نامه مردم ـ دوره هفتم، سال دوم، شماره 246  پنج شنبه 8 خرداد 1359  

 

راست مذهبی و قشری

دست در دست

چپ نماهای حادثه آفرین

 

   

روز 14 خرداد، مطابق تصمیم قبلی شورای انقلاب، قرار است کلیه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی بسته شود.

ما هشدار می دهیم:

... دانشگاه ها نباید برای مدت طولانی بسته شود.

به مناسبت 15 خرداد افراد و گروه هایی که زیر نام «اسلام» و «حزب الله» عمل می کنند، ولی از انحصارطلبان راست افراطی هستند، می خواهند با سوءاستفاده از مناسبت این سالگرد ، درگیری ها، حملات و آشوب هایی ایجاد کنند. آن ها به ویژه تظاهرات توطئه آمیزی را که قرار است به مناسبت 14 خرداد توسط چپ نماها سازمان داده شود، مورد سوءاستفاده قرار خواهند داد، تا آن را به مثابه مقابله به مثل و مقاومت و عکس العمل، به بهترین بهانه برای حمله و تخریب و آشوب و اغتشاش بدل کنند. آن ها می خواهند از دستاویزی که با تعطیل دانشگاه ها داده شده، استفاده کنند، تا اصولا تعطیل کلی دانشگاه ها را (به مدت طولانی یکی دو سال) طلب کنند و مسئله تحول ضرور در نظام آموزش عالی را، که بخشی از یک انقلاب فرهنگی است، به حربه ای علیه انقلاب و علیه فرهنگ و به وسیله ای برای ایجاد برخورد و تشنج بدل کنند.

تعطیل طولانی یکی دو ساله دانشگاه ها به سود کشور ما و انقلاب ما و فرهنگ ما و ضروزت تربیت سریع کادر سازنده و تامین استقلال کشور نیست. تصمیمات ضرور برای انجام دگرگونی های حیاتی در امور دانشگاه ها را باید هر چه سریع تر، پس از تعطیل 14 خرداد، از طریق تبادل نظر با همه نیروهای دانشجویی مترقی و انقلابی و جستن بهترین راه حل های عقلایی و مطابق با نیازهای کشور و هدف های انقلاب اتخاذ گردد.  

تشنج و آشوب، زدوخورد و حمله، تخریب و درگیری، تنها و تنها علیه انقلاب است. چپ نما تحریک می کند، محیط را متشنج می کند، بهانه می تراشد و راست افراطی از این وضع استفاده می کند و تحریک را عمیق تر و محیط را به کلی آشوب زده می کند. چپ نما به بهانه مخالفت با تعطیل 14 خرداد، در عمل به سود راست افراطی گام برمی دارد و راست افراطی به بهانه خواست تعطیل یکی دو ساله، نفاق را دامن می زند، تحریک را به تخریب می کشاند. هر دوی آن ها در نهایت علیه انقلاب عمل می کنند.

لحظه لحظه حساسی است. تازه مجلس افتتاح شده و آخرین گام ها برای ختم مرحله انتقالی برداشته می شود. امپریالیسم هزاران مار در آستین دارد. تحریکات آن به هزاران شکل در می آید. مواظب باشیم. در دام نیفتیم. امپریالیسم می تواند دام های خود را هم به رنگ انقلابی نما و هم چپ نما درآورد و هم به رنگ اسلامی، آنطور که تاکنون هم درآورده است. هدف امپریالیسم، ایجاد تشنج، برخورد و حمله و تخریب، ایجاد محیط بی ثبات و آغشته به کینه و نفاق است. در روزهای 14 خرداد و 15 خرداد، با بهانه های ظاهرالصلاح می خواهند ما را به چنین دام هایی بکشانند.

هموطنان! مقامات مسئول! نعادهای انقلابی! سازمان ها و گروه های طرفدار انقلاب و استقلال و آزادی!

ما هشدار می دهیم: نگذاریم بار دیگر به بهانه مسایل دانشگاهی و به بهانه عکس العمل نسبت به آن، زیر نام ها و نقاب های مختلف، عناصر و گروهک هایی که در جهت انقلاب عمل نمی کنند، عده ای را به دنبال خود بکشند، جامعه را دچار تشنج کنند و راه را برای انجام توطئه های عمیق تر امپریالیستی باز کنند.

حوادث و نقشه ها نشان می دهد که هرقدر بیشتر هشیار باشیم، هرقدر بیشتر برای خنثی کردن توطئه های ضدانقلاب آماده باشیم، هرقدر اتحاد خود را مستحکم تر کنیم، ار انقلاب بزرگی که این همه در راهش جانفشانی شده و این همه امیدهای میلیون ها زحمتکش به آن بسته شده است، بهتر و مطمئن تر می توانیم دفاع کنیم و آن را به پیش ببریم.

 

 

بخشی از اطلاعیه

کمیته مرکزی حزب توده ایران

06/03/1359

 

 

 

  مقاله در فرمات PDF :                                                                                 بازگشت