بازگشت

 

خصوصی سازی نرم افزارها

کمونیست های پارلمان اروپا

در برابر"مایکروسافت" ایستادند

  

 

پارلمان اروپا بخش نامه شورای اروپا برای خصوصی كردن نرم افزارهای آزاد را رد كرد.

از چند سال پيش كه نرم افزارهای آزاد گسترش يافته است شركت مايكروسافت تلاش زيادی برای جلوگيری از گسترش آنان انجام می ‌دهد. اينها نرم افزارهايی هستند كه نه تنها رايگانند بلكه كد آنان نيز در اختيار همگان قرار دارد تا هر كس كه توانايی فنی دارد بتواند اصلاحات لازم را در آن بعمل آورد. اين شيوه استفاده غيرمنفعت طلبانه باعث گسترش سريع كيفيت اين نرم افزارها شده است كه از جمله آن می ‌توان به "اپن افيس" كه مشابه مايكروسافت افيس است و يا نرم افزار "تاندربيرد" كه كارايی مايكروسافت اتلوك را در حجمی ده ها بار كوچكتر دارد اشاره كرد. استفاده از اين نرم افزارها در سال‌ های اخير در اروپا، آسيا و آمريكای لاتين و نه فقط ميان كاربران خانگی بلكه در شركت‌های كوچك و متوسط نيز كه توانايی پرداخت حق كپی رايت استفاده از نرم افزارهای مايكروسافت را ندارند بشدت توسعه يافته است. از همين روی شركت مايكروسافت با ايجاد لابی در كميسيون اروپا می ‌كوشد كه اين نرم افزارها را خصوصی سازی و داشتن پروانه را برای آنان اجباری كند. با وجودی كه توليد اين نرم افزارها نه هزينه‌ای به كسی تحميل كرده و نه مشكلی برای كاربران بوجود آورده و اتفاقا از نظر كارايی كاملا توان رقابت با محصولات مايكروسافت را دارد تنها بدليل اينكه مانع سودآوری شركت‌های بزرگ توليدكننده نرم افزار و كارگزاران اروپايی آن شده سعی در جمع كردن آن دارند.

به هر حال كميسيون اروپا تحت عنوان ضرورت هماهنگ سازی سياست اعطای پروانه اختراعات بخش نامه‌ای را برای ممنوع كردن نرم افزارهای آزاد تدوين كرد كه اين بخش نامه در پارلمان اروپا با اكثريت خردكننده‌ای رد شد. "جكی هنين" نماينده كمونيست فراكسيون چپ متحد پارلمان اروپا با اشاره به رد اين بخش نامه گفت"قضيه فيثاغورت را نمی شود خصوصی سازی كرد!" البته همه كسانی كه به اين بخش نامه رای منفی دادند دلايل يكسان نداشتند. ولی اين امر نشاندهنده فضای جديدی می ‌تواند باشد كه پس از نه مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا بوجود آمده است.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                بازگشت