سالگرد قتل عام سیاسی 67 و مهربانی اسدالله لاجوردی!
راه دراز و خونینی که
اسدالله لاجوردی در ج. اسلامی طی کرد

در آستانه سالگرد قتل عام سیاسی سال 1367 حبیب الله عسگراولادی دبیرکل سابق موتلفه اسلامی و دبیر تشکل "پیروان خط رهبری" سخنرانی کرده و مدعی شد که لاجوردی انسانی مهربان بود و در وصف این مهربانی ها در زندان اوین داد سخن داد. آنچه را می خوانید برگرفته هائی است از چند گزارش در باره زندان های جمهوری اسلامی در دوران لاجوردی که در سالهای گذشته در راه توده منتشر شده و هر کدام به قلم یکی از جان بدر بردگان است. به همین دلیل نثر و شیوه این گزارش فراهم آمده یکسان نیست، همچنان که اطلاعات مطرح شده از زندان های مختلف است. به همین دلیل نتوانستیم نامی بعنوان نویسنده این گزارش اعلام کنیم.

راه توده

شماره 330    دوشنبه   شهریور  ماه 1390  

عزت الله سیامک

هوشنگ قربان نژاد

کیومرث زرشناس

محمد پورهرمزان


عطر دل انگیز
همه گلهای سرخ
در باغچه بی‌گل
"رفیق جواد" در اوین

----------------------------

نگاهی تحلیلی به تاریخ معاصر ایران
دولت متقدر
در برابر
دولت مستبد
دکتر سروش سهرابی

---------------------------

رویدادهای سوریه
یک جنبش مردمی
برای تحولات است
روزنامه "الندا" ارگان حزب کمونیست لبنان

ترجمه جعفر پویا

در سوریه چه می‌گذرد؟ قیامی مردمی، انقلابی تحول بخش، توطئه خارجی یا مسیری خطرناک و  پرشتاب که تاکنون هزاران قربانی بجای گذاشته است. نشریه "الندا" (ارگان حزب کمونیست لبنان) پیرامون حوادث کنونی و چشم اندازهای آینده با دکتر قدری جمیل دبیر کمیته ملی برای وحدت کمونیست های سوریه و پرفسور میشل کیلو روشنفکر چپ، گفتگوئی کرده است که آن را می‌خوانید.

--------------------------
لیبی
سیبی که رسیده‌تر
به دامان استعمار افتاد
یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی
----------------------------
از میان سلسله مقالات سمینار
 
"لنین" در فرانسه
6 راهنمای
گریز ناپذیر
انقلاب
در هر کشوری
ژان سالم
 (نویسنده کتاب لنین و انقلاب)
اومانیته 28. آوریل 2011
 ترجمه ن. کیانی
---------------------------
یادداشت کاسترو- ترجمه رضا نافعی
ناتو لیبی را
بزودی‌اشغال‌می‌کند
---------------------------

شیلی، بار دیگر
استبداد در برابر
یک جنبش انقلابی
ترجمه از اومانیته-
راه توده

---------------------------

شرکت های نفتی
تقسیم لیبی را
میان خود آغاز کردند
اومانیته روزنامه کمونیست فرانسه
ترجمه آذر فریتاش

گریبان حاکمیت ج. اسلامی را
مردم باید بگیرند نه امریکا و ناتو

6 ماه پیش، وقتی فیدل کاسترو در سلسله یادداشت‌های شخصی خود که در وبلاگ اختصاصی اش منتشر می‌شود، حمله نظامی ناتو به لیبی را پیش بینی کرد، بسیاری این پیش بینی را یک توهم از قلم پیرمردی تلقی کردند که در یک گوشه پرت افتاده جهان، و در گوشه اتاقش نمی‌تواند درجریان امور جهان امروز باشد و یا اساسا آن را درک کند. نه تنها درحاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها در میان اپوزیسیون مذهبی این حاکمیت، بلکه در میان نیروهای چپ ایران نیز این تلقی از آن پیش بینی وجود داشت. در ادامه همین تلقی، انتشار آن یادداشت کاسترو در راه توده، از سوی سازمان‌های چپ غیرمذهبی ایران با واکنش منفی روبرو شد و سایت‌های وابسته و یا مدعی حمایت از جنبش سبز نیز آن را یا نادیده گرفتند و یا نوعی کارشکنی در کار سرنگونی یک حکومت خودکامه – و بصورت غیر مستقیم در ایران- تلقی کردند. خشم و نفرت از حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌‌ای بود و به گونه‌‌ای هست که این بخش از اپوزیسیون که علی القاعده باید درکی علمی‌‌تر از تحولات و رویدادهای جهان داشته باشد نیز ماهیت ناتو و تحولات جهانی را یا فراموش کرده و یا دیگر قادر به درک آن نیست. تحولاتی که در عمل، بازگشت جهان به یک قرن گذشته و تجدید مناسبات مستقیم استعماری در بخش‌هائی از جهان است. سازمان نظامی ناتو، سرباز بین‌المللی این نظم شده است.

علاوه بر آنچه راه توده در باره رویدادهای لیبی و سوریه تاکنون نوشته، در همین شماره راه توده نظرات رهبران مترقی‌‌ترین احزاب چپ و کمونیستی منطقه را درباره تحولات سوریه می‌خوانید که در تائید دیدگاه‌های کاستروست. ما، بی آن که ملاحظه واکنش این و آن را کرده باشیم، در باره لیبی نیز نوشتیم و باز هم تکرار می‌کنیم :
1- رژیم لیبی تا آغاز اجرای برنامه خصوصی سازی که از تقریبا از دهه پیش در آن کشور شروع شد، از بسیاری از رژیم‌های حاکم بر منطقه مترقی‌‌تر بود و مردم لیبی از رفاهی نسبی برخوردار بودند.
2- استبداد فردی قذافی، نقش خیانت آمیز فرزندان وی و در راس آنها "سیف الاسلام" در چپاول پول نفت زیر پرچم خصوصی سازی، آلوده شدن نظامی‌های لیبی به پول نفت در جریان همین خصوصی سازی‌ها و انتقال کادرهائی که سیف الاسلام با آرزوی حکومت بر لیبی پس از مرگ و یا برکناری پدرش به امریکا و انگلیس فرستاده در نابسامن شدن اوضاع لیبی نقش داشت. او این کادرها را که امروز نقاب از چهره برداشته و اسب‌‌تراوای فرانسه و امریکا در لیبی شده اند سپس به کشور باز گردانده و در راس حساس‌‌ترین نهادهای نظامی و اقتصادی وامنیتی گمارد. شرکت‌های نفتی روی خودکامگی و تصمیمات و حرکات عوامفریبانه قذافی که در 10 سال گذشته و همزمان با گسترش مناسبات با امریکا و فرانسه گسترش یافت، حساب کرده بودند و در باغ سبزهائی که به او در سالهای اخیر نشان دادند یک بازی زیرکانه بود.( حسابی که روی همین خصلت‌های امثال احمدی نژاد باز کرده اند) حتی اگر دولت‌های غربی از ابتدا وارد این بازی نشده بودند و در پی مناسباتی عادی با لیبی بودند، آن شرکت‌ها با اوج گیری بحران اقتصادی در امریکا و اروپا و نیاز به سلطه بر نفت لیبی، بازی را به سمت اهداف خویش چرخاندند!

یک حزب، یا سازمان و یا حتی فرد دارای اندیشه‌های مترقی حق ندارد به خود دروغ بگوید، زیرا این دروغ زمینه ساز فریب مردم است. جنبش چپ ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی و احمدی نژاد و علی خامنه‌‌ای نیست و نباید باشد که یک روز برای قذافی سر و دست می‌دادند و امروز درحالیکه شعار ضد امریکائی و ضد اسرائیلی می‌دهند، با ناتو برای سرنگونی قذافی همراهی می‌کنند و سر افراد ساده درون سپاه و بسیج را با وعده آزادی امام موسی صدر از زندان قذافی و بازگرداندن او به لبنان و یا ایران گرم می‌کنند. امامی که اگر زنده هم باشد توسط تیم‌های‌‌ترور واحد قدس سپاه درجا با تیرخلاص کشته خواهد شد تا تبدیل به منتقد و یا رقیبی برای آقای خامنه‌ای و حاکمیت نظامی‌ها در ایران نشود!
این حاکمیت همین نقش همراهی با ناتو و امریکا را دیروز در افغانستان وعراق بازی کرد. محاسبات و حتی درک آنها از جهان، با درک جنبش چپ منطقه، جهان و ایران زمین تا آسمان فاصله دارد و طبیعی نیز هست که چنین باشد. به نتایج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عملکرد جمهوری اسلامی، بویژه در دو دهه گذشته باز گردید و یا آن را مرور کنید!

نظر ما در باره سوریه نیز همین است. یعنی خودکامگی و خام خیالی‌های بشار اسد همراه با اجرای برنامه خصوصی سازی در این کشور- بازگردید به‌‌ترجمه مقاله منتشر شده در روزنامه "الندا" در همین شماره راه توده- زمینه‌های یک بحران و شورش عمومی را فراهم ساخت و آن گروه از نظامی‌ها و امنیتی‌های فاسد که بشار اسد را در میان خود گرفته بودند، امکان تیزبینی و پیش بینی و مانور بموقع او و سالم‌‌ترین افراد درون حاکمیت سوریه را برای عقب نشینی در برابر خواست‌های مردم و قبول و تن دادن به اصلاحات گرفتند. در این میان، مناسبات سیاسی، اقتصادی و بویژه  نظامی میان ایران و سوریه و نقش بیت رهبری و شورای فرماندهان سپاه که به

  . ... ادامه

--------------------------------------------

شعار مردم در راهپیمائی های اعتراضی اسرائیل
اسرائیل باید بداند
جهان بسرعت
درحال تغییر است!
سایت «حزب کمونیست اسرائیل» -
 ترجمه از آلمانی "ترجمه عسگر داوودی"

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است