بازگشت

 

اکبر گنجی

"بابی ساندز"

ایران خواهد شد؟

 

  

در روزهائی که اخبار مربوط به اعتصاب غذای اکبر گنجی در زندان اوین، در مطبوعات ایران سانسور و در مطبوعات جهان منعکس می شود، گاه اشاره ای به "بابی ساندز" نیز می شود. بویژه روی وبلاگ ها و برخی سایت های سیاسی. برای نسل جدید و جوان ایران "بابی ساندز" نامی آشنا نمی تواند باشد، چرا که به نسل معترض پیش و آستانه انقلاب 57 ایران تعلق داشت. گرچه ایستادگی و جانبازی اش به تاریخ متعلق است. او برای رساندن فریاد آزادیخواهی مردم ایرلند به گوش جهانیان دست به اعتصاب غذائی تاریخی زد و سرانجام نیز جان خویش بر سر این اعتصاب گذاشت.

آنچه که مربوط به اعتصاب غذای اکبر گنجی است، بی شک همه دنبال کنندگان اخبار مربوط به او درجریان هستند و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم از "بابی ساندز" بگوئیم، اما به یاد اکبر گنجی.

بابی ساندز در سال 1954 در ناحیه راسكول در شمال بلفاست متولد شد. بزرگترین فرزند خانواده بود. در 15 سالگی ناگزیر به ترك تحصیل شد و به كار پرداخت. در سال 1972 خانواده او پس از سال ها فشار و ارعاب به دلایل ایرلندی بودن به محله توین بروك در بلفاست غربی نقل مكان كرد.

بابی ساندز در همین سنین جوانی به جمهوریخواهان ایرلند پیوست و در 18 سالگی بازداشت و سه سال زندانی شد. شش ماه پس از آزادی بدنبال یك بمب گذاری مجددا دستگیر شد. وی ابتدا هفت روز بازداشت شد و پس از آنكه حاضر به سخن و پذیرش صلاحیت دادگاه نشد مجددا به پنج سال زندان در لونگ كچ محكوم شد. در لونگ كچ در حالی كه دارای یك فرزند سه ساله بود مجددا محاكمه و طبق قانون جدیدی كه كلیه جمهوریخواهان ایرلند را "جانی" محسوب می كرد به چهارده سال حبس محكوم شد.

زندانیان جمهوریخواه كه به موجب قوانین خاص بازداشت شده بودند در مراكز خاصی نگه داری میشدند و بابی ساندز بدلیل مقاومتی كه از خود در این دادگاه ها و در برابر خشونت محافظان نشان می داد مشهور گردید.

در این شرایط زندانیان جمهوریخواه ایرلندی كه حاضر به پذیرش اینكه میان جانیان نگه داری شوند نبودند از پوشیدن لباس زندان خودداری كرده و فشار و شكنجه های مختلف، از جمله بستن آب سرد در زمستان بسوی آنان جزیی از این شكنجه های روزمره شده بود. در سال 1978 مقامات زندان دسترسی به توالت و حمام را به روی زندانیان جمهوریخواه ایرلند مسدود كردند. كه به جنبش "عدم شستشو" در زندان انجامید. در همین سال یكی از زنان زندانی به اعتصاب غذای 55 روزه دست زد كه موجب تخفیف هایی در این وضعیت شد.

در مارس 1981 بابی ساندز اعتصاب غذای تاریخی خود را با این خواست ها آغاز كرد.

 

پوشیدن لباس غیرزندانی

عدم كار اجباری

حق اجتماع آزاد زندانیان و مطالعه و آموزش

حق ملاقات هفتگی ئ داشتن نامه و بسته

حق دریافت حكم همانند دیگر زندانیان

 

كمی پس از آغاز اعتصاب غذای بابی ساندز یكی از نمایندگان محلی ایرلندی درگذشت و بابی در حالی که زندانی سیاسی بود، از طرف مردم بجای وی انتخاب شد. دولت بریتانیا حاضر به پذیرش این انتخابات نشد و حتی قانون انتخابات را بنحوی تغییر داد كه دیگر زندانیان جمهوریخواه نتوانند داوطلب شركت در آن شوند.

دولت بریتانیا حاضر به پذیرش خواست های بابی ساندز و دیگر زندانیان جمهوریخواه نشد.

سرانجام در سال 1981 بابی ساندز پس از 66 روز اعتصاب غذا در سن بیست و هفت سالگی درگذشت.

مرگ بابی ساندز همزمان بود با روزهای اوج انقلاب ایران و تاثیر بسیاری در جامعه ایران بجای گذاشت، بنحوی كه یكی از خیابان ها تهران بنام این مبارز ایرلندی نام گذاری شد.

 

 

شهادت شمع

(برای بابی ساندز)

سیاوش كسرایی

 

قطره قطره مردن

و شب جمع را به سحر آوردن

خاموشانه زیستن

روشنانه مردن

مردن با لبخند

و پایان بخشیدن به دود تردیدی تاریخی

"بودن یا نبودن"؟

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت