بازگشت

 

امریکا، ایران را

ناکازاکی دوم خواهد کرد؟

اومانیته - میشل گویو

  

ترو ایدگوچی از بازماندگان بمباران اتمی ژاپن در 60 سال پیش است. او از 9 اوت 1945 تا به امروز بطور خستگی ناپذیر مبارزه می كند تا "دومین بمب اتمی كه ناكازاكی را ویران كرد آخرین بمب اتمی تاریخ بشر باشد". ایدگوچی یكی از 50 هزار بازماندگان فاجعه هسته ای است كه سالانه 2000 تن از آنان می میرند.

شصت سال پس از آنكه مردم هیروشیما و ناكازاكی موش یك آزمایش وسیع اتمی شدند بحث بر سر گسترش سلاح های هسته ای از ایران آغاز شده است. روز شنبه محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ حكم خود سخنرانی كرد. تهدید و شانتاژ به از سرگیری غنی سازی اورانیوم جای مهمی در سخنان او داشت كه همسو و مورد تشویق پروكاسیون های پدرخوانده اش علی خامنه‌ای است. ادامه این سخنان با اقدام عملی گشایش كارخانه اصفهان تكمیل شد. تصویر تكنسین هایی كه بشكه های مملو از مواد اولیه رادیو اكتیو را باز می كنند با اعلام از سرگیری برنامه تبدیل هسته ای همراه شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعلا اعلام كرده كه احتمال استفاده نظامی از این پس در برابر تهران باز است. قرار دادن یك فوق محافظه كار نزدیك به علی خامنه‌ای در راس مذاکرات هسته‌ای ایران، همچون ماهیت رییس جمهور جدید نشان تازه ای از تند شدن مواضع حكومت ایران است.

مبارزات انتخاباتی رییس جمهوری در ایران آشكارا از سلطه نظامیان و پاسداران حكایت می‌ كرد كه اكنون بنحوی فزاینده گسترش می یابد. این در شرایطی است كه بخشی وسیع از مردم ایران و از جمله زنان و جوانان خواهان دمكراتیزه شدن واقعی جامعه هستند. وضع ناهنجاری كه ایران در آن فرو می رود هم در عرصه داخلی و هم خارجی نگرانی آور است. وجود یك بورژوازی فاسد كه بخش عمده درآمد نفتی را به جیب خود می ریزد و ثروت و رفاه آن بر دوش فقر وحشتناك میلیون‌ ها ایرانی قرار گرفته است جز تسهیل به قدرت رسیدن احمدی نژاد نتیجه دیگری نداشته است. این وضع همزمان است با فاجعه در عراق و تسلط امریكا بر منطقه خلیج فارس. هر روز كه می گذرد شمار بی پایان قربانیان مداخله نظامی امریكا در عراق از  شكست اهداف ادعایی دستگاه بوش حكایت دارد. در ادامه این روند و یافتن طعمه جدیدی در منطقه، ایران همسایه در خط مقدم دولت امریكا قرار گرفته است. اینكه در این شرایط مردم ایران به ادعاهای ناسیونالیستی مدعیان قدرت حساس باشند عجیب نیست، همانطور كه نزدیكی با سوریه را باید در همین مسیر دید. استراتژی واشنگتن اگر توانسته قراردادهای پرسودی برای شركت های امریكایی دست و پا كند و بر نفت عراق تسلط یابد ، صلحی به بار نیاورده است و تا به امروز تنها خطر بی ثباتی در منطقه را گسترش داده است.

در این هفته یادآوری خاطره جنایت های اتمی به دشواری می توان پذیرفت كه ایالات متحده درس خلع سلاح اتمی به دیگران بدهد آن هم زمانی كه این كشور همچنان به برنامه‌های نوسازی و گسترش زرادخانه هسته‌ای خود ادمه می دهد. همین روزها شهردار ناكازاكی به مردم امریكا یادآوری كرد كه دولت آن كشور 10 هزار سلاح هسته ای را انبار كرده و همچنان به انجام آزمایش‌های مكرر و گسترش سلاح های اتمی مینیاتوری ادامه می دهد. وقاحت و دو رویی حكومت كنونی در ایران كه بر روی درآمد نفتی خود از یكسو و بی عملی سازمان ملل متحد حساب می كند و انتصاب جان بولتون بعنوان نماینده امریكا در سازمان ملل نشانه های خوبی برای غلبه یك راه حل دیپلماتیك در برابر راه  حل نظامی محسوب نمی شوند.

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت