راه توده

شماره 222     دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1388

فریبرز صالحی

حسین قلمبر

فرزاد جهاد

 بهرامی نژاد

حسن قزلچی

30 سال است، راه کارگر
در سال 1358 درجا می زند

اخیرا آقای اسماعیل خویی در مصاحبه‌ای ادامه انقلاب پس از حکومت بختیار را بی مورد اعلام کرده بود. ایشان سپس زیر فشار انتقادها نامه اوباشانه‌ای را در سایت راه کارگر انتشار داد. در این نامه اوباشانه - که ضمنا سطح رهبری راه کارگر و فضای حقیر و چندش آور توطئه‌ها و تلفن زدن‌ها و دسیسه چینی‌های پشت صحنه در آن بخوبی نمایان است - به اینکه "نارفیقانی که، به جای خودم، برای من تصمیم گرفته‌اند که "سلطنت‌طلب" باشم" اعتراض کرده است. آقای خویی البته حرفی نزده بود جز تکرار مواضع راه کارگر. حال اگر از این مواضع چنانکه خواهیم دید زنده باد سلطنت و زنده باد بختیار بیرون می‌آید، آیا گناه "نارفیقان" است؟   ادامه

فرزاد دادگر


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  50

کودتای پوچ
و آخرین روزهای
پیش از یورش دوم

--------------------

نگاهی به نظرات احمد زیدآبادی
"حرف های مفت"
تحکیم و ادوار تحکیم
را فلج و منفل نکرد؟

--------------------

4 سال پیش
سهیل آصفی چه گفت
امروز سهیل آصفی ها
در ایران چه می گویند!

--------------------

یاسوسیالیسم یا بربریت - 2
سوسیالیسم در آلمان
از گذشته جدا نیست

 هاینتس هولتس
ترجمه:  ش. م. بهرنگ

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

حکومت ارتجاع
با شعار مخرب
"مرگ برتوده ای"
از سال
61 آغازشد

 26 اسفند ماه 1361

--------------------

اقتصاد سیاسی -52
بحران انرژی
نشانه ای از
بحران سرمایه داری

ف. م. جوانشیر

--------------------

در گذشت
لطفعلی اردبیلیان

تردید در حمایت از میرحسین موسوی، به سود احمدی نژاد است
آیا در این انتخابات
شاهد حوادث غیر مترقبه خواهیم بود؟

حضور گام به گام در انتخابات پیش رو، که حتی می تواند، تا آستانه رای گیری با حوادث غیر مترقبه ای مانند کناره گیری اعتراضی کاندیدای اصلی طرفدار اصلاحات و تحولات نیز همراه شود، معنائی جز نگرش طرح شده در این سرمقاله، نسبت به رویدادهای اجتماعی ندارد. اعتراضی که زمینه آن با ادامه حمایت آشکار قدرت از احمدی نژاد برای ادامه سیاست نظامی و جنگی 4 سال اخیر و تحمیل باز هم بیشتر محدودیت ها برای مخالفان سیاست جنگی – نظامی و نماینده اصلی آن در صحنه انتخابات– که از نظر ما میرحسین موسوی است- می تواند فراهم شود. ادامه   

--------------------------------------------------

روح الله حسینیان:
مهاجرین سیاسی
مبهوت فتوحات
احمدی نژاد اند!

دوقلوهای جنجالی
در ایران و اسرائیل
یوری آونری- مجله ی مورنینگ استار
29 آوریل 2009
ترجمه کیوان قمشه ای(برای راه توده)

--------------------------------------------------

بخش هائی از نامه کیانوری درباره
اعتراف به کودتا
در زیر شکنجه ها

مصاحبه مجله حوزه، با میرحسین موسوی
درباره"‌امام و مدیریت اسلامی"
با پرونده اعتراف به

 کودتا در زیر شکنجه

 نزد خمینی رفتند
روزنامه كیهان 13/5/68 صفحه 6

--------------------------------------------------

دو عکس تاریخی
و اطلاعات تازه ای در باره آن ها

--------------------------------------------------

نگاهی به انتخابات
و تحولات نوین در افریقای جنوبی
عسگر داوودی

--------------------------------------------------

بمناسبت 5 ماه مه زادروز مارکس
مارکس
در زندگی خصوصی
نوشته : پـُل لا فـا رگ
برگردان فارسی: رضا نافعی

 (وبلاگ "آینده ما")

سالگرد پیروزی

 بر فاشیسم

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است