي مبارزه با كمونيست‌هاي ايران (با ذكر نام حزب توده ايران) به انتشار كتاب ضد كمونيستی "دكتر ژيواگو" اثر نويسنده ناراضي شوروي "بوريس پاسترناك" كمك مالي كرده است. همچنين نشريات ضدكمونيستي در ايران مورد تفقد (ريالي) غير علنيM.I.6 (بخش خارجی اینتلیجنس سرویس) قرار گرفتند.»

ترديد نیست که چند سال ديگر سندهاي مربوط به امروز نیز، ارتباط هائی در این حد را از پشت پرده بیرون خواهد انداخت و ماهیت و ریشه های بده بستان‌هاي مالي براي تحريف واقعيت‌ها را افشاء خواهند كرد. (مراجعه کنید به سرمقاله این شماره تحت عنوان " نسل جدید روشنفکران حکومتی")