بازگشت

 

 

  

 

 

رهبر حزب کمونیست روسیه

 در سالگرد انقلاب اکتبر

انقلاب

به رنگ سرخ

باز خواهد گشت

 

 

سالگرد انقلاب اکتبر امسال در حالی برگزار شد که تعطیل رسمی و سنتی این روز حذف شده است. علیرغم تبدیل روز انقلاب اکتبر به " روز کار" ده ها هزار نفر در مسکو دست به راهپیمائی زدند و در مقابل آرامگاه لنین صف کشیدند تا برای ادای احترام داخل محوطه آرامگاه شوند. گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه سخنران این راهپیمائی بود. او با اشاره به نارضائی وسیع مردم و با طعنه به انقلاب های تقلبی و رنگارنگ در جمهوری های سابق اتحاد شوروی گفت:


 انقلاب سرخ زودتر از انقلاب نارنجی در این كشور رخ
خواهد داد. شرایط در روسیه روز به روز متشنج تر و بحرانی تر می شود و اگر حكومت دست به تغییرات اساسی نزند و با اراده خود كنار نرود، ما تمام تلاش خود را روی سقوط اجباری آن متمركز خواهیم كرد. ما خواهان تغییرات بنیادین اما مسالمت آمیز و اصلاحات فارغ از خشونت هستیم و این را برای كشور بهتر از خونریزی و مداخله نیروهای مسلح می دانیم و به همین دلیل به دولت پیشنهاد می کنیم خود داوطلبانه کنار برود و راه را برای تحولات جدید در کشور باز کند. سرمایه داران نوکیسه روسیه این را می دانند و احساس می كنند که انقلاب سرخ می تواند زودتر از انقلاب نارنجی فرا برسد. حزب كمونیست روسیه آماده شركت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 است و در حال تنظیم برنامه جامعی که تمام نیروهای سیاسی چپ گرا را برای انتخابات دوما و ریاست جمهوری در سال های 2007 و 2008 متحد سازد.

زیگانف در میدان سرخ مسكو و در حالی سخنرانی می کرد که انبوه پرچم های سرخ با علامت داس و چكش توسط راهپیمایان در اهتزاز بود. مردم دسته های گل بر مقبره های لنین و پای دیوار كرملین نهادند.

در همین ارتباط و در ارتباط با لغو تعطیل روز انقلاب اکتبر از سوی دومای روسیه و خشم تظاهر کنندگان در واکنش به آن، خبرگزاری ها گزارش دادند:

 
برای اولین بار در تاریخ روسیه و شوروی سابق جشن هفتم نوامبر که جشن پیروزی انقلاب اکتبر و تاسیس دولت شوروی بود، با تصمیم دومای روسیه از لیست روزهای تعطیل این کشور حذف شد. پس از فروپاشی شوروی سابق به این روز نام روز تفاهم و آشتی ملی داده شده بود. امسال تظاهرات انقلاب اکتبر در یک روز کاری و با امکانات محدودتری به نسبت سال های گذشته و بسیار متفاوت با سال های قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در میدان سرخ برگزار شد.

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                                        بازگشت