بازگشت

 

با انتشار یک کتاب در ایران

اسناد توقیف شده

حزب توده ایران

باید منتشر شود

  

كتابی تحت عنوان اسناد سیاسی ایران، که ظاهرا شامل اسنادی مربوط به حزب توده ایران است، در ایران منتشر شده است. این اسناد را بهروز طیرانی در دو جلد منتشر کرده است. معاون اسناد ملی ایران گفته است: این كتاب، مجموعه‌ای است از اسناد حزب توده ایران در دهه 1320 كه از میان نزدیك به 2200 پرونده با بیش از 20000 برگ سند گزینش شده است.

این گزینش بر چه اساس و با کدام ضابطه انجام شده و اسناد چه ارتباطی با "پرونده" که معمولا تداعی کننده پرونده سازی است دارد، بر ما معلوم نیست.

کتاب به گفته معاون اسناد ملی از میان اسناد كمیته مركزی حزب و چگونگی فعالیت آن در شهرهای كشور برگرفته شده است.

به جز اسناد كمیته مركزی ـ كه در آغاز كتاب چاپ شده دیگر اسناد كه مشتمل بر اسناد فعالیت حزب در شهرهای مختلف است، به تفكیك استانی و به ترتیب الفبایی تنظیم و چاپ شده است.

كتاب اسناد احزاب سیاسی ایران علاوه بر فهرست و گزیده تصاویر و اسناد، دارای پیشگفتار و مقدمه نسبتا مفصلی است كه توسط معاون اسناد سازمان و سرپرست پژوهشكده اسناد و "بهروز طیرانی" نوشته شده اند.

این در حالی است که مهم ترین اسناد حزب توده ایران- بویژه در سال های اول تاسیس جمهوری اسلامی- مکاتبات رسمی است که رهبری حزب توده ایران با رهبر انقلاب "آیت الله خمینی" داشته و نامه ها و هشدار باش هائی است که بصورت مکتوب در اختیار دفتر آیت الله خمینی و یا در اختیار هاشمی رفسنجانی قرار داده است. این اسناد، در کنار گزارش های مربوط به دیدارهای برخی رهبران حزب توده ایران- از جمله دبیراول وقت حزب نورالدین کیانوری- با رهبران جمهوری اسلامی- از جمله با هاشمی رفسنجانی- علی خامنه ای- آیت الله بهشتی، بنی صدر...- داشته اند. بخش مهمی از اسناد حزب توده ایران نیز در جریان یورش به دفتر مرکزی حزب در خیابان 16 آذر در دو نوبت توسط "هادی غفاری" به سرقت برده شده که در اختیار ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی باید باشد. همچنین است اسناد مربوط به صورتجلسات هیات سیاسی حزب توده ایران که در جریان دستگیری رهبران حزب و ضبط اسناد بدست ارگان های امنیتی افتاده است. همه این اسناد بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی و حزب توده ایران است که حتی برای یک لحظه از خواست انتشار آن ها نباید غفلت کرد.

ما بزودی کتاب یاد شده دربالا را با جزئیات بیشتری معرفی خواهیم کرد و به همین دلیل از پیشداوری خودداری کردیم.

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت