همایش بزرگ احزاب

کمونیست و "چپ" در مکزیک

قلب انقلاب و مقاومت

در امریکای لاتین می تپد

رئیس هیات نمایندگی حزب کمونیست روسیه:

باید استقلال طلبی و آزادی خواهی امریکا لاتین

را با چپ آسیا که در راس آن چین قرار داد پیوند داد.

(سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه و تلخیص "صادق کاوه")

 

در پایتخت مکزیک، نهمین همایش احزاب چپ و مارکسیستی از سوی حزب کار مکزیک برگزاری شد.

مهمترین موضوع  در دستور کار این همایش چگونگی مقابله با سیاست های نئولیبرالیستی و گلوبالیسم به سرکردگی امریکاست.

در این سمینار 70 حزب وجریانات چپ با گرایش های سوسیالیستی، میانه روها و حتی مارکسیست های رادیکال شرکت داشتند. سالن کنفرانس که یکی ازبزرگترین سالن های کنفرانسی شهر مکزیکوسیتی بنام "سویلیا- پلاس" بود، برای این منظور در نظر گرفته شده بود. هیات های نمایندگی شرکت کننده عبارتند بودند از: احزاب کمونیست روسیه، آلمان، چین، ویتنام، کوبا، لائوس، کره شمالی، هیئت بزرگی از کشور اروگوئه به پرستی رئیس جمهور سوسیالیست " تاباره واسکسا" که اخیرا با نخستین پیروزی سوسیالیست های این کشور زمان امور را در دست گرفته است. سازمان آزادیبخش فلسطین وهیات هائی از جنبش های ترقیخواهانه امریکای لاتین که اپوزیسیون حکومت های کشور خود هستند.

شرکت کنندگان همایش "سویلیا- پلاس" علیرغم تفاوت های بینشی و ایدئولوژیکی سندی را به امضا رساندند که باید همگی با نئولیبرالیسم و مدل اقتصادی ـ سیاسی گلوبالیسم آرایش یافته    امریکائی به مقابله برخیزند. در بخش دیگری از بحث های همایش، برخی از هیات های     نمایندگی پیشنهادهائی برای رسیدن به سوسیالیزم انسانی و بوجود آوردن شرایط اقتصادی     فارغ از رنج انسان ها دادند که به تصویب رسید.

موضوع دیگر مورد تاکید شرکت کنندگان این همایش، تمرکز نیرو و چگونگی اتحاد و همبستگی جهانی برای تقابل با پی آمد های نئولیبرالیزم و گلوبالیزم بود.

در این همایش بین المللی، رئیس هیئت نمایندگی حزب کمونیست روسیه و نماینده دومای دولتی  "آناتولی لوکات" گفت:

بنا به دیدگاه  ما،  امروز حرکت های  جهانی چپ در امریکای  لاتین تمرکز یافته است. این در حالی است که حرکت های نئولیبرالیستی از دهه 90 قرن گذشته با خود - خصوصا در آمریکای لاتین- عواقب دهشتناک اقتصادی و سیاسی به بار آورده است. حق طبیعی مردم این منطقه است که راهی برای برون رفت از زندگی دشوار خود پیدا کنند. در رهگذر همین چاره جوئی ها است که ما شاهد تحولاتی عمیق در این قاره هستیم.      

انتخابات اخیر برزیل، تحولات در شیلی، آرژانتین، نیکاراگوئه... حرکت های استقلال طلبانه و  ضدیت با گلوبالیزم و هژمونی طلبی امریکا در ونزوئلا، انتخابات اخیر اروگوئه و وجود جمهوری سوسیالیستی کوبا ... همگی به ما امید فراون می دهد که این موج  عظیم استقلال طلبی و آزادی خواهی، در این قاره با چپ آسیائی که در راس آن چین قرار دارد پیوند هر چه عمیق تری بیابد  و بتواند با زندگی مدل امریکائی در همه جهان به مقابله برخیزد. کمیته حزبی ما در این همایش همه تلاش خود را برای اعتلای حرکت های چپ جهانی بکار برد، تا با آمادگی بیشتر در راستای اهداف انسانی تمامی زحمتکشان جهان کوشش شود.

 

    

    مقاله در فرمات PDF :